Kannunvalajat | Kannunvalajien kuraattori ja inspehtori
kannunvalajat, valtiotieteellinen, valtsikka, valtsika, valtiotieteellinen tiedekunta, kannu, kannunvalajat ry
2671
page-template-default,page,page-id-2671,do-etfw,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 

Kannunvalajien kuraattori ja inspehtori

Laura Wathen, kuraattori

Kannunvalajien kuraattori, Laura Wathén

Kuka olet?

Olen Laura Wathén, viidennen vuoden valtsikalainen ja kannunvalaja. Valmistuin viime vuonna sosiologiasta valtiotieteiden kandidaatiksi, mutta muuten yliopistoaikani on mennyt lähinnä järjestö- ja opiskelijaedustajahommissa. Lähdin heti fuksina Kannunvalajien hallitukseen ja sen jälkeen olen tehnyt kaksi vuotta opiskelijoiden edunvalvontaa ylioppilaskunnassa. Viime vuonna olin HYYn hallituksen puheenjohtaja. Vapaa-ajalla harrastan salilla käymistä ja lintujen bongailua. Erityisen suuren osan sydämestäni vie koirani nimeltä Napoleon.

Millainen on roolisi Kannunvalajien kuraattorina?

Kannunvalajien säännöissä lukee, että kuraattori on vanhempi tieteenharjoittaja, joka asettaa tietonsa ja taitonsa Kannun hallituksen käyttöön kaksivuotiseksi kaudeksi. Käytännössä siis autan hallitusta eli vastailen kysymyksiin, vedän pyydettäessä koulutuksia, edistän kannunvalajien asioita tavatessani esimerkiksi valtsikan dekanaattia, toimin tarvittaessa ulkopuolisena sovittelijana ja olen läsnä erilaisissa tapahtumissa. Tämän lisäksi istun muun muassa historiikkitoimikunnassa. Seuraan toimintaa aktiivisesti, mutta en liian läheltä. Tsemppaan ja kannustan aina nykytoimijoita.

Mitä kautta päädyit tähän tehtävään?

Toimin 2016 Kannunvalajissa tapahtumavastaavana ja 2017 puheenjohtajana. Puheenjohtajavuoden jälkeen koin Kannun antaneen minulle niin paljon osaamista ja halusin jatkaa yhdistyksen kehittämistä, mutta hieman etäämmällä olevasta roolista käsin. Olen ensimmäinen naispuolinen kuraattori – vaikkakin ylipäätänsä minua ennen on ollut vasta kaksi kuraattoria.

Mikä on siteesi Kannunvalajiin ja valtsikaan?

Kannunvalajat tulee aina olemaan kasvattijärjestöni ja valtsika oma, rakas tiedekuntani. Olen kokenut ja oppinut Kannunvalajien hallituksessa sellaisia taitoja, mitä olen päässyt hyödyntämään nyt ylioppilaskunnassa työskennellessäni. Valtsikayhteisöllä on aina erityinen paikka sydämessäni ja esimerkiksi meidän kaikkien yhteiseen Valtsikan vappuun osallistuessani tunnen aina palaavani omieni joukkoon.

Millaisia odotuksia sinulla on Valtiotieteellisen tiedekunnan sekä Kannunvalajien 75v juhlavuodelle 2020?

Toivon, että juhlavuosi tuo sekä meitä opiskelijoita lähemmäs toisiamme kuin myös tiedekuntaa ja sen henkilöstöä lähemmäs meitä opiskelijoita. Toivon, että juhla on meidän kaikkien yhteinen. Olen itse mukana järjestämässä juhlavuotta jollain tapaa ja odotan innolla kaikkien suunnitelmien toteutumista, mitä vuosijuhlatiimillä on. Tietysti suhtaudun myös hieman haikeudella toukokuussa järjestettävään vuosijuhlaan, sillä tulen silloin luovuttamaan kuraattorin käädyt uudelle kuraattorille.

Mikä on elämänohje, jonka mukaan pyrit toimimaan?

Kuuntele, innostu ja innosta! Kuuntelemalla muita, voi aina oppia jotain uutta. Innostumalla uusista, mielenkiintoisista asioista voi päästä osaksi jotain hienoa. Innostamalla muita tavoittelemaan yhteisiä tavoitteita (tai hakemaan vaikkapa Kannunvalajien hallitukseen) voidaan saada yhdessä jotain hienoa aikaan.

Juhana Aunesluoma, inspehtori

Kannunvalajien inspehtori, Juhana Aunesluoma

Kuka olet?

Juhana Aunesluoma, Eurooppalaisista ja kansanvälisistä kysymyksistä kiinnostunut poliittisen historian tutkija

Millainen on roolisi Kannunvalajien kuraattorina/inspehtorina?

Inspehtori on linkki tiedekunnan opettajien ja tutkijoiden sekä Kannunvalajien välillä. Varadekaanin ominaisuudessa olen samalla myös yhteyshenkilönä tiedekunnan johdon eli ”dekanaatin” ja opiskelijoiden välillä. Tätä reittiä tieto kulkee molempiin suuntiin ajankohtaisista asioista.

Varsinaisesti inspehtorin tehtävään kuuluu akateemisen opiskelijayhteisön perinteiden ja toimintatapojen vaalimista sekä Kannunvalajien toiminnan tukemista aina kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla tavalla. Inspehtori johtaa puhetta yhdistyksen vuosikokouksissa ja on muutenkin paikalla silloin kun sille on tarvetta. Inspehtori ja Kannunvalajien puheenjohtajisto tapaavat säännöllisesti ja käyvät läpi Kannunvalajien toimintaa ja aloitteita.

Mitä kautta päädyit tähän tehtävään?

Yllytettiin asettumaan ehdolle, kun edellinen inspehtorii Ullamaija Seppälä oli ilmoittanut luopuvansa tehtävästä. Oman ehdokkuuteen saattoi liittyä myös se, että olin saman vuoden alussa aloittanut tiedekunnan yhteiskunnallisista vuorovaikutusasioista vastaavana varadekaanina.

Mikä on siteesi Kannunvalajiin ja valtsikaan?

Opiskelin valtiotieteellisessä tiedekunnassa poliittista historiaa ja kansainvälistä politiikkaa vuosina 1988-1993. Silloin kehittyi vahva valtsikalainen identiteetti. Toimin mm. oman ainejärjestön Polho ry:n hallituksessa. Kannunvalajien toiminta oli tuttua sitäkin kautta. Muutaman ulkomaanvuoden jälkeen palasin vuonna 2001 tiedekuntaan yliopistolehtoriksi, ja sillä tiellä edelleen olen.

Millaisia odotuksia sinulla on Valtiotieteellisen tiedekunnan sekä Kannunvalajien 75v juhlavuodelle 2020?

Juhlavuosi on hieno mahdollisuus tuoda esille valtsikalaista tekemistä ja tapaa ajatella maailmaa. Vuosi 1945 oli dramaattinen lähtökohta koko valtsikalaiselle yhteisölle. Suomi ja koko maailma oli uuden aikakauden kynnyksellä. Me emme vielä tiedä minkälainen vuosikymmen 2020-luvusta on tulossa, mutta ihmiskunnalla on suuria, globaaleja kysymyksiä ratkottavanaan ilmastonmuutoksesta demokratian toimintaan ja konflikteihin.

Juhlavuonna voimme katsoa ajassa eteen ja taaksepäin ja miettiä miten erilaiset valtsikalaiset sukupolvet ovat oman aikansa kokeneet ja miten he ovat siihen vaikuttaneet. Samalla on hyvä käsitellä yhteiskuntatieteiden kehitystä, opiskelua ja oppimista ja sitä, mitä valtiotieteellinen tiedekunta on opiskelijoille ja opettajille eri aikoina merkinnyt.

Mikä on elämänohjeesi, jonka mukaan pyrit toimimaan?

Suvussa on aikojen halki kulkenut motto, jonka olen kokenut ihan toimivaksi: ”Innostu uusista asioista, tartu niihin ja usko omiin mahdollisuuksiisi”.