Kannunvalajat | Yhdistys
kannunvalajat, valtiotieteellinen, valtsikka, valtsika, valtiotieteellinen tiedekunta, kannu, kannunvalajat ry
184
page-template-default,page,page-id-184,page-parent,do-etfw,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 

Yhdistys

Esittely

Kannunvalajat ry on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö. Kannunvalajat saattaa eri aineita opiskelevat valtiotieteilijät yhteen, valvoo opiskelijoiden etua tiedekunnassa ja sen ulkopuolella sekä järjestää vuoden suurimmat tapahtumat kaikille tiedekunnan opiskelijoille. Noin 3000 jäsenen tiedekuntajärjestö Kannunvalajat toimii myös linkkinä tiedekunnan 18 eri ainejärjestön välillä ja edistää näiden yhteistyötä.

Toiminta

Kuva: Mikko VirtaKannunvalajat järjestää vuosittain kymmeniä erikokoisia tapahtumia kahvihetkistä vuosijuhliin ja urheilutapahtumista sitseihin. Tapahtumia järjestetään paljon yhdistyksen hallinnoimissa opiskelijatiloissa Kuppalassa ja Kannuklusterilla.

Tapahtumatoiminnan lisäksi keskeinen osa yhdistyksen arkea on opiskelijoiden edunvalvonta. Pääasiassa tämä tapahtuu tiedekunnan sisällä esimerkiksi pitämällä yhteyttä tiedekunnan johtoon, osallistumalla eri toimikuntiin sekä ottamalla kantaa ajankohtaisiin asioihin.

Opiskelijoiden etua edistetään myös työmarkkinoilla vaikuttamalla yhteiskuntatieteilijöiden ammatilliseen tunnettuuteen sekä pitämällä yhteyttä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:hyn ja Suomen yhteiskunta-alan ylioppilaiden Helsingin yhdistykseen, SYY-HY:yn.

Yhteistyö tiedekunnan viidentoista ainejärjestön kanssa ja niiden välisen yhteydenpidon edistäminen ovat myös olennainen osa toimintaa. Lisäksi Kannunvalajat pitää yhteyttä ylioppilaskuntaan, muihin opiskelijajärjestöihin Suomessa sekä tekee yhteistyötä monien muiden vuosittain vaihtuvien kumppaneiden kanssa. Kannunvalajat myös julkaisee omaa lehteään, Tutkainta. Tästä Tutkaimen omille sivuille.

Hallitus

Kannunvalajat ry:n toiminnan arjesta päättää ja vastaa joka vuosi valittava yhdistyksen hallitus. Hallituksen jäsenet toimivat vuoden aikana myös erilaisissa tiedekunnan toimikunnissa, osallistuvat HYYn valiokuntien toimintaan sekä pitävät yllä suhteita eri kumppaneihin.

Jäsenistön ohella hallituksen toimintaa valvoo yhdistyksen inspehtori, joka nimetään tiedekunnan henkilöstön piiristä. Tällä hetkellä Kannunvalajien inspehtorina toimii professori, varadekaani Ullamaija Seppälä. Hallituksen tukena ja jatkuvuuden edistäjänä toimii kahden vuoden välein valittava kuraattori, joka valitaan vanhempien opiskelijoiden tai hiljattain valmistuneiden joukosta.

Kannunvalajien toiminnan raamit määrää sääntöjen ohella muutaman vuoden välein uusittava strategia sekä vuosittain julkaistava toimintasuunnitelma.

Tämän hetkisen hallituksen kokoonpanon sekä  yhteystiedot löydät täältä.

Perinteitä

Kuva: Mikko Virta

 • Vuosijuhlat toukokuun toisena lauantaina
 • Vuosijuhlasillis silliaamiainen vuosijuhlia seuraavana päivänä
 • Sitsit akateemiset pöytäjuhlat, joissa syödään, juodaan, pidetään puheita ja lauletaan:
  • Fuksisitsit alkusyksystä fukseille järjestetyt sitsit, joilla uudet opiskelijat perehdytetään sitsaamisen saloihin
  • Arkkarisitsit yhteistyösitsit Aalto yliopiston Arkkitehtikillan kanssa syksyllä
  • Pikkujoulusitsit syyslukukauden päättävät teemasitsit
  • Ystävänpäiväsitsit yhteistyösitsit Pykälän kanssa ystävänpäivän tienoilla
 • Laskiainen mäenlaskua, kaakaota ja laskiaispullaa Ullanlinnanmäellä muiden kannunvalajien kanssa
 • Vappuaatto seurasta ja vappuboolista nauttimista Valtsikan sisäpihalla
 • Lainapeite vappuaamuna kannunvalajat nauttivat piknik-eväitä Ullanlinnanmäellä lainapeitteen päällä
 • Neppiskabat neppisautokisat toukokuussa vuosijuhlan jälkeen Suomenlinnassa
 • Speksi opiskelijateatteri
 • KannuGames elokuussa Suomenlinnassa järjestettävät kaudenavajaisturnaukset, joissa fuksit tutustuvat toisiinsa ja vanhempiin opiskelijoihin erilaisten leikkien ja pelien merkeissä
 • Fuksisuunnistus syyskuussa järjestettävä suunnistus, jossa fuksit kiertävät joukkueissa suorittamassa erilaisia tehtäviä Kannun ja ainejärjestöjen pitämillä rasteilla
 • Kannun kaatajaiset avajaiskarnevaalien aikaan Valtsikan pihalla järjestettävä pihatapahtuma
 • Pullaperjantai rento kahvittelutilaisuus, jossa tarjoillaan hallituksen leipomaa pullaa
 • Valtsikan 10&5 keväisin järjestettävä juoksutapahtuma
 • Valtsikan sählyturnaus leikkimielinen turnaus keväisin, jossa ainejärjestöt ottavat toisistaan mittaa valtsikan sählymestaruudessa
Historiaa

Kuva: Mikko VirtaKannunvalajat perustettiin toukokuun 12. päivänä vuonna 1945 samana vuonna perustetun Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöksi. Perustettavan järjestön nimeksi tuli Valtiotieteen ylioppilaiden yhdistys, Kannunvalajat. Perustamisasiakirjan luovuttivat yliopiston rehtorille puheenjohtaja Veikko Sjöblom ja sihteeri Aatos Luotonen.

Tämän kunniaksi Kannunvalajat viettää yhdistyksen vuosijuhlaa nykyisin toukokuun toisena lauantaina vuonna 1995 uudelleen henkiin herätetyn akateemisen vuosijuhlaperinteen mukaisesti. Yhdistyksen ja mm. valtiotieteellisen tiedekunnan omien promootioperinteiden mukaisesti vuosijuhlan ja sen pitopaikan tulisi olla ainakin jollain tavoin merihenkinen.

Nimi Kannunvalajat juontaa juurensa vuoteen 1722 ja Tanskan sekä Norjan yhteisen kansalliskirjailijan Ludvig Holbergin näytelmään Valtioviisas kannunvalaja. Kannunvalajat osoitti itseironian tajua valitessaan nimeään, sillä näytelmässä pilkataan nimenomaan politiikan harrastelijoita, jollaisia valtiotieteiden ylioppilaatkin ovat. Sanakirjat määrittelevät kannunvalajan henkilöksi, joka pohdiskelee poliittisia tapahtumia vähäisin tiedoin. Vastaavasti kannunvalanta merkitsee poliittista spekulointia ilman riittävää perehtyneisyyttä poliittisiin kysymyksiin.

Kannunvalajien symboleiksi ovat vuosikymmenten kuluessa muodostuneet yhdistyksen mustavalkoinen tunnus, kirkkaanpunaiset haalarit, Valtsika veisaa -laulukirja sekä punainen, mustalla raidalla koristeltu yhdistyksen nauha. Näitä perinteisiä tunnuksia on jokainen kannunvalaja vapaa käyttämään. Lisäksi yhdistyksen hallitus käyttää nauhassaan metallista hallitusmerkkiä, ja yhdistys voi myöntää ansioituneelle jäsenelleen Hopeinen kannu -nimisen kunniamerkin. Tapahtumissa näkyy Kannunvalajien pääväriltään punainen lippu.

Perustamisasiakirjat
Aiemmat hallitukset
Liiketoiminta

Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö Kannunvalajat ry aloitti tiedekunnan pääsykokeisiin valmentavien kurssien järjestämisen vuonna 1991. Pian havaittiin, että liiketoimintaa on parempi hoitaa yhtiön kuin yhdistyksen puitteissa. Niinpä Kannunvalajat ry perusti vuonna 1993 kokonaan omistamansa Kannustin Oy:n.

Kannustin Oy:n opettajat ja muu henkilökunta ovat vastavalmistuneita tai opintojen loppuvaiheessa olevia Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoita. Olemme keskittyneet valmennuksessamme ainoastaan oman tiedekuntamme pääsykokeisiin, mikä antaa meille selkeän edun kilpailijoihimme nähden. Tätä mieltä ovat myös asiakkaamme, sillä Kannustin Oy on alansa markkinajohtaja.

Kannustin Oy:n tuotot käytetään täysin tiedekuntamme opiskelijoiden hyväksi.

info (at) kannustin.fi

toimitusjohtaja (at) kannustin.fi

kurssisihteeri (at) kannustin.fi

http://www.kannustin.fi

Kannustin Facebookissa

Strategia

Kannunvalajat ry:n toimintastrategia 2015 – 2018

 Kannunvalajat ry:n toimintastrategia luo suuntaviivat pidemmän aikavälin tavoitteille ja tukee toiminnan suunnittelua. Tämä strategia on luotu neljäksi vuodeksi eteenpäin, eli kattamaan vuodet 2015–2018. Strategian toteutumista seurataan vuosittain.

TEHTÄVÄ

 Kannunvalajat on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö, joka valvoo valtsikalaisten etua niin yliopistossa kuin yhteiskunnassakin. Toiminnassaan Kannunvalajat tarjoaa valtsikalaisille yhteisen foorumin – mahdollisuuden jokaiselle toimia ja tehdä yhdessä. Kannunvalajuus on yliopisto- ja ylioppilasyhteisön täysivaltaista, aktiivista jäsenyyttä.

ARVOT

Yhdenvertaisuus

Yhdistys huomioi kaikessa toiminnassaan yksilöiden tasa-arvon sekä tarjoaa jokaiselle jäsenelleen mahdollisuuden osallistua toimintaan ja päätöksentekoon. Tasa-arvotyö ei palvele vain erityisryhmiä, vaan sitä tehdään kaikkien jäsenten etua silmällä pitäen ja kehitetään koko valtsikan tarpeet huomioiden.

Avoimuus

Kannunvalajayhteisö on aina avoin uusille ihmisille ja ideoille. Jäsenten mahdollisuudet vaikuttaa järjestön toimintaan eivät ole vain muodollisuus, vaan todellinen tilaisuus vaikuttaa ja osallistua myös päätöksentekoon. Avoimuus uusille ideoille on myös avoimuutta kritiikille. Yhdistyksen tulee olla valmis tarkastelemaan omaa toimintaansa kriittisesti, ja suhtautua vakavasti jäsenistön kriittisiin puheenvuoroihin. 

Vastuullisuus

Yhdistys toimii ympäristön ja yleisesti kestävän kehityksen huomioon ottaen. Vastuullisuus tarkoittaa myös vastuuta valtsikan yhteisöä ja tulevia kannunvalajapolvia kohtaan: yhteisten, elinvoimaisten perinteiden vaalimista sekä materiaalisten toimintaedellytysten ylläpitämistä. Eettisyys ja kestävät toimintaperiaatteet ovat keskeinen osa yhdistyksen arvomaailmaa.

Kannunvalajuus

Kannunvalajat on jokaisen valtsikalaisen järjestö; oppiaineeseen, opintopistemäärään tai vakaumukseen katsomatta. Yhdistyksen toiminnan ydintä ovat sen tarjoamat tilaisuudet erilaisille valtsikalaisille kohdata toisensa hyvän, rakentavan kannunvalajahengen vallitessa. Kannunvalajuus on paitsi hauskanpitoa, myös kriittistä yhteiskunnallista valppautta.

TAVOITTEET JÄRJESTÖN TOIMINNAN OSA-ALUEILLA

TOIMINTATAVAT

Jatkuvuus

Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi pidetään yllä hyviä suhteita aiempien hallitusten jäseniin. Pöytäkirjoilla ja muilla yhdistyksen toimintaa kuvaavilla dokumenteilla on tärkeä asema toiminnan jatkuvuuden mahdollistamisessa. Dokumentit tulee säilyttää seuraavia vuosia varten, jotta hyväksi havaitut toimintatavat jatkuvat. Kuraattorin rooli tukee osaltaan toiminnan jatkuvuutta. Yhteisöllistä jatkuvuutta luovat Kannun elävät, uusiutuvat perinteet.

Vaikutusmahdollisuudet

Kannunvalajien toiminnan tulee olla avointa siten, että jäsenistöä tiedotetaan säännöllisesti yhdistyksen tekemistä päätöksistä, jäsenistön vaikutusmahdollisuuksista sekä tulevista tapahtumista. Tavoitteena on parantaa jäsenistön tietoisuutta mahdollisuuksistaan vaikuttaa Kannunvalajien toimintaan ja tavoitteisiin.Toiminnan ja tiedotuksen tulee olla avointa tasapuolisesti kaikkia jäseniä ja ainejärjestöjä kohtaan. Mahdollisten toimikuntien perustamisesta tiedotetaan avoimesti siten, että kaikki valtsikalaiset tuntevat itsensä tervetulleiksi mukaan Kannunvalajien toimintaan. Yhdistyksen oleellisten dokumenttien ja hallituksen kokouspöytäkirjojen tulee olla helposti saatavilla.

Viestintä

Kannunvalajien toiminnasta tiedotetaan säännöllisesti eri tiedotuskanavia hyödyntäen. Viestinnän on tarkoitus  tavoittaa laaja-alaisesti valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat, mukaan lukien kansainväliset opiskelijat. Kannunvalajien ja ainejärjestöjen välistä yhteistyötä tulee tukea aktiivisen ja vastavuoroisen tiedonkulun avulla.

TOIMINTA

Edunvalvonta

Edunvalvonnan kulmakivenä on Kannunvalajien ja tiedekunnan tiivis ja sitoutunut yhteistyö. Edunvalvontatoiminnan perustana on se, että oppiaineilla on näkökulmaeroista huolimatta paljon yhteistä. Edunvalvontatyö vastaa jäsenistön tarpeita: siinä ylläpidetään vuoropuhelua jäsenistön, ainejärjestöjen ja tiedekunnan välillä. Tiedonkulku on kaksisuuntaista, ja hallinnon opiskelijaedustajat ovat aktiivisessa roolissa yhdistyksen edunvalvonnassa. Opintosihteerit keskittyvät koko jäsenistöä koskeviin asioihin.

Työelämä- ja yrityssuhteet

Valtsikalaisten osaamista ja koulutusta tehdään laajemmin tunnetuksi työnantajien keskuudessa. Jäsenistölle tarjotaan kontakteja ja etuja monipuolisesti, ja yhdistyksen houkuttelevuutta yritysten yhteistyökumppanina kehitetään. Pyrkimyksenä on ahtaan sponsorisuhteen sijasta laaja-alaisempi, aktiivinen kumppanuus. Yhdistykselle hankitaan pidempiaikaisia yhteistyösopimuksia. Hyviä suhteita jo olemassa oleviin yhteistyökumppaneihin pidetään yllä ja uusia, pidempiaikaisia sopimuksia pyritään hankkimaan.

Tutkain

Tutkaimen linja on hallituksen päätösvallasta riippumaton. Valtsikan järjestölehtien yhteistyöhön luodaan käytännöllisiä väyliä. Tutkaimen mainostoiminnan kasvattamisella pyritään lehden taloudelliseen itsenäisyyteen. Tutkaimen verkkotoimitusta kehitetään ja tehostetaan entisestään.

TOIMINTAEDELLYTYKSET

Kannustin oy

Kannustimen pitkäaikainen tehtävä ja tarkoitus omistajan puolesta on kerätä varoja yhdistyksen omien tilojen ostoa varten. Omistajana Kannunvalajat tarkastelee yrityksen toimintaa pitkällä tähtäimellä, pitäen tämän tarkoituksen sekä yhdistyksen arvot mielessään. Kannustimesta pyritään tekemään jokaisen kannunvalajan yritys laajentamalla toimintaa jäsenistöä hyödyttävään suuntaan.

Omistajuutta kehitetään laatimalla omistajastrategia jäsenistöä mahdollisuuksien mukaan osallistamalla, sekä kehittämällä jäsenistön mahdollisuuksia valvoa yrityksen, järjestön tärkeimmän yhteisen omaisuuden, suuntaa ja toimintaa. Tuottoa mahdollisuuksien mukaan parantamalla pyritään luomaan edellytykset omien toimintatilojen hankkimiseksi.

Toimintatilat ja niiden käyttö

Kannunvalajien tilojen tarkoitus on tarjota kaikille jäsenille viihtyisä ja toimiva paikka oleskella, juhlia sekä kokoontua. Tiloja ylläpidetään siivoamalla ne säännöllisesti sekä varmistamalla niiden soveltuvuus jäsenten tarpeisiin. Yhdistyksen tilojen käyttöaste pidetään korkeana varmistamalla mahdollisuus niin kokouksiin, juhliin kuin matalamman kynnyksen tapahtumiinkin. Tilat on tarkoitettu kaikille jäsenille, ja tietoisuutta tästä lisätään, unohtamatta kuitenkaan yhteistä vastuuta. Tilojen kuntoa seurataan ja tarvittaessa investoidaan tilojen varusteluun ja ylläpitoon.

Talous

Toiminnan jatkuvuuden kannalta riittävät taloudelliset resurssit varmistetaan siten, että yhdistyksen seuraava hallitus kykenee aloittamaan toimintansa vakaalta pohjalta. Samalla luodaan pitkäaikaisia sponsorisopimuksia, jotta voidaan turvata yhdistyksen taloudellinen vakaus ja vapauttaa yhä enemmän resursseja käytettäväksi jäsenistön hyväksi. Etsitään myös ideoita suuriin, koko jäsenistöä hyödyttäviin investointeihin.

STRATEGIAN SEURANTA

 Tavoitteiden edistymistä seurataan vuosittain yhdistyksen hallituksen toimikautensa lopussa kirjoittaman raportin avulla. Raportti luovutetaan seuraavalle hallitukselle. Strategian viimeisenä voimassaolovuotena tehdään aikaisempien raporttien ja kuluneen vuoden pohjalta laajempi raportti, joka arvioi strategian edistymistä koko seurannan ajalta. Vuoden 2018 hallitus päivittää tarvittaessa strategian ennen toimikautensa loppua.

Säännöt

Yhdistyksen nimi on Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö Kannunvalajat ry, ruotsiksi käännettynä Statsvetenskapliga Fakultetens Studentorganisation Kannstöparna rf.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, mutta jokaisella on oikeus esittää asiansa myös ruotsin ja englannin kielellä.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

pyrkiä muuttamaan valtiotieteellistä tiedekuntaa ja yliopistoa siten, että opiskelijoilla on valtaa vaikuttaa siihen, mitä tietoa heille jaetaan ja millainen tietoa jakava järjestelmä on;

vaikuttaa yhteiskunnallisen tiedon käytön lisäämiseen yhteiskunnassa ja parantaa valtiotieteilijöiden asemaa työmarkkinoilla;

osaltaan valvoa opiskelijoiden etua yhteiskunnallisissa asioissa;

edistää ja tukea valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen toimintaa ja keskinäistä yhteistyötä ja

luoda ja ylläpitää suhteita muihin opiskelijajärjestöihin sekä muihin valtiotieteilijöitä lähellä oleviin viiteryhmiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

organisoi yhteistyössä kaikkien valtiotieteellisessä tiedekunnassa vaikuttavien opiskelijajärjestöjen ja valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kanssa opiskelijatoimintaa, jonka tehtävänä on edistää kriittistä asennoitumista opetuksen muotoon, sisältöön ja perusteisiin sekä opiskelijan asemaan opetusjärjestelmässä;

tekee yhteistyössä hallintoelimissä toimivien opiskelijaedustajien kanssa esityksiä tiedekunnalle ja sen alaisille elimille sekä yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa yliopiston hallintoelimille, valtiovallalle ja työmarkkinajärjestöille;

osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen opiskelijoiden edunvalvontaa koskevissa asioissa;

järjestää opintoneuvontaa, keskustelu-, tiedotus-, ja muita vastaavia tilaisuuksia;

harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat sekä valtiotieteellisen tiedekunnan ulkopuolella opiskelevat, jos he liittyvät ainejärjestöön, joka toimii valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Jäsenmaksusta päättää vuosikokous. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksestä erottaminen tapahtuu yhdistyslain 14§:ssä mainituin ehdoin.

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

8§ Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista toinen on helmikuussa pidettävä kevätkokous ja toinen syyskokous, joka pidetään 1.11.–20.12. välisenä aikana. Kokouksessa jokainen jäsen on vaalikelpoinen ja äänioikeutettu. Ylimääräisen kokouksen voi kutsua koolle hallituksen erillisellä päätöksellä. Hallituksen tulee kutsua koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous, mikäli vähintään 50 jäsentä tai 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä tietyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen mukaan. Kokous on laillinen, jos kokouskutsu on julkaistu vähintään 7 vuorokautta aikaisemmin yhdistyksen virallisella sähköpostilistalla.

10§ Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

valitaan kokouksen puheenjohtaja

valitaan kokouksen sihteeri

valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

valitaan kaksi ääntenlaskijaa

esitetään toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma

vahvistetaan talousarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus

valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen kuraattori

valitaan tarvittaessa yhdistyksen inspehtori

käsitellään muut esille tulevat asiat

11§ Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

valitaan kokouksen puheenjohtaja

valitaan kokouksen sihteeri

valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

valitaan kaksi ääntenlaskijaa

valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,

taloudenhoitaja ja 1-2 opintosihteeriä sekä 2-12 muuta hallituksen jäsentä suoraa enemmistövaalitapaa käyttäen. Enemmistövaalitavassa äänestetään aina niin montaa henkilöä, kuin täytettäviä paikkoja on. Jos täytettäviä paikkoja on vain yksi, valitaan se ehdokas, joka on saanut enemmän ääniä kuin kukaan muu. Jos valittavia henkilöitä on useampia, valitaan niin ikään ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä kaikista ehdokkaista. Kukin äänestyslipukkeeseen merkityistä henkilöistä saa yhden äänen. Tasatilanteessa päätetään arvalla.

valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt vuoden mittaiseksi toimikaudeksi

käsitellään muut esille tulevat asiat

12§ Hallitus päättää keskinäisestä työnjaostaan itse ja voi yhdistyksen toimintaa varten nimittää tarpeelliseksi katsomiaan virkailijoita sekä perustaa toimikuntia. Hallituksen tehtävänä on:

johtaa yhdistyksen toimintaa kevätkokouksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti yhdistyksen tarkoitusten toteuttamiseksi;

huolehtia yhdistyksen varainhoidosta ja

valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat.

13§ Hallitus voi kutsua koolle valtiotieteellisessä tiedekunnassa toimivien opiskelija- ja ainejärjestöjen edustajien kokouksen käsittelemään ja antamaan lausuntonsa hallituksen kokouskutsussa mainitsemista asioista. Kokoukseen kutsutaan edustajia kustakin järjestöstä. Kokous on kutsuttava koolle ainakin kaksi kertaa vuodessa.

14§ Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat näiden sääntöjen 11:n pykälän 5. kohdassa mainitut henkilöt. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi.

15§ Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hallituksen keskuudestaan valitsema varapuheenjohtaja ja yhteensä puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Talousasioissa ei päätöksiä pidä tehdä taloudenhoitajaa kuulematta. Yhdistyksen julkaisuun liittyviä päätöksiä ei pidä tehdä kuulematta yhdistyksen julkaisun päätoimittajaa

16§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne sekä yhdistyksen kokousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen on jätettävä toiminnantarkastajille vähintään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

17§ Yhdistys voi omistaa osakkeita.

18§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai taloudenhoitaja yksin tai muut hallituksen täysi-ikäiset jäsenet kaksi yhdessä.

19§ Yhdistyksellä on kuraattori, jonka tulee olla yhdistyksen nykyinen tai entinen jäsen. Kuraattori ei voi olla hallituksen jäsen. Kuraattorin tulee tuntea yhdistyksen toiminta ja tavoitteet, sekä olla tunnettu toiminnastaan yhdistyksen hyväksi.

Kuraattorin tehtävät ovat

 • valvoa yhdistyksen toiminnan sääntöjenmukaisuutta
 • asettaa tietonsa ja taitonsa hallituksen käytettäviksi
 • osallistua toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
 • avustaa hallitusta yhdistyksen kehittämisessä ja edistää yhdistyksen tarkoitusta
 • kirjoittaa todistukset toiminnasta yhdistyksen hallituksessa

Kuraattori valitaan yhdistyksen keväällä järjestettävässä kevätkokouksessa. Hän aloittaa toimessa syyslukukauden ensimmäisenä päivänä. Hallitus nimittää hyvissä ajoin ennen kevätkokousta kuraattoritoimikunnan, joka koostuu vähintään kolmesta, yhdistyksen asioihin perehtyneestä henkilöstä. Toimikunta lausuu mahdollisista ehdokkaista kuraattoriksi kevätkokoukselle.

Kuraattori valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jos kuraattori joutuu jättämään virkansa kesken toimikauden, yhdistys valitsee kuraattorin sijaisen hoitamaan tehtävää kunnes seuraavan kuraattorin toimikausi alkaa.

Kuraattorilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hän saa kokouskutsut ja pöytäkirjat niin hallituksen kokouksiin kuin muihinkin yhdistyksen alaisiin kokouksiin. Kuraattorilla on oikeus saada kaikki valmisteilla olevat ja hyväksytyt yhdistyksen asiakirjat.

20§ Yhdistyksen inspehtorina toimii yhdistyksen kokouksen enemmistövaalitavalla valitsema Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan professori tai dosentin pätevyyden omaava henkilö. Inspehtori valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Inspehtori valvoo ja tukee yhdistyksen toimintaa sekä toimii yhdyssiteenä tiedekunnan ja yhdistyksen välillä. Inspehtori johtaa puhetta yhdistyksen kokouksissa. Mikäli inspehtori on estynyt osallistumasta kokoukseen, voi puhetta johtaa kokouksen valitsema henkilö. Jos inspehtori eroaa tai on pitkän ajan estynyt hoitamasta tehtäviään, valitaan uusi inspehtori.

Inspehtori valitaan yhdistyksen kevätkokouksessa. Hän aloittaa toimessa syyslukukauden ensimmäisenä päivänä. Hallitus nimittää hyvissä ajoin ennen kevätkokousta inspehtoritoimikunnan, joka koostuu vähintään kolmesta, yhdistyksen asioihin perehtyneestä henkilöstä. Toimikunta lausuu mahdollisista ehdokkaista inspehtoriksi kevätkokoukselle.

19§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksissa. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muutosehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa.

21§ Yhdistys puretaan, jos ¾ kokouksessa annetuista äänistä kahdessa kuukauden välein pidetyssä kokouksessa sitä kannattaa. Yhdistyksen purkamista koskeva esitys on mainittava kokouskutsussa.

22§ Puretun yhdistyksen omaisuus luovutetaan vastaavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksia edistävään toimintaan.

23§ Näiden sääntöjen puitteissa voi hallitus antaa ohjesäännöllä yksityiskohtaisempia määräyksiä sääntöjen soveltamisesta.

24§ Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

Kuvat: Mikko Virta