Esteettömyystuutori tuli taloon

Helsingin yliopiston fuksien apuna hääräävien tuutoreiden riveihin on tänä syksynä liittynyt ensimmäistä kertaa esteettömyystuutori. Liikuntarajoitteisilla opiskelijoilla on näin ollen mahdollisuus saada asiantuntevaa opastusta kampusalueella liikkumiseen ja vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Esteettömyystuutori ja politiikan tutkimuksen opiskelija Anni Kyröläinen on itse ollut ideoimassa kokeilua.

– Ajattelimme, että tällainen kokeilu olisi mukava. Kun aloitin itse fuksina, tuutorini eivät ensinnäkään tienneet, että olin pyörätuolissa, Kyröläinen muistelee.

– Toki he ottivat parhaalla mahdollisella tavalla huomioon sitten, kun saivat asiasta tietää. Mutta jos ei itse ole pyörätuolissa tai ei ole kokemusta esteettömyysasioista, neuvojen antaminen voi olla vaikeaa. Harva on tietoinen tilojen esteellisyydestä jos itsellä tai lähipiirillä ei ole kokemusta aiheesta.

Yksi kokeilun tärkeimmistä tavoitteista onkin tuoda esteettömyysteemaa esiin yliopistolla, jossa se on lukuisista olemassa olevista ongelmista huolimatta pysynyt varsin piilossa. Erityisesti keskustakampus vanhoine rakennuksineen on ongelmallinen esteettömyyden kannalta. Esimerkkinä Kyröläinen mainitsee päärakennuksen hissit, joista suurimpaan osaan ei ole menemistä vähänkään isomman pyörätuolin kanssa.

Viime vuosien aikana yliopistolla on kuitenkin tehty parannuksia etenkin teeman esiin nostamisen kautta. Tänä syksynä HYY tekee yhteistyössä Kynnys ry:n kanssa Uuden ylioppilastalon esteettömyyskartoitusta, jonka tavoitteena on saada aikaan konkreettisia parannuksia yhden opiskelijaelämän kulmakivenä toimivan rakennuksen esteellisyyteen.

– Se on kaikkein suosituin juhlien pitopaikka, mutta samalla myös kaikkein esteellisin, Kyröläinen huomauttaa.

Kyröläisen päätavoite on, että ainakin Uuden ylioppilastalon kolmanteen kerrokseen pääsisi, sillä siellä järjestetään eniten sitsejä ja muita juhlia.

Yleisesti ottaen HYY kyllä huomioi liikuntarajoitteiset opiskelijat. Parannuksiakin on jo tehty. Niistä Kyröläinen nostaa esiin Alina-saliin hankitun pyörätuolin, joka on aina paikalla ja jota voi tarpeen mukaan käyttää. Siitä huolimatta oman aktiivisuuden merkitys on suuri.

– Tiedekuntajärjestööni olen saanut vaikutettua posiitivisesti nostamalla asiaa äänekkäästi esiin. Viime vuosina liikuntarajoitteiset opiskelijat onkin otettu paremmin huomioon, Kyröläinen toteaa.

Näin on tehty esimerkiksi lisäämällä ainejärjestöjen tapahtumakutsuihin tietoa tilan esteettömyydestä. Lisäksi Kannunvalajat pyrkii löytämään esteettömän tilan aina kun vain mahdollista.

Kyröläinen antaakin yksinkertaisen neuvon liikuntarajoitteiselle uudelle opiskelijalle.

– Mene ja kysy. Pitää olla itse aktiivinen ja osata itse etsiä infoa. Kotiin ei kannata jäädä, vaikka jokin tila vaikuttaisikin esteelliseltä. Kun menee itse mukaan tapahtumiin niin huomaa, että ihmiset kyllä ottavat huomioon ja auttavat tarpeen vaatiessa.

Esteettömyystuutorointi on Kyröläisen iloiseksi yllätykseksi herättänyt paljon positiivista huomiota yliopistolla.

– Osa tavoitteesta onkin siis jo toteutunut!

Anniin voi olla olla yhteydessä sähköpostilla osoitteessa anni.kyrolainen@helsinki.fi.

Teksti ja kuva: Mari Isomäki