Fukseille

Fuksi, tervetuloa valtsikaan!

Onnittelut uuden opiskelupaikan johdosta valtiotieteellisessä tiedekunnassa! Opiskelu eräässä maamme monipuolisimmista tiedekunnista on antoisaa, mutta kuuluisa opiskelijaelämä sen ohella on kenties vieläkin antoisampaa! Helpoin tapa tutustua yliopistoon onkin luentojen ohella opiskelijajärjestöt, joiden toiminta kattaa kaiken tieteellisistä seminaareista ympärivuorokautiseen juhlintaan ja järjestölehden julkaisemisesta salibandyturnauksiin.

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa jokaisella oppiaineella on oma ainejärjestönsä. Kotoisten ainejärjestöjen ohella toimii tiedekunnan opiskelijayhdistys Kannunvalajat, kavereiden kesken Kannu vaan. Kannu koostuu siis kaikista tiedekuntamme opiskelijoista pääaineeseen katsomatta.

Tältä sivulta löydät lisätietoa siitä, mitä fuksin elämä sisältää, mitä valtsika tarjoaa opiskelijoille, sekä tärkeät linkit opiskelun aloittamiseksi.

Tule rohkeasti mukaan Valtsikan järjestöjen tapahtumiin!

TUUTORIT

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa fukseista huolehtivat ennen kaikkea ainejärjestökohtaiset opiskelijatuutorit. He ovat tärkeässä tehtävässä fuksien integroinnissa niin yliopistomaailmaan kuin valtsikaan. Tiedekunnassa erittäin tärkeitä ovat myös kansainväliset tuutorit, jotka pitävät huolen vaihto-opiskelijoista ja kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista. Tuutorit valitaan keväisin kirjallisen hakemuksen ja haastattelun perusteella. Tuutorointiin liittyvät kysymykset voit ohjata Kannunvalajien fuksikapteenille osoitteeseen fuksit (at) kannunvalajat.fi.

FUKSITOIMIKUNTA

Valsikassa toimii myös fukseista koostuva Kannunvalajien alainen toimikunta, jonka ainoa virallinen tehtävä on valtsikan punaisten haalareiden hankkiminen uusille fukseille. Fuksitoimikunta valitaan joka syksy uusien opiskelijoiden saavuttua tiedekuntaan. Jokainen fuksi on enemmän kuin tervetullut hakemaan! Haalareiden hankkimisen lisäksi fuksitoimikunta on perinteisesti järjestänyt monenlaisia tapahtumia ja juhlia erityisesti valtsikan fukseja silmälläpitäen. Fuksitoimikuntaan voit olla yhteydessä  osoitteessa fuksitoimikunta (at) kannunvalajat.fi.

TAPAHTUMAT

Kannunvalajat järjestää tiedekuntamme opiskelijoille jos jonkinlaisia tapahtumia koko lukuvuoden ajan. KannuGames on syksyn ensimmäinen fukseille suunnattu tutustumistapahtuma Suomenlinnan viheriöillä. Syksyn alussa järjestetään lisäksi muun muassa fuksisuunnistus ja fuksisitsit, jotka ovat monen fuksin ensikosketus yliopiston sitsikulttuuriin. Kannunvalajat on omien sitsiensä lisäksi perinteisesti järjestänyt poikkitieteellisiä yhteistapahtumia ja -sitsejä muiden tiedekuntajärjestöjen kanssa lukuvuoden aikana. Valtsikalaisten vuoden kohokohtia ovat laskiainen ja erityisesti vappu, joita vietetään perinteisin menoin. Vappuaattona valtsikalaiset kokoontuvat valtsikan pihalle nauttimaan hyvästä seurasta ja kevään saapumisesta. Toukokuun alussa juhlitaan Kannunvalajien vuosijuhlia.

TÄRKEÄT LINKIT

Opiskelu-sivu tarjoaa vaikka mitä: uutisia yliopistolta, linkkejä muille sivuille, tiedot kursseista ja tietysti erittäin tärkeät opiskelijan ohjeet, joista voi saada neuvoa yliopistoelämään. Sisu on tärkeä osa opiskelua: siellä suunnitellaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja ilmoittaudutaan kursseille.

HYY on koko yliopiston opiskelijoiden järjestö. Sen nettisivuilta löydät paljon tietoa, uutisia ja mahdollisia aktiviteetteja, joihin kannattaa tutustua. HYY tarjoaa fukseille nettisivuillaan ”selviytymisoppaan”, joka tulee olemaan saatavilla myös paperisena.

YTHS on opiskelijoiden terveydenhoitosäätiö, johon voit olla yhteydessä hyvinvointiin tai terveyteen liittyvissä asioissa. Palvelujen tarjonta on monipuolista, ja YTHS:n oma ”self”-palvelu on oiva tapa asioida YTHS:ssä netissä.