Graduarvioinnin vaihtelevuudesta puhuttua

Tiistaina 1.11.2011 järjestetty Kannunvalajien opintoilta tarjosi kiinnostavaa ja kohtuullisen laajapohjaista keskustelua graduarvosanojen vaihtelusta. Mukana oli niin alkuperäiset tilastot laatineet henkilöt kuin graduvaiheen opiskelijoita ja graduarviointeja tehneitä professoreja.

Alla tiivistelmä kokouksessa käydystä keskustelusta.

1.11.2011
Paikka: Helsinki, Uusi ylioppilastalo, Eteläsuomalainen osakunta
Kannunvalajat ry:n opintoilta

Läsnä: Keijo Rahkonen, Jussi Pakkasvirta, Antti Kosonen, Kimmo Vehkalahti, Jan Rosenström, Lyydia Aarninsalo, Rosa Salmivuori, Iris Sandelin, Janne Lardot, Akseli Huhtanen, Kaisa Lenkkeri, Risto Tuomainen, Ville Salo.

Akseli Huhtanen alusti keskustelun aiheesta ”Graduarvosanojen vaihtelu tiedekunnan oppiaineiden välillä”. Käytiin lyhyesti läpi keväällä tiedekuntaneuvostoon tullutta tilastoa arvosanajakaumista eri oppiaineissa. Tilastograafien laatija prof. Vehkalahti ja keskiarvoisten arvosanojen laskija Kosonen läsnä.

Syyksi arvosanojen vaihtelulle esitettiin neljä eri vaihtoehtoa: 1) opiskelija-aineksen vaihtelu oppiaineittain, 2) tasoerot opetuksen ja ohjauksen laadussa, 3)
arvostelukäytäntöjen vaihtelu ja 4) valmistumisprosenttien vaihtelu oppiaineittain, jolloin toisissa oppiaineissa valmistuisi vain parhaat/tutkimuksellisesti
motivoituneimmat. Vaikka prof. Vehkalahti ei pitänytkään arvosanakeskiarvon vaihtelua relevanttina, totesi hän kuvioiden osoittavan merkittävää vaihtelua.

Kun vaihtelu eri arvosanojen frekvensseissä on niin suurta, todettiin sen muodostavan ongelman opiskelijoiden oikeusturvan ja arvosanojen vertailukelpoisuuden kannalta. Rahkonen esitti yhdeksi ratkaisuvaihtoehdoksi kansainväliseen hyväksytty-hyväksytty kiitoksin -arvosteluun siirtymistä, minkä uskottiin kuitenkin vaikuttavan opiskelijoiden motivaatioon. Kurssiarvosanoja ei pidetty relevantteina tutkinnon arvosanaa pohdittaessa.

Keskustelussa nostettiin esiin konkreettisia syitä arvosanajakaumien vaihtelulle: Toiset aineet ovat luonteeltaan tutkimusorientoituneempia, jolloin ei-tutkimusorientoituneet tippuvat pois ennen graduvaihetta, ja toisaalta todettiin joissakin aineissa todella pyrittävän arvosanojen normaalijakaumaan ja muutenkin käytäntöjen vaihtelevan esimerkiksi tiukkuudessa.

Koska vaihtelu koettiin ongelmalliseksi, koettiin keskustelussa tärkeäksi yhteisen, tiedekunnan laajuisen keskustelun olevan tarpeen. Yhteinen foorumi graduarvioinnille koettiin tarpeelliseksi niin opiskelijoiden kuin professorien ja opintotoimistonkin taholta. Arvosanoja ei tulisi keskustelijoiden eikä Kannunvalajille tulleiden kommenttien mukaan pakottaa mihinkään jakaumaan oppiaineen tai tiedekunnan tasolla.

Akseli Huhtanen
opintovastaava, Kannunvalajat ry

836 kommentti tähän julkaisuun: “Graduarvioinnin vaihtelevuudesta puhuttua

  1. Paluuviite: buy psilocybin microdose united states​

  2. Paluuviite: https://hmcasinostm.com/casino/goldfishka-casino-review

  3. Paluuviite: สล็อตเว็บตรง

  4. Paluuviite: พัดลมหลังคา

  5. Paluuviite: child porn

  6. Paluuviite: child porn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *