Hallopedvaalit 2015 -infopaketti

 

Mikä halloped?

 

Kolmikantaperiaatteen mukaan yliopiston hallintoelimissä on edustettuina kaikki kolme yliopistoyhteisön ryhmää: professorit, muu henkilökunta ja opiskelijat. Näitä yliopiston eri hallintoelimissä vaikuttavia opiskelijajäseniä kutsutaan hallinnon opiskelijaedustajiksi, hallopedeiksi. Hallopedejä toimii kaikilla eri päätöksentekotasoilla:

 • yliopistokollegiossa (yli 50-henkinen hallintoryhmä, jossa kaikki tiedekunnat edustettuina)
 • tiedekuntaneuvostossa (päätöksentekoa tiedekunnan tasolla) ja
 • laitosneuvostoissa (päätöksentekoa laitoksen tasolla).

 

Hallopedien tehtävänä kaikissa hallintoelimissä on tuoda opiskelijoiden näkökulmia ja mielipiteitä esille päätöksenteossa ja välittää kokouksissa käsitellyistä asioista tietoa muille opiskelijoille. Varsinkin tiedekunta- ja laitosneuvostoissa käsitellään paljon opiskelijoiden elämään vaikuttavia asioita, jolloin hallopedien tehtävä on erittäin tärkeä: pitää huolta, että opiskelijoiden ääni kuuluu heitä koskevassa päätöksenteossa.

Hallopedit muodostavat toimielimissä pareja, joista toinen on varsinainen ja toinen varajäsen. Parista vain yksi on läsnä kokouksessa, joka tuo joustoa hallopedinä toimimiseen: maailma ei kaadu siihen, jos varsinainen jäsen ei pääse osallistumaan kokouksiin joka kerta, vaan hallopedpari voi vaikka yhdessä jakaa kokouksia tasaisesti molemmille. Valtsikasta toimii yliopistokollegiossa 2 varsinaista ja 2 varajäsentä, tiedekuntaneuvostossa 5 varsinaista ja 5 varajäsentä ja molemmissa laitosneuvostoissa (sosiaalitieteiden laitoksen laitosneuvosto ja politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen laitosneuvosto, tutummin lane) 5 varsinaista ja 5 varajäsentä. Hallopedien toimikausi on kaksi vuotta, eli tämän syksyn vaaleissa valitaan hallopedit vuosille 2016-2017.

Mitä hallopedinä toimiminen on käytännössä? Kokoustamista ja tiedottamista. Kokouksia on noin kerran kuussa (plussana pieni kokouspalkkio) jonka lisäksi hallopedien toivotaan myös osallistuvan opintotoimikunnan kokouksiin, jotta tieto liikkuisi toimielimistä myös ainejärjestöihin. Hallopedien tehtävänä on myös viestiä kokouksen jälkeen siellä käsitellyistä asioista opiskelijoille Kannu-opinto -Facebook-ryhmään ja sähköpostilistalle, ja mahdollisten yllättävien asioiden sattuessa esityslistalle viestiä niistä muiden opiskelijoiden suuntaan ennen kokousta.

Hallopedinä toimiminen ei ole rakettitiedettä tai vie toimintakaudella kaikkea vapaa-aikaasi, vaan on loppujen lopuksi aika mukavaa ja helppoa hommaa, jos on valmiiksi edes hieman perillä opintoasioista ja yliopistohallinnosta. Tehdessä oppii, ja tärkeintä onkin kiinnostus ja halu opiskelijoiden edun ajamiseen ja yhteisten asioiden hoitamiseen!

 

Hallopedvaalit

 

Ehdokkaaksi hallopedvaaleissa voi asettua

 • jos on ilmoittautunut läsnäolevaksi 15.9. mennessä
 • vain siinä yksikössä, missä on ensisijainen tutkinnonsuoritusoikeus
 • vain yhteen laitosneuvostoon ja tiedekuntaneuvostoon

 

Hakeminen hallopediksi valtsikassa

 

 • Kannunvalajat muodostavat Kannun listan (hallopedvaalikielellä vaaliliiton), johon haetaan hakemuksella 29.9. mennessä
  • Tämän Kannun listan tavoitteena on varmistaa se, että
   • opiskelijaedustajia tulee tasaisesti kaikista oppiaineista,
   • eri sukupuolia on tasaisesti
   • edustusta tulee monilta vuosikursseilta ja
   • hallopedit ovat motivoituneita tehtäväänsä.
 • Kuka tahansa voi myös lähteä muodostamaan omia ehdokaslistoja ja vaaliliittoja, mistä seuraa vaalit.
 • Jos muita listoja kuin Kannun lista ei synny, päädytään sopuvaaleihin. Sopuvaaleja tavoitellaan, mutta jos vaalit tulee niin sitten tulee! Sopuvaalien hyvä puoli on varsinkin se, että kaikkien oppiaineiden opiskelijoilla on samat mahdollisuudet päästä hallopediksi.  Äänestystilanteessa esimerkiksi pienestä oppiaineesta tulevan ei-järjestöaktiivin voi olla vaikea saada ääniä, vaikka motivaatiota tehtävään riittäisi, kun taas tunnettu nimi isosta järjestöstä kahmii helpommin suuren äänisaaliin.
 • Kannunvalajat perustavat vaalilautakunnan, johon valitaan yksi edustaja jokaisesta oppiaineesta sekä Kannunvalajien edustaja. Vaalilautakunta valitsee Kannun listalle hallopedit, eli käy hakemukset läpi 1.10. ja mahdollisen hakemustulvan sattuessa haastattelee ehdokkaat 2.10. ja 5.10. Ehdokkaaksi hakevien on varattava aikaa mahdollisille haastatteluille.
 • Hallopedeiksi Kannunvalajien listalle valittujen täytyy vielä valintansa jälkeen ilmoittautua ehdokkaaksi hallopevaalijärjestelmään varsinaisen ja varajäsenen muodostamina ehdokaslistoina, mutta kaikesta tästä järjestelmäsäädöstä ohjeistetaan valittuja hallopedejä vielä myöhemmin kun aika on kypsä!

 

Hallopedvaalien aikataulu

 

Ma 21.9. Vaalilautakuntaan hakemisen DL

Ma 28.9. klo 18.30 Opintospektaakkeli Sivistyksellä

 • Luvassa infoa hallopedinä toimimisesta ja hallopedvaaleista, opintotoimikunnan uusien ilta sekä sauna. Osallistuminen on erittäin suositeltavaa jokaiselle, joka on hakenut tai harkitsee hallopediksi hakemista!

Ti 29.9. Hallopedhakemusten DL

To 1.10. Vaalilautakunta käy läpi hakemukset

Pe 2.10. ja ma 5.10. Vaalilautakunta järjestää mahdolliset hallopedhaastattelut

Ke 15.10. Ehdokasasettelu päättyy klo 12.00

 • Ehdokasasettelun päättyminen tarkoittaa sitä, että tähän mennessä Kannun listalle valittujen henkilöiden on täytynyt käydä asettamassa itsensä halloped.fi -sivustolla ehdokkaaksi ja kaiken muun Kannun opintosihteerien koordinoiman järjestelmäkamppailun täytyy olla valmista.

3.-4.11. Mahdolliset hallopedvaalit

 • Jos tulee joku muu kuin Kannun lista, järjestetään vaalit.

23.11. ja 25.11. Uusien hallopedien koulutukset

 • Vain toisena päivänä osallistuminen riittää, sillä koulutusten sisältö on identtinen.