Mikhael Koufos, kuraattori

Kannunvalajien kuraattori, Mikhael Koufos

Kuka olet?

Olen Mikhael Koufos, Valtsikasta vuonna 2018 VTM:ksi tilastotieteestä valmistunut alumni. Olen Kannunvalajissa aiemmin toiminut hallituksen jäsenenä ja virkailijana, ja opiskeluaikana ja edelleen alumnina olen toiminut erilaisissa järjestöissä ja toimikunnissa. Heti Kannu-hallitusvuoden jälkeen päädyin vielä AYY:n hallitukseen, sillä opiskelen myös kauppatieteitä Aallossa. Kuraattorin tehtävän lisäksi olen mukana kehittämässä alumnitoimintaa niin valtsikassa Valtsikan Alumnien kautta kuin vanhassa ainejärjestössäni Moodissa. Vapaa-ajalla harrastan järjestötoiminnan lisäksi mm. sulkapalloa, tennistä, matkustelua, lukemista ja kielten opiskelua.

Millainen on roolisi Kannunvalajien kuraattorina?

Kannunvalajien säännöissä lukee, että kuraattori on vanhempi tieteenharjoittaja, joka asettaa tietonsa ja taitonsa Kannun hallituksen käyttöön kaksivuotiseksi kaudeksi. Käytännössä siis autan ja tuen hallitusta sekä edistän Kannunvalajien asioita hallituksen tarpeiden mukaan. Vierailen hallituksen kokouksissa, tulen välillä mukaan muihin tapaamisiin (esim. dekanaatin kanssa) ja käyn Kannun tapahtumissa. Sparraan ja kannustan nykyhallitusta heidän tavoitteissaan ja toimin tarvittaessa ulkopuolisena tahona.

Omia kiinnostuksen alueita yhdistyksissä ovat olleet erityisesti yrityssuhteet, työelämä, alumnitoiminta, ulkosuhteet ja talousasiat, mutta melkoisen hyvin on vuosien varrella kertynyt kokemusta aina tapahtumien järjestämisestä edunvalvontaan. Kuraattorina olen myös ottanut tehtäväkseni esimerkiksi Kannunvalajien arkiston päivittämisen.

Mitä kautta päädyit tähän tehtävään?

Toimin Kannunvalajissa työelämävirkailijana vuonna 2016 ja hallituksen jäsenenä vastuualueina yrityssuhteet ja ulkosuhteet vuonna 2017. Kuraattorin tehtävä on mielenkiintoinen paikka päästä jakamaan vuosien opiskelijajärjestöissä karttunutta osaamista ja kokemusta. Tietysti tämä on myös oiva tapa jatkaa opiskelijajärjestötoiminnassa vielä valmistumisen jälkeenkin.

Mikä on siteesi Kannunvalajiin ja valtsikaan?

Helsingin yliopiston Valtsika oli ensisijainen hakukohteeni lukion jälkeen, kun yhteiskunnalliset asiat ja yhtenä vaihtoehtona diplomaattiura kiinnostivat. Kannunvalajuus edustaa minulle avoimuutta, keskinäistä arvostusta, hauskanpitoa sekä toisaalta niin idearikkautta kuin perinteitä. Valtsikalaisen opiskelijaelämän ominaispiirre on, että kaikille opiskelijoille avointa erilaista toimintaa ja eri kokoisia tapahtumia on verrattain paljon ja usein. Valtsika-yhteisö itsessään on varsin suuri, mutta samalla yhteisö on suhteellisen tiivis.

Mikä on elämänohje, jonka mukaan pyrit toimimaan?

Kokeile erilaisia sinua kiinnostavia asioita, tartu rohkeasti uuteen. Epämukavuusalueella pääset kehittämään itseäsi nopeasti. Uskalla tehdä virheitä.

Juhana Aunesluoma, inspehtori

Kannunvalajien inspehtori, Juhana Aunesluoma

Kuka olet?

Juhana Aunesluoma, Eurooppalaisista ja kansanvälisistä kysymyksistä kiinnostunut poliittisen historian tutkija

Millainen on roolisi Kannunvalajien kuraattorina/inspehtorina?

Inspehtori on linkki tiedekunnan opettajien ja tutkijoiden sekä Kannunvalajien välillä. Varadekaanin ominaisuudessa olen samalla myös yhteyshenkilönä tiedekunnan johdon eli ”dekanaatin” ja opiskelijoiden välillä. Tätä reittiä tieto kulkee molempiin suuntiin ajankohtaisista asioista.

Varsinaisesti inspehtorin tehtävään kuuluu akateemisen opiskelijayhteisön perinteiden ja toimintatapojen vaalimista sekä Kannunvalajien toiminnan tukemista aina kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla tavalla. Inspehtori johtaa puhetta yhdistyksen vuosikokouksissa ja on muutenkin paikalla silloin kun sille on tarvetta. Inspehtori ja Kannunvalajien puheenjohtajisto tapaavat säännöllisesti ja käyvät läpi Kannunvalajien toimintaa ja aloitteita.

Mitä kautta päädyit tähän tehtävään?

Yllytettiin asettumaan ehdolle, kun edellinen inspehtorii Ullamaija Seppälä oli ilmoittanut luopuvansa tehtävästä. Oman ehdokkuuteen saattoi liittyä myös se, että olin saman vuoden alussa aloittanut tiedekunnan yhteiskunnallisista vuorovaikutusasioista vastaavana varadekaanina.

Mikä on siteesi Kannunvalajiin ja valtsikaan?

Opiskelin valtiotieteellisessä tiedekunnassa poliittista historiaa ja kansainvälistä politiikkaa vuosina 1988-1993. Silloin kehittyi vahva valtsikalainen identiteetti. Toimin mm. oman ainejärjestön Polho ry:n hallituksessa. Kannunvalajien toiminta oli tuttua sitäkin kautta. Muutaman ulkomaanvuoden jälkeen palasin vuonna 2001 tiedekuntaan yliopistolehtoriksi, ja sillä tiellä edelleen olen.

Mikä on elämänohjeesi, jonka mukaan pyrit toimimaan?

Suvussa on aikojen halki kulkenut motto, jonka olen kokenut ihan toimivaksi: ”Innostu uusista asioista, tartu niihin ja usko omiin mahdollisuuksiisi”.