Kannunvalajien kuraattori ja inspehtori

Kannunvalajien kuraattori, Tanja Mälkiä

Kuka olet?

Olen Tanja Mälkiä, VTK:ksi 2021 valmistunut ja tällä hetkellä sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa yhteiskuntapolitiikkaa opiskeleva valtsikalainen. Aikaisemmin olen toiminut Kannunvalajien hallituksen jäsenenä kaksi vuotta ja ollut mukana monissa Kannunvalajien ja valtsikan toimikunnissa sekä vuosijuhlamestarina opiskeluaikanani. Toimin myös hallitusvuosieni jälkeen Kannunvalajien oman yrityksen Kannustin Oy:n hallituksessa. Tällä hetkellä olen keskittynyt pelkästään Kannunvalajien kuraattorin tehtäviin. Vapaa-ajallani järjestötoiminnan ulkopuolella harrastan vintagekeramiikan keräilyä, pitkiä kävelylenkkejä, hiihtoa, sienestystä ja viherkasvien kasvattamista sekä keräilyä.

Millainen on roolisi Kannunvalajien kuraattorina?
Kannunvalajien säännöissä lukee, että kuraattori on vanhempi tieteenharjoittaja, joka asettaa tietonsa ja taitonsa Kannun hallituksen käyttöön kaksivuotiseksi kaudeksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuen ja autan hallitusta sekä edistän Kannunvalajien asioita hallituksen tarpeiden mukaisesti. Vierailen hallituksen kokouksissa, osallistun välillä muihin tapaamisiin esim. tiedekunnan tai tiedekunnan kanssa sekä osallistun Kannun tapahtumiin. Kannustan, tsemppaan ja sparraan istuvaa hallitusta heidän tavoitteissaan ja toiveissaan sekä toimin tarvittaessa ulkopuolisena tahona. Omat kiinnostuksen kohteeni yhdistyksessä ovat olleet tapahtumat, alumnitoiminta ja historia, ulkosuhteet, talous, viestintä sekä hallinto. Näistä onkin vuosien varrella kertynyt kokemusta tapahtumien järjestämisestä aina hallintoon asti.
Edeltäjäni tavoin olen ottanut tehtäväkseni Kannunvalajien arkiston päivittämisen ja sen ohella parantanut tarkempaa käsitystä Kannun historiasta.

Mitä kautta päädyit tähän tehtävään?
Toimin Kannunvalajissa hallituksen jäsenenä vuosina 2019 ja 2020. Tapahtumavastaavana olin vuonna 2019 ja varapuheenjohtajana sekä ulkosuhdevastaavana 2020. Kuraattorin roolissa pääsee jakamaan vuosien varrella karttunutta opiskelijajärjestöosaamistaan ja kokemustaan. Tietyllä tavalla pääsee antamaan yhteisölle, järjestökentälle ja Kannulle takaisin kiitokseksi järjestövuosistaan. Pystyy myös jatkamaan järjestötoiminnassa omien aktiivivuosien ja valmistumisenkin jälkeenkin.

Mikä on siteesi Kannunvalajiin ja valtsikaan?
Pidin lukiosta valmistumisen jälkeen välivuoden, sillä en oikein osannut valita mitä haluisin opiskella tulevaisuudessa. Välivuoden aikaisessa työssäni esihenkilöni oli opiskellut valtsikassa sosiologiaa ja näin ollen sai minut kiinnostumaan ja varmistumaan valtsikasta ja sosiaalitieteistä mitä olin harkinnut yhtenä vaihtoehtonani. Omien opintojeni aloitus hieman viivästyi ulkopuolisten tekijöiden vuoksi ja pääsin aloittamaan periodin myöhemmin kuin vuosikurssikaverini, mutta Kannun tapahtuma oli ensikosketukseni valtsikaan, Kannuun ja opiskelijaelämään ja se vei mukanaan järjestötoiminnasta aina kuraattoriksi asti. Kannunvalajuus merkitsee minulle välittämistä, avoimuutta, yhteisöllisyyttä, hauskanpitoa ja idearikkautta, huomioiden kuitenkin perinteiden ja jatkuvuuden merkityksen. Valtsika-yhteisö onkin itsessään suuri, mutta yhteisö on silti tiivis ja aktiivinen, jolloin järjestöjen ja tapahtumatarjonnan välillä on hyvin valinnanvaraa löytää juuri se oma paikka!

Juhana Aunesluoma, inspehtori

Kannunvalajien inspehtori, Juhana Aunesluoma

Kuka olet?

Juhana Aunesluoma, Eurooppalaisista ja kansanvälisistä kysymyksistä kiinnostunut poliittisen historian tutkija

Millainen on roolisi Kannunvalajien kuraattorina/inspehtorina?

Inspehtori on linkki tiedekunnan opettajien ja tutkijoiden sekä Kannunvalajien välillä. Varadekaanin ominaisuudessa olen samalla myös yhteyshenkilönä tiedekunnan johdon eli ”dekanaatin” ja opiskelijoiden välillä. Tätä reittiä tieto kulkee molempiin suuntiin ajankohtaisista asioista.

Varsinaisesti inspehtorin tehtävään kuuluu akateemisen opiskelijayhteisön perinteiden ja toimintatapojen vaalimista sekä Kannunvalajien toiminnan tukemista aina kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla tavalla. Inspehtori johtaa puhetta yhdistyksen vuosikokouksissa ja on muutenkin paikalla silloin kun sille on tarvetta. Inspehtori ja Kannunvalajien puheenjohtajisto tapaavat säännöllisesti ja käyvät läpi Kannunvalajien toimintaa ja aloitteita.

Mitä kautta päädyit tähän tehtävään?

Yllytettiin asettumaan ehdolle, kun edellinen inspehtorii Ullamaija Seppälä oli ilmoittanut luopuvansa tehtävästä. Oman ehdokkuuteen saattoi liittyä myös se, että olin saman vuoden alussa aloittanut tiedekunnan yhteiskunnallisista vuorovaikutusasioista vastaavana varadekaanina.

Mikä on siteesi Kannunvalajiin ja valtsikaan?

Opiskelin valtiotieteellisessä tiedekunnassa poliittista historiaa ja kansainvälistä politiikkaa vuosina 1988-1993. Silloin kehittyi vahva valtsikalainen identiteetti. Toimin mm. oman ainejärjestön Polho ry:n hallituksessa. Kannunvalajien toiminta oli tuttua sitäkin kautta. Muutaman ulkomaanvuoden jälkeen palasin vuonna 2001 tiedekuntaan yliopistolehtoriksi, ja sillä tiellä edelleen olen.

Mikä on elämänohjeesi, jonka mukaan pyrit toimimaan?

Suvussa on aikojen halki kulkenut motto, jonka olen kokenut ihan toimivaksi: ”Innostu uusista asioista, tartu niihin ja usko omiin mahdollisuuksiisi”