Minä, vaikuttaja: ”Valtaa pitää käyttää aina hyvin perustein”

Valtsikan dekaani Liisa Laakso siirtyy vuoden alusta Tampereen yliopiston rehtoriksi. Päälle liimatuille strategioille, missioille ja visioille perustuva johtaminen ei hänestä sovi yliopistoon.


Kesäkuussa Liisa Laakson puhelin soi. Soittaja oli konsulttiyrityksen edustaja, joka kysyi, olisiko Laakso mahdollisesti kiinnostunut uudesta työstä. Paikka ei ollut vielä edes haussa, joten puhelu yllätti Laakson täysin. Hän lupasi harkita asiaa.

Tehtävä tuli hakuun elokuussa. Pesti kiinnosti Laaksoa, joten hän lähetti pyydetysti ansioluettelonsa konsultille. Pian mahdolliselta uudelta työnantajalta tuli haastattelukutsu ja sitten kutsu avoimeen kuulemiseen kahden muun kärkihakijan kanssa. Lokakuun lopulla tuli julki uutinen: Liisa Laakso oli valittu Tampereen yliopiston rehtoriksi 1.1.2016 alkaen.

Kuunteleva ja keskusteleva johtaja

Laakso siirtyy Tampereelle valtiotieteellisen tiedekunnan dekaanin paikalta. Esimerkiksi Lähi-itää ja Afrikan demokratisoitumista tutkinut Laakso päätyi hallintotehtäviin sattuman kautta, kun hän oli Helsingissä sijaisena hoitamassa maailmanpolitiikan professuuria. Laaksoa pyydettiin hakemaan valtiotieteellisen tiedekunnan dekaaniksi, joksi hänet valittiinkin tiukan äänestyksen jälkeen loppuvuodesta 2009.

Samaan aikaan valtsikassa tapahtui suuri hallinnollinen muutos, kun suurlaitokset korvasivat ainekohtaiset laitokset. Aineiden välinen kilpailu vaihtui Laakson dekaanikaudella yhteisten hallinnollisten periaatteiden ja yhteisen opetuksen kehittämiseen.

– Se on ollut pitkälti yhdessä sopimista. Dekaanin työssä tärkeimmät päätökset ovat koskeneet muutamien tehtävien täyttöjä, Laakso kertoo.

Johtamiskoulutusta hän on saanut esimerkiksi tänä vuonna Harvard Business Schoolissa. Sen tärkeimpänä oppina Laaksolle jäi mieleen, että johtajana on tärkeää kuunnella ja keskustella.

– Yliopisto on asiantuntijaorganisaatio, jossa ihmiset ovat omasta kiinnostuksesta ja intohimosta asiaa kohtaan. Ihmisten luovuudelle pitää antaa tässä työyhteisössä tilaa.

Rehtorilla on valtaa

Työtarjous Tampereelta tuli Laakson kannalta hyvään aikaan, sillä hän kokee kuusi vuotta dekaanina oltuaan kaipaavansa uusia haasteita.

– Tiedekunnan tasolta yliopistoon ei pysty ehkä vaikuttamaan niin paljon kuin itse haluaisin, Laakso toteaa.

Hän haluaa rehtorina tukea mahdollisimman hyvin Tampereen yliopistoa muutosvaiheessa. Laakso on kertonut suhtautuvansa positiivisesti Tampereen kolmen korkeakoulun yhdistämissuunnitelmaan. Hänen mielestään yliopistoilta ei pidä vaatia liikaa tehokkuutta, mutta esimerkiksi juuri opintojen sujuvoittamisessa ja päällekkäisen opetuksen karsimisessa yliopistot voisivat olla parempia. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen paikkoja tuleva rehtori näkee muuallakin.

– Toivoisin voivani vaikuttaa kandidaatin tutkinnon työelämärelevanssin parantamiseksi. Työnantajilla pitäisi olla vastuuta nuorten kouluttamisesta työtehtäviin. Se ei ole yliopiston tehtävä, Laakso mainitsee.

Käytännössä rehtorin tehtävät tulevat liittymään pitkälti hallinnollisiin ratkaisuihin ja myös ikäviin kannattamattomien toimintojen karsimisiin. Laakson mukaan rehtorin valtaa pitääkin aina käyttää hyvin perustein. Valtaa hänen mukaansa todella löytyy, vaikkei ehkä niin paljon kuin vuoden 2009 yliopistolain uudistuksen jälkeen odotettiin.

– Silloin puhuttiin yliopistojen itsenäisyydestä, mutta kyllähän tärkeimmän rahoittajan eli valtiovallan sanavalta on edelleen suuri.

Seuraaja valitaan tammikuussa

Lista Laakson seuraajiksi pyrkivistä on nyt karsittu kolmeen nimeen: Hannu Nieminen, Mari Vaattovaara ja Kimmo Nuotio. Seuraajalleen Laakso tahtoo korostaa, että dekaanin johdettavana on yliopiston paras tiedekunta – myös monin objektiivisin mittarein. Hän toivoo, että seuraaja tulee vaalimaan valtsikan hienoja perinteitä haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimattakin. Uuden dekaanin ensimmäiset tehtävät tulevat koskemaan mahdollisia henkilökunnan vähennyksiä.

– Siinä ei ole paljon neuvoja annettavaksi, Laakso huokaa.

Hän jää valtsikan viimeiseksi vaalein valituksi dekaaniksi. Uuden dekaanin valitsee yliopiston hallitus rehtorin esityksestä tammikuun lopussa.


Nimi: Liisa Laakso

Ikä: 54

Asuinpaikka: Helsinki

Koulutus: valtiotieteiden tohtori

Ammatti: Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani, Tampereen yliopiston rehtori 1.1.2016 alkaen

Innoittaja: Ágnes Heller


teksti ja kuva: Joonas Lehtonen