Niin mikä koulutusuudistus? Infopaketti Isosta pyörästä

Mikä Iso pyörä?

 • Iso pyörä on koko yliopiston laajuinen koulutusuudistus, jossa pyritään tuomaan koulutusohjelmiin enemmän osaamisperustaisuutta ja parantamaan työllistyvyyttä, sekä helpottamaan hakukohteiden valintaa yliopistoon haettaessa. Tätä toteutetaan mm. laajempia kandiohjelmia muodostamalla ja hakukohteita vähentämällä. Uusien koulutusohjelmien on tarkoitus astua voimaan vuonna 2017.
 • Koulutusohjelma on yhden tai useamman tieteenalan tai sisältökokonaisuuden muodostama koulutus. Koulutusohjelmien perustamisen myötä koulutuskokonaisuuksien määrittelyssä käytetään tieteenala- ja valinnaiset opinnot käsitteitä pää- ja sivuainekäsitteiden sijaan. Useasta tieteenalasta tai sisältökokonaisuudesta muodostunut koulutusohjelma voi sisältää opintosuuntia.
 • Uusien hakukohteiden vuosittaiseksi aloituspaikkamääräksi on määritelty vähintään 40 opiskelijaa. Tämä siksi, että opettajien yhteistyöstä tulevia hyötyjä, kuten tutkimukselle vapautuvaa työaikaa, voidaan saada vain, jos koulutusohjelmaan kuuluu riittävä määrä opettajia. Valtsikan pienten oppiaineiden ja suuren hakukohdemäärän vuoksi Iso pyörä on kohdistanut valtsikaan suurta painetta muutokselle.
 • Valtsikassa Ison pyörän aiheuttamia toimia kutsutaan koulutusuudistukseksi. Valtsikassa uudistusta valmistelee ohjausryhmä, jossa on myös opiskelijaedustaja.

 

Valtsikan uudet koulutusohjelmat

 • Valtsika antoi vuoden 2015 puolella ehdotuksensa uusista koulutusohjelmista (jotka rakennettiin oppiaineiden esitysten pohjalta) eteenpäin yliopiston opintoasiainneuvoston (ONE) käsiteltäväksi ja rehtorin vahvistettavaksi.
 • Koulutusohjelmaesitykset ovat käyneet ONEn käsittelyssä, ja rehtori on hyväksynyt päätöksen tulevista kandiohjelmista. ONEn käsittelyssä todettiin, että kandiohjelmat ovat yleisesti valmiimpia kuin maisteriohjelmat, joissa on vielä työstettävää. Tämän lisäksi kaikkia koulutusohjelmiin vaikuttavia linjauksia ei ole vielä saatu ONElta, vaan niitä odotellaan alkuvuodesta 2016. Tässä ohessa päätös kandiohjelmista:
 • Valtsikan tulevat kandiohjelmat (yht. 6 kpl)
  • Valtsikan sisäiset kandiohjelmat
   • Sosiaalitieteiden kandiohjelma (sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, yhteiskuntapolitiikka)
   • Politiikan ja viestinnän kandiohjelma (valtio-oppi ja viestintä)
   • Yhteiskunnan ja kulttuurin muutos ja kehitys (poliittinen historia, talous- ja sosiaalihistoria, sosiaali- ja kulttuuriantropologia, kehitysmaatutkimus)
   • Taloustieteen kandiohjelma (KTTO)
  • Tiedekuntarajat ylittävät kandiohjelmat
   • Filosofia (käytännöllinen filosofia, teoreettinen filosofia ja ruotsinkielinen filosofi)
   • Matemaattisten tieteiden kandiohjelma (yhteistyössä MatLun kanssa)
 • Alustavia kaavailuja myös maisteriohjelmista on jo tehty, mutta erityisesti nämä tarkentuvat vielä myöhemmin. Maisteriohjelmia on nyt esitetty paljon, ja monet niistä ovat monitieteisiä, jolloin täytyy myös miettiä riittääkö resurssit kaikissa mukana olemiseen.

 

Mitä tapahtuu nyt?

 • Keväällä 2016 alkaa koulutusuudistuksen yksityiskohtaisempi työstäminen, missä mietitään mm. milloin opintosuunta uusissa kandiohjelmissa valitaan ja mistä uudet koulutusohjelmat todella muodostuvat. Kesäksi on oltava valmiina valintaperusteet ja koulutusohjelmien kuvaukset.
 • Jokaisen koulutusohjelman opetussuunnitelmaprosessia organisoimaan perustetaan oma johtoryhmänsä, joissa on myös opiskelijaedustus. Hyvä paikka päästä vaikuttamaan kunnolla sisältöihin!
 • Opiskelijoiden on erittäin tärkeää olla läsnä jokaisessa vaiheessa ja paikassa missä koulutusohjelmia keväällä työstetään (niin hallopedien hallintoelimissä, ainejärjestöjen omissa oppiaineissaan tapahtuvassa työstössä kuin kaikkien opiskelijoiden yhteisissä tilaisuuksia jne.).

 

Tärkeitä huomioita koulutusuudistuksesta – “usein murehditut murheet”

 • Laajemmat koulutusohjelmat eivät tarkoita oppiaineiden hävittämistä, vaan uudenlaista rakennetta, jonka sisällä valtsikan nykyiset tieteenalat toimisivat jatkossa. Nykyiset pääaineet eivät siis ole lähdössä mihinkään, vaan niistä ollaan muodostamassa koulutusohjelmien sisällä toimivia tieteenaloja.
 • Hakukohde ei ole automaattisesti oppiaineen synonyymi, vaan yksi hakukohde voi muodostua monesta tieteenalasta!
 • Oppiaineiden katoamisesta on turha huolehtia muutenkaan, sillä haluamansa tieteenalan opintoja pystyy opiskelemaan jo kandivaiheessa, vaikka opintosuunnan valinta kandiohjelman sisällä ajoittuisikin vasta myöhempään vaiheeseen. Nykyisten oppiaineiden rooli tulee varmasti jollain lailla muuttumaan, mutta siitä miten, ei ole vielä tällä hetkellä selvyyttä.
 • Nykyisillä opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella nykyisissä koulutusohjelmissa vuoteen 2020 asti tai halutessaan he voivat myös vaihtaa uusiin ohjelmiin. Siirtymävaiheeseen ollaan kiinnittämässä erityistä huomiota, ja opiskelijoita halutaan aktiivisesti mukaan sujuvan siirtymän suunnitteluun.
 • P.S. Yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori Keijo Hämäläinen sanoi syksyllä, että Iso Pyörä ja sen myötä hakukohteiden yhdistäminen ovat myös keino pelastaa pienet oppiaineet (joita valtsikassa on paljon) mahdolliselta lakkautusuhalta tulevaisuudessa, kun pienet oppiaineet järjestellään isomman katon alle osaksi suurempaa kokonaisuutta.

 

Lisätietoja:

Ison Pyörän Flamma-sivu: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=pp_list&placeId=HY342105

 • Sieltä löytyy mm. opintoasiainneuvoston (ONE) linjauksia Isoon pyörään liittyen, jotka koskevat koko yliopistoa. Mm. harjoittelusta, gradun suuruudesta ja perus- ja aineopintojen määrästä on jo linjattu.

Kysyttävää? Liity Kannu-opinto -facebookryhmään tai laita viestiä Kannunvalajien opintosihteereille osoitteeseen opintovastaavat(at)kannunvalajat.fi.