Opintoasiat

Mistä on kyse?

Kannunvalajat toimii Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvojana ja huolehtii tiedonkulusta tiedekunnan, ainejärjestöjen ja opiskelijoiden välillä. Tämän lisäksi Kannunvalajien tehtävänä on varmistaa, että opiskelijoiden ääni tulee kuuluviin ajankohtaisista opintoasioista ja mahdollisista epäkohdista opinnoissa keskusteltaessa.

Kannunvalajissa edunvalvonnan käytännön työstä vastaa kaksi opintosihteeriä. Opintosihteerien apuna edunvalvonnassa ovat hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit, ainejärjestöjen opintovastaavat ja opintotoimikunta, Valtiotieteellinen tiedekunta sekä HYYn koulutuspoliittiset vastaavat.

Kopolla eli koulutuspolitiikalla tarkoitetaan yleisesti opiskeluun ja koulutuksen järjestämiseen liittyvää päätöksentekoa, tässä tapauksessa yliopistolla, sen tiedekunnissa ja laitoksilla. Koulutuspolitiikkaa ja opintoasioita hoitavat muun muassa ainejärjestöjen opintovastaavat, tiedekunnan dekaani, HYYn hallituksen jäsenet ja yliopiston rehtori.

Yliopistolain mukaan professoreilla, muulla henkilökunnalla ja opiskelijoilla on oltava edustus jokaisessa monijäsenisessä päätöksentekoelimessä. Näin ollen kaikilla kolmella tasolla (kollegio, tiedekuntaneuvostot ja laitosneuvostot) on myös opiskelijaedustus. Hallinnon opiskelijaedustajan eli hallopedin tehtävänä on kertoa opiskelijoiden näkökulma opiskeluun liittyvissä asioissa ja toimia opiskelijoiden äänenä päätöksenteossa.