Opintouutiskirje 1/2016 / Newsletter of study affairs 1/2016

 1. Mikä koulutusuudistus? Tutustu infopakettiin!
 2. Yliopiston muutosohjelma etenee – YT:t ja UPO
 3. Helsingin yliopisto on päättänyt lukuvuosimaksuista
 4. Yliopistolle on hyväksytty uusi strategia
 5. Digipilotti on täällä, mee testaa!
 6. Hae tuutoriksi 7.2. mennessä
 7. Haku opiskelijavaihtoon lukuvuodelle 2016-2017 on nyt auki
 8. Tulostaminen on maksullista – kursseilla ei voi vaatia palautuksia paperisena

 

In English below

 

 1. Educational reform? Check out our info packet!
 2. University’s reform is moving forward – Co-determination & the new service organization
 3. University of Helsinki has made its decision on tuition fees
 4. A new strategy for the university has been ratified
 5. Our faculty is part of a pilot program for online student services
 6. Want to become a student tutor? Apply before the 7th of February!
 7. Student printing is no longer free of charge, thus returning any course assignments on paper can no longer be expected

 

Tällä hetkellä opintoasioissa tapahtuu erittäin paljon jännittäviä asioita. Esimerkiksi tiedekuntamme sai uuden dekaanin Hannu Niemisen, ja mainitsemalla sen tässä johdannossa vältymme kirjoittamasta aiheesta omaa, todella lyhyttä kohtaa tähän uutiskirjeeseen. Nerokasta, eikö. Jos haluat seurata näitä jännittäviä tapahtumia tiiviimmin kuin opintouutiskirjeiden välityksellä, liity Kannu-opinto -Facebook-ryhmään!

 

 1. Mikä koulutusuudistus? Tutustu infopakettiin!

 

Yliopiston laajuinen koulutusuudistus, Iso pyörä, jatkaa kevätlukukaudella pyörimistään kovaa vauhtia. Valtiotieteellisen tiedekunnan esitykset uusiksi kandiohjelmiksi saivat opintoasiain neuvostossa pienin kommentein vihreää valoa, ja lomaa edeltäneet suunnitelmat uusista hakukohdekokonaisuuksista tulevat todennäköisesti toteen mahdollisin pienin muutoksin. Nyt keväällä aloitetaan koulutusohjelmakohtainen työ, ja suunnittelutyötä koordinoimaan ollaankin perustamassa koulutusohjelmakohtaiset johtoryhmät. Näihin ryhmiin tullaan valitsemaan myös varsinainen ja varajäsen opiskelijaedustajiksi, ja näiden haku käynnistyy nyt helmikuussa! Joten kannattaa pysyä kanavalla.

 

Selventääkseen pohjatietoja ja faktoja koulutusuudistuksesta, Kannunvalajat valmistelivat kevätlukukauden aluksi kompaktin infopaketin Isosta pyörästä, jonka pitäisi antaa selkeät tiedot niistä lähtökohdista, joista Iso pyörä lähtee kuluvana vuonna liikkeelle. Tsekkaa infopaketti täältä https://www.kannunvalajat.fi/niin-mika-koulutusuudistus-infopaketti-isosta-pyorasta/.

 

 1. Yliopiston muutosohjelma etenee

 

YT:t on saatu päätökseen, ja uutisen niistä löydät täältä https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/helsingin-yliopisto-irtisanoo-570-kokonaisvahennys-980.

 

Helsingin yliopiston henkilöstömäärä vähenee vuoden 2017 loppuun mennessä arviolta 980 hengellä. Lisäksi yliopisto järjestää toimintaansa uudenlaisiin kokonaisuuksiin ja yhtiöittää joitain toimintoja. Vähennettävästä henkilöstöstä irtisanottavia arvioidaan olevan 570. Irtisanottavista 75 kuuluu opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja 495 muuhun henkilöstöön. Määräaikaisia tehtäviä arvioidaan vähenevän 210 vuoteen 2020 mennessä. Näistä opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtäviä on 160 ja muun henkilöstön tehtäviä 50. Eläkkeelle jää vuoden 2017 loppuun mennessä 200 henkilöä tehtävistä, joita ei ole enää tarkoitus täyttää. Näistä opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtäviä on 60 ja muun henkilöstön tehtäviä 140. Irtisanomiset toteutetaan kevään 2016 aikana.

Yksi iso uudistus talouden sopeuttamiseksi on uusi palveluorganisaatio (UPO), joka kokoaa aikaisemmat hajanaiset hallintopalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Uuden palveluorganisaation olisi tarkoitus aloittaa toukokuussa.

 

Lainaus uutisesta: “Uusi koko yliopiston yhteinen yliopistopalvelut-organisaatio mahdollistaa palveluiden toteuttamisen, johtamisen ja kehittämisen käyttäjälähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Uuden organisaation tavoitteena on poistaa päällekkäisyyksiä, hyödyntää henkilöstön osaamista monipuolisemmin sekä vähentää hallinnon kustannuksia. Yksi uuden palveluorganisaation tärkeimmistä tavoitteista on turvata yliopiston eri yksiköille riittävät lähipalvelut. Tällä hetkellä Helsingin yliopiston hallinto koostuu yli 50 erillisestä yksiköstä.”

 

Uuden palveluorganisaation paikkoja täytetään ilmoittautumismenettelyn kautta. Johto- ja esimiestehtävät täytetään ensin, jonka jälkeen alkaa muiden paikkojen täyttäminen.

 

Aihe tulee varmasti puhuttamaan henkilökuntaa koko kevään ajan, joten aiheeseen kannattaa perehtyä lukemalla lisää muutosohjelman flammasivuilta, ja UPO:n flammasivuilta. Toivotaan tietysti, että henkilökunnalle hankala tilanne peilautuisi mahdollisimman vähän opiskelijoihin, mutta ollaan kaikki yhdessä ymmärtäväisiä!

 

Muutosohjelman flammasivu: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY343461

UPO:n flammasivu: https://flamma.helsinki.fi/fi/uusi-palveluorganisaatio-projekti

 

 1. Helsingin yliopisto on päättänyt lukuvuosimaksuista

 

Helsingin yliopisto ottaa syksystä 2017 alkaen käyttöön lukuvuosimaksut EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville uusille opiskelijoille vieraskielisissä kandidaatti- ja maisteriohjelmissa. Lukuvuosimaksu on suuruudeltaan 10 000–25 000 euroa koulutusohjelmasta riippuen.

 

Lisätietoa: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/fh?_nfpb=true&_pageLabel=viewpage&_nfls=true&contentId=HY349844.

 

 1. Yliopistolle on hyväksytty uusi strategia

 

Helsingin yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 20.1. yliopiston strategian vuosille 2017–2020. Tuleva strategia painottaa kansainvälistä oppimis- ja tutkimusympäristöä, opiskelijoita sekä uusiutuvia voimavaroja.

Helsingin yliopiston visio vuoteen 2025 on globaali vaikuttaja – yhdessä.

Yliopiston uuteen strategiaan voit käydä tutustumassa täällä: http://jolu.it.helsinki.fi/halvi/hallinto/HYhallitus.nsf/821ea8991f743f71c2256da3002affaf/0138770fceee0cb9c2257f39002e322f/$FILE/LIITE%205%20HY_strategia%202017-2020_hallitukselle_v_095.pdf.

 

 1. Digipilotti on täällä, mee testaa!

 

Valtiotieteellinen tiedekunta on etuoikeudella mukana Helsingin Yliopiston digipilotissa. Uusista sähköisistä opiskelijapalveluista halutaan aktiivista palautetta. Käy kokeilemassa uutta Opintoni-sivua ja kurssisivustoja osoitteessa student.helsinki.fi. Opintoni-sivu kokoaa tiedon yhteen paikkaan ja toimii porttina muihin palveluihin: sieltä opiskelija näkee lukujärjestyksensä ja kurssinsa, ja pääsee helposti kurssiensa kurssisivuille, jotka kokoavat yksittäiseen kurssiin liittyvät tiedot, tehtävät ja muut sisällöt selkeäksi kokonaisuudeksi. Eli eikun testailemaan!

 

Tutustu https://student.helsinki.fi/app/#/opintoni.

Ja testaile Opinderia https://opinder3.student.helsinki.fi/login.

 1. Hae tuutoriksi 7.2. mennessä

 

Valtsikan tuutorihaku on alkanut! Tuutoreiksi haetaan sekä kandi- että maisterivaiheen opiskelijoita, joilla on innostusta ja kiinnostusta toimia uusien opiskelijoiden apuna, ohjata heidät opintojen alkuun, ja tutustuttaa opiskelijayhteisöön sekä opiskeluympäristöön. Tuutoreiden ryhmähaastattelut järjestetään 29.2.–2.3.2016 välisenä aikana ja pakolliset koulutukset ke 11.5. klo 17–20 ja 29.8. klo 16–18. Lisäksi Kannu järjestää 12.5.2016 oman koulutuksen, johon on suositeltavaa osallistua. Valintojen tulokset julkistetaan maaliskuussa.

 

Käy katsomassa lisätietoa tuutorihaun Facebook-sivuilta https://www.facebook.com/Valtiotieteellisen-tuutorihaku-2016-1496207587355092/?fref=ts.

 

Tuutoriksi pääset hakemaan alla olevista linkeistä:

Tuutorointi: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/67060/lomake.html  

KV-tuutorointi: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/67062/lomake.html

 

 1. Haku opiskelijavaihtoon lukuvuodelle 2016-2017 on nyt auki

 

Haku valtiotieteellisen tiedekunnan vaihtopaikkoihin lukuvuodeksi 2016-2017 alkaa maanantaina 1.2.2016. Vaihtoon voivat hakea kaikki valtiotieteellisen tiedekunnan perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita opiskelemaan eurooppalaisessa

sopimusyliopistossa. Hakuohjeet löytyvät osoitteesta https://flamma.helsinki.fi/fi/HY287268.

 

Vaihtopaikkojen haussa järjestetään kaksi hakukierrosta: ensimmäisellä hakukierroksella 1.2.-17.2.2016 haetaan oman pääaineen paikkoja, kun taas toisella kierroksella 9.3.-23.3.2016 voidaan tarvittaessa hakea tiedekunnan muiden oppiaineiden jäljellejääneitä paikkoja. Tiedekunnan kaikki haettavat vaihtopaikat löydät osoitteesta http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/opiskelu/kansainvalisyys/sopimukset.htm.

HUOM! Pääaineopiskelijoiden edellytetään aina hakevan ensimmäisellä hakukierroksella 17.2.2016 mennessä.

 

Tiedekunnan Erasmus- ja Nordplus-paikkojen lisäksi sinun on mahdollista hakea HY:n kaikkien tiedekuntien opiskelijoille tarkoitettuja vaihtopaikkoja.

 

Hakuaikana 1.2.2016 – 24.2.2016 voit hakea

– opiskelijavaihtoon Afrikkaan: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY348915

– opiskelijavaihtoon täydennyshaun vaihtokohteisiin Erasmus-alueen ulkopuolelle (Aasia, Venäjä ja Georgia) – https://flamma.helsinki.fi/fi/HY348915

– opiskelijavaihtoon Pohjoismaihin Nordlys-haussa – https://flamma.helsinki.fi/fi/HY284830.

 

 1. Tulostaminen on maksullista – kursseilla ei voi vaatia palautuksia paperisena

 

Maksullisen tulostamisen vuoksi Helsingin yliopistolla on siirrytty sähköiseempään suuntaan. Vararehtorin päätöstä lainaten: “Helsingin yliopistossa luovutaan 1.1.2016 alkaen opiskelijoiden maksuttomasta tulostamisesta. Samalla jokaisella, jolla on opinto-oikeus Helsingin yliopistossa, on 1.1.2016 alkaen oikeus laatia ja palauttaa opintoihin liittyvät kirjalliset tehtävät sähköisessä muodossa.” Muistakaa tämä siis kursseillanne!

 

Voit käydä katsomassa vararehtorin päätöksen täältä: http://savotta.helsinki.fi/halvi/asianhallinta/dynasty/rehtori.nsf?OpenDatabase.

 

*****

 

IN ENGLISH

 

 1. Educational reform? Check out our info packet!

 

The university-wide educational reform – dubbed “the Big wheel” – is making progress. What comes to the faculty of social sciences, the proposal the faculty presented for the new study programs to apply to was well received, and will most likely be how our programs will be organized with minor changes. Work on each program separately begins this spring in their respective committees, and student representatives will be able to apply for these committees during February.

Kannunvalajat prepared an info packet with all the info needed to know the general idea of where we start this year, when the Big wheel starts rolling forward. Unfortunately, the info packet is only in Finnish, but it can be found from this link: https://www.kannunvalajat.fi/niin-mika-koulutusuudistus-infopaketti-isosta-pyorasta/

 

 1. University’s change program is moving forward

 

The university’s co-determination process has been completed, and the news can be found here.

 

University staff will be reduced by 980 people by the end of the year 2017. In addition, the  organization of many of the university’s services will be changed.

 

Of the staff reduced, 570 are estimated to be laid off. Of them, 75 are research and teaching staff, while 495 are administrative and human resource staff. 210 temporary positions will be reduced by the end of 2020. 160 of these positions are in research and teaching, and 50 are in administration and human resources. 200 people will retire in positions that will not be filled again by the end of 2017. 60 of these positions are in research and teaching, and 140 are in administration and human resources. The lay-offs will take place in spring of 2016.

 

The university is launching a new service organization (abbreviated as UPO in Finnish) to unify its administrative services. The launch is for adjusting to the new economic circumstances. The transition to the new organization is due to start in May.

 

The new positions in the service organization will be fulfilled from our current staff, who can enroll in these new positions. Supervisor positions are filled first, after which other positions will be enrolled in.

 

The lay-offs will be a hot topic amongst the university staff, and we hope that the situation won’t be projected onto students, but we all ought to be understanding.

 

For answers to frequently asked questions, you can see this page on Flamma: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=content_view&contentId=HY349047&placeId=HY343827&lang=en

 

You can also navigate the following Flamma- page for more information on the university’s change program: https://flamma.helsinki.fi/fi/muutosohjelma

 

 1. University of Helsinki has made its decision on tuition fees

 

From the fall semester of 2017 onwards, University of Helsinki is adopting tuition fees for students outside the European Union and European Economic Area for undergraduate and graduate programs taught in languages other than Finnish and English. The tuition ranges from 10 000 to 25 000 euros depending on the program. For more information check out this link: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/fh?_nfpb=true&_pageLabel=viewpage&_nfls=true&contentId=HY349844.

 

 1. A new strategy for the university has been ratified

 

The board of directors ratified a new strategy for the University for the years 2017 to 2020 in their meeting held on the 20th of January. The upcoming strategy emphasizes an international study- and research environment, students and renewable resources.

 

 1. Our faculty is part of a pilot program for online student services

 

The faculty of social sciences is privileged to be a part of the university’s pilot program. Active feedback on the program is encouraged. You can try out the new program at https://student.helsinki.fi/app/#/opintoni.

The new opintoni-page aims to bring all information to one place and to act as a portal to other services: you can find your weekly schedule and course information and easily access the course pages all in one place!

 

You can also try out the new https://opinder3.student.helsinki.fi/login to help you find new study groups.

 

 1. Want to become an international student tutor? Apply before the 7th of February!

 

You can now send your tutor-applications for our faculty! Tutors are assigned the task of welcoming new students into the university life in Helsinki and help them get acquainted with their studies and the campus. Tutors for both undergraduate and graduate programs are sought after. Group interviews for tutors are held between the 29th of February and the 2nd of March. Results of the interviews are announced mid-March. The link for sending in your application is right here:  https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/67062/lomake.html.

 

For more information, visit our Facebook-page: https://www.facebook.com/Valtiotieteellisen-tuutorihaku-2016-1496207587355092/?fref=ts.

 

 1. Student printing is no longer free of charge, thus returning any course assignments on paper can no longer be expected

 

Quoted from the decision of the vice-principal:

“University of Helsinki no longer enables printing for students free of charge from the 1st of January onwards. Consequently, all students in the University of Helsinki have the right to create and return all written assignments related to their studies in a digital format.”