Opintouutiskirje 2/2016 / Newsletter of study affairs 2/2016

 1. Iso pyörä -päivitys ja johtoryhmien kokoonpanot
 2. Uusi palveluorganisaatio (UPO) sekä muutosohjelma
 3. Opintotukeen suunnitellaan roimia leikkauksia
 4. Lähde testailemaan Opinderia

 

In English below

 

 1. An update on the educational reform and the list of student representatives
 2. The new student service organization and change program’s latest events
 3. Student grants expected to receive sizable cuts in funding
 4. Test Opinder out!

1. Iso pyörä -päivitys ja johtoryhmien kokoonpanot

 

 

Koulutusuudistuksen kehitystyö on kandiohjelmien osalta siirtynyt lähemmäs tiedekuntaa ja oppiaineita. Kullekin kandiohjelmalle nimitetään oma johtoryhmänsä, ja kehitystyö jatkuu pääosin näissä johtoryhmissä. Maisteriohjelmille luodaan myös omat johtoryhmänsä maaliskuun aikana, joihin aukeaa myös haku opiskelijaedustajaksi. Tiedekunnalla on joitakin yhteisiä linjoja, sillä tiedekunnan yhtenäisyyttä halutaan vaalia, mutta suurimmat vaikutusmahdollisuudet ovat juuri johtoryhmissä, joissa on myös opiskelijaedustus.

 

Opiskelijaedustajilla on oletusarvoisesti molemmilla puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta käytettävänään yksi ääni. Opiskelijaedustajat ja kandiohjelmien suunnittelun vetäjät ovat selvillä, ja ne ovat tässä:

 

 1. Politiikan ja viestinnän ohjelma: Johtajana toimii Juri Mykkänen (valtio-oppi), opiskelijaedustajina varsinaisena jäsenenä toimii Anki Sipilä (viestintä) ja varajäsenenä Niko Ilomäki (valtio-oppi).
 2. Taloustieteen ohjelma: Johtajana toimii Juha Tervala (taloustiede), opiskelijaedustajina varsinaisena jäsenenä Pyry Lehtonen (taloustiede) ja varajäsenenä Oskar Lindman (taloustiede).
 3. Yhteiskunnallisen muutoksen ohjelma: Johtajana toimii Anja Nygren (kehitysmaatutkimus), opiskelijaedustajina varsinaisena jäsenenä toimii Ville Viitala (poliittinen historia) ja varajäsenenä Meeri Tiensuu (kehitysmaatutkimus).
 4. Sosiaalitieteiden ohjelma: Johtajana toimii Jukka Lipponen (sosiaalipsykologia), opiskelijaedustajina varsinaisena jäsenenä toimii Antero Salminen (sosiaalipsykologia) ja varajäsenenä Inka Laisi (sosiologia).
 5. Filosofian ohjelma (yhteistyössä humanistisen tiedekunnan sekä ruotsinkielisen filosofi-ohjelman kanssa): Johtajana toimii Paavo Pylkkänen (teoreettinen filosofia), opiskelijaedustajina varsinaisena jäsenenä Kim Keskiivari (teoreettinen filosofia) ja varajäsenenä Jannika Lalu (käytännöllinen filosofia).
 6. Matemaattisten tieteiden ohjelma (yhteistyössä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa): Opiskelijaedustajina varsinaisena jäsenenä toimii Topias Tolonen ja varajäsenenä Joni Oksanen

 

Johtoryhmien työskentely alkaa, kun niiden jäsenet ovat kokonaisuudessaan päätetty. Sorvin äärelle päästään maalis-huhtikuussa. Kiireellisin käsiteltävä asia on tulevien koulutusohjelmien lyhyet kuvaukset ja hakukriteerit, jotta tiedot saadaan heti syksyllä valtakunnallisiin hakujärjestelmiin ensi vuoden korkeakouluhakuja varten. Lyhyissä kuvauksissa määritellään siis mitä teemoja ja aihealueita koulutusohjelmat kattavat ja pitävät sisällään, ja kuvaukset toimivat karkeasti koulutusohjelmien profiileina.

 

Useimmat valtsikan ainejärjestöt ovat jo alkaneet suunnittelemaan yhteistyötä tulevien koulutusohjelmien tiimoilta. Mikäli siis kiinnostaa vaikuttaa oman oppiaineen kantoihin ja tulevien koulutusohjelmien kehitykseen, kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä omaan ainejärjestöön ja osallistua Isoa pyörää koskeviin yhteisiin tapahtumiin!

 

Ainejärjestöt ovat myös yhteistyössä luomassa kyselyä opiskelijoille, jotta johtoryhmille voidaan esittää laajasti ja tarkasti opiskelijoiden mielipiteitä omista oppiaineistaan, ja näin edesauttaa opiskelijoiden äänen kuulumista.

 

 1. Uusi Palveluorganisaatio (UPO) sekä muutosohjelma

 

Uuden palveluorganisaation johtajien ja päällikköjen valinnat on tehty ja ilmoittautuminen muihin tehtäviin on päättynyt 19.2. Muihin tehtäviin ilmoittautui yhteensä 914 eri henkilöä. Täytettäviä tehtäviä tällä toisella kierroksella on noin 740. Yhteensä ilmoittautumisia tuli 3362 eli moni ilmoittautui useaan tehtävään.

 

YT-neuvottelujen pohjalta tehtävät irtisanomiset on myös aloitettu. Irtisanottavat kutsutaan henkilökohtaisesti työsuhdetta koskevaan keskusteluun. Valtsikassa nämä keskustelut pyrittiin pitämään viikolla 9, ensisijaisesti 1.-2.3. Irtisanomisesta vastaa tiedekunnassa dekaani ja laitostasolla laitosjohtaja.

 

Yliopisto on panostanut tukimuotoihin irtisanottaville vaaliakseen heidän jaksamistaan ja parantaakseen heidän mahdollisuuksiaan uudelleentyöllistyä nopeasti. Työllistymisen tukipalvelut ovat osittain lakisääteisiä, osittain yliopiston omia tukimuotoja.

 

Uusi Palveluorganisaatio aloittaa toimintansa 1.5.

 

HYY kerää dataa siitä, miten säästötoimenpiteet ovat vaikuttaneet opintojesi etenemiseen, opetukseen sekä opintojen ohjaukseen. Vastaa kyselyyn täällä: http://goo.gl/forms/PzR4KGP1JW

 

 1. Opintotukeen suunnitellaan roimia leikkauksia

 

Jyväskylän kauppakorkeakoulun professori Roope Uusitalolta pyydettiin selvitystä opiskelun tukimuodoista, minkä pohjalta valtioneuvosto esittää muutoksia eduskunnalle opintotukea koskien. Aihe on herättänyt tunteita niin eduskunnassa kuin sosiaalisessa- ja perinteisessä mediassakin. Selvityksen voi lukea tästä linkistä: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/okm7.pdf?lang=fi

 

Selvityksen esitysten mukaan opiskelijoiden toimeentuloon kohdistuu seuraavia muutoksia:

 • Opintoraha laskee 250,28 euroon kuukaudessa, kun se on tällä hetkellä 303,19- 336,76 euroa kuukaudessa riippuen opintojen aloittamisajankohdasta
 • Asumislisä säilyy ennallaan 201,80 eurossa kuukautta kohden
 • Opintolainaa voi nostaa kuukaudessa tällä hetkellä 400 euroa, mutta esityksessä lainaa voisi nostaa 650 euroa kuukaudessa
 • Tukikuukausien määrä laskee 64 kuukaudesta 54 kuukauteen
 • Opintolainahyvitystä on nykyisin saanut 40%, mikäli valmistuu opinnoistaan tavoiteajassa. Esityksessä hyvitysosuus on 30%. Mikäli suorittaa tutkinnon vuotta tavoiteaikaa pitemmässä ajassa, olisi hyvitysosuus 15%.

 

Selvityksen taustalla on hallituksen päätös leikata korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta 70 miljoonaa euroa vuoteen 2019 mennessä, ja 250 miljoonaa pitkällä aikavälillä. Tämä vastaa noin neljänneksen leikkausta. Opintotukiuudistusta käsitellään hallituksessa maaliskuun aikana, tai viimeistään kehysriihessä huhtikuun alussa.

 

 1. Lähde testailemaan Opinderia!

 

Valtisikassa on pilotoitu  III periodin alusta alkaen Opintoni ja Opetukseni palveluja sekä Kurssisivuja. Nyt viimeisimpänä palvelukokonaisuuteen on liittynyt mobiiilisovellus Opinder.

Opinderin idea on mahdollistaa nopea kommunikointi, avun pyyntö opiskelutehtävissä sekä  face to face -tapaamiset samalla kurssilla opiskelevien kanssa. Opinderin taustalla on ajatus ”learning buddiesta”, opiskelukumppaneista. Opiskelijat voivat ryhmätyä, sopia tapaamisista tai vaan heittää nopeita kysymyksiä kanssaopiskelijoilleen. Opinder beta-versiossa on nyt toteutettu tapahtumakutsut, opiskelijoiden Löydä-sivu sekä omat tiedot -sivu.

 

Opintoni https://student.helsinki.fi

Opinder http://opinder.helsinki.fi

 

Ota Opinder käyttöösi kurssikavereiden kanssa ja anna palautetta toiminnoista, sitä kaivataan!

 

———————————————————————-

 

 

 • An update on the educational reform and the list of student representatives

 

 

Progress has been made on our undergraduate programs, and further developments will be made closer to our own faculty and our individual disciplines. Every new undergraduate program will have their own board, which will be in charge of any and all further development on our new programs. The graduate programs will have their own boards once final  decisions on the programs have been made. Every board will have two student representatives, that have been chosen through HYY during late-February.

 

Both student representatives have the right to be present and the right to speak openly in the board meetings, but only one of them has the right to vote. Information on who the student representatives and directors of the boards are is public, and we will present it here:

 

(Note: names of the programs presented here are likely not to be the final English names)

 

1) Program of political science and communication studies:

 • Director: Juri Mykkänen (political science)
 • Student representative: Anki Sipilä (communication studies)
 • Co-student representative: Niko Ilomäki (political science)

 

2) Program of economics:

 • Director: Juha Tervala (economics)
 • Student representative: Pyry Lehtonen (economics)
 • Co-student representative: Oskar Lindman (economics)

 

3) Program of societal change:

 • Director: Anja Nygren (development studies)
 • Student representative: Ville Viitala (political history)
 • Co-student representative: Meeri Tiensuu (development studies)

 

4) Program of social sciences:

 • Director: Jukka Lipponen (social psychology)
 • Student representative: Antero Salminen (social psychology)
 • Co-student representative: Inka Laisi (sociology)

 

5) Program of philosophy: (in co-operation with the faculty of humanities)

 • Director: Paavo Pylkkänen (theoretical philosophy)
 • Student representative: Kim Keskiivari (theoretical philosophy)
 • Co-students representative: Jannika Lalu (social and moral philosophy)

 

6) Program of mathematical sciences: (in co-operation with the faculty of science)

 • Student representative: Topias Tolonen
 • Co-student representative: Joni Oksanen

 

The boards will begin their work once all of their members have been chosen. In practice, their business as usual will begin in late-March or early in April. First on the agenda is constructing the brief summaries of each new program and criteria for applying. The brief summaries consist of themes relevant to the new programs, and they act as profiles defining what the programs are all about in the field of social sciences and on a general level.

 

Student organizations in our faculty have already begun co-operating around the theme of the educational reform. If you feel like you have a say as a student of your discipline and you have thoughts about the reform, the easiest way to make a difference is to contact your student organization and to take part in the upcoming events concerning this issue.

 

We are also formulating a poll for students in our faculty concerning the reform in order to present relevant information to the boards that make the final decisions.

 

 1. The new student service organization and change program’s latest events

 

Executives positions in the new service organization have been filled and enrolling to other positions ended on the 19th of February. A total of 914 people enrolled for the other positions. There are 740 positions to fill in total. Many people enrolled for multiple positions, as 3362 applications were received.

 

Lay-offs following the co-determination process are now underway. Persons to be laid off will be invited to personal meetings concerning their employment. In the faculty of social sciences, the meetings are scheduled to be had on the 1st and 2nd of March. The dean is in charge of the lay-offs on the faculty level, and directors of departments are in charge of department-level lay-offs.

 

The university has put effort into supporting those who are getting laid off. The university aims to ease them in these times of stress and uncertainty. These support services are partly due to legislation and partly due to the university’s own initiative. The new service organization is to be launched on the 1st of May.

 

The Student Union gathers data on how the cuts have affected students progression in their studies, availability of teaching and study councelling. Fill the survey here: http://goo.gl/forms/PzR4KGP1JW

 

 1. Student grants expected to receive sizable cuts in funding

 

The Finnish government has issued cuts to student grants. The cuts are to save 70 million euros until the year 2019 and 250 million in the long term. This amounts to cutting around a quarter from its funding.

 

To reach these goals, the minister of education, Sanni Grahn-Laasonen asked professor Roope Uusitalo to present her a research report on the topic of student grants to aid her in reforming the current student grant system. Prof. Uusitalo’s research report was announced and made public on Monday the 29th of February.

 

The following changes are proposed in Uusitalo’s report:

 • The general student grant received monthly would decrease to 250,28 euros from the current 303,19-336,76 euros
 • The additional aid for living expenses would remain at its current level: 201,80 euros per month
 • The amount of student loan that can be taken per month would be increased from the current 400 euros to 650 euros.
 • Student grants can currently be withdrawn for 64 months. The amount would decrease to 54 months in Uusitalo’s proposal.
 • Students have been forgiven 40% of their student loans if they have completed their degree in the time they are desired to (usually 5 years). In Uusitalo’s proposal, students would only have 30% of their loans forgiven if they meet the time requirements. If students were to graduate one year later, they would be forgiven 15% of their student loans.

 

The Finnish government will go over the student grant reform in late-March or early in April.

 

 1. Test Opinder out!

 

Since the third period, our faculty has been among the first to try out our new Opintoni-services online. Among these services is a mobile application called Opinder. Opinder aims to make communication quick and easy, make asking for help from your course mates a breeze and acting as platform for arranging face-to-face meetings with people who are studying on the same course. The idea for Opinder sprung from learning circles and learning buddies many students have used and created by themselves. In Opinder, students can arrange meetings, ask quick questions and get to know each other better. In the app’s beta-phase you can find services like event invitations, a student finder page and your own personal information page. You can find Opintoni and Opinder from these links:

 

Opintoni https://student.helsinki.fi  

Opinder http://opinder.helsinki.fi

 

So try out Opinder with your classmates and remember to give feedback! The developers appreciate it greatly.