Opintouutiskirje 3/16 – Newsletter of Study Affairs 3/16

 1. Koulutusuudistus – Uusimmat tuulet tiedekunnan kehittämisiltapäivästä

 2. Yliopiston toimintarakenneuudistus & valtsikan laitosten tulevaisuus

 3. Tule mukaan vaikuttamaan koulutusuudistukseen ja vastaa kyselyyn!

 4. Hae uusien maisteriohjelmien johtoryhmiin 8.4. mennessä!

In English below!

 1. Workshop day in the faculty of social sciences

 2. Structural reform in the university and the future of our faculty’s department structure

 3. The educational reform is progressing

 4. Applying for the executive boards of new English master’s programs

 1. Koulutusuudistus – Uusimmat tuulet tiedekunnan kehittämisiltapäivästä

22.3. järjestettiin valtiotieteellisen tiedekunnan kehittämisiltapäivä. Tilaisuudessa keskusteltiin opiskelijoiden ja henkilökunnan voimin koulutusuudistuksesta ja siihen liittyvistä tarkemmista kysymyksistä. Asialistalla olivat mm. opintosuunnan valinnan ajankohta, maisteriohjelmien kelpoisuusvaatimukset sekä työelämälähtöisyyteen liittyvät kysymykset.

Kehittämisiltapäivässä käytyjen keskustelujen pohjalta lähdetään kehittämään tiedekunnan yhteisiä rakenteita ja käytäntöjä koulutusuudistuksessa. Valtsikassa tiedekunta säilyttää yhtenäisyyttään juuri näiden yhteisten käytänteiden avulla.

Iltapäivässä oli paikalla opiskelijoita kautta oppiaineiden, minkä lisäksi teetettiin iltapäivän puheenaiheista kysely, jonka vastaukset koostettiin ja toimitettiin tiedekunnan henkilökunnalle.

Iltapäivässä annettiin myös tarkempaa aikataulua koulutusuudistuksen etenemisestä, ja se on summattuna seuraava:

 • Kevät 2016: Koulutusohjelman organisoituminen, koulutusohjelman identiteetin muodostaminen ja osaamistavoitteiden määrittely, koulutusohjelman aloituspaikkamäärien ja valintaperusteiden valmistelu, opintosuuntien päättäminen ja työelämälähtöisyyden sekä yhteisten opintojen pohtiminen

 • Syksy 2016: Opetussuunnitelman sisällön ja opintojaksojen sekä opintokokonaisuuksien osaamiskuvausten laatiminen, sekä konkreettisen opetusohjelman tekeminen

 • 2017: Tiedekuntaneuvosto vahvistaa keväällä uudet tutkintovaatimukset ja opetussuunnitelmat, jonka jälkeen syksyllä uudet koulutusohjelmat otetaan käyttöön.

 1. Yliopiston toimintarakenneuudistus & valtsikan laitosten tulevaisuus

Yliopiston kollegiolle on esitetty alustavia suunnitelmia yliopiston toimintarakenteen uudistamisesta. Virallista esitystä ei vielä ole, eli uudistusta ei tarvitse vielä kauhistella, mutta sen suurempiin linjoihin kannattaa tutustua.

On esitetty ajatusta uudesta kampuskohtaisesta rakenteellisesta tasosta, jota on nimitetty “schooliksi” sekä “tiedekampukseksi”. Tiedekampusrakenteen alla toimisivat edelleen todennäköisesti myös tiedekunnat sekä tiedekunnasta riippuen vielä laitoksia sekä koulutusohjelmia. On vielä epäselvää, mitkä tehtävät esitetään kuuluvaksi tiedekampustasolle ja mitkä osaltaan tiedekunnille. Uudistuksen taustalla on tahto helpottaa Uuden Palveluorganisaation (UPO) toimintaa ja tiedekuntien välistä yhteistyötä. Toimintarakenteen on määrä tulla käytäntöön 1.1.2018.

Valtsikan osalta voidaan jo todeta, ettei laitosrakenne tule ainakaan tällaisenaan säilymään. Suurelta osin tähän ovat syynä koulutusuudistuksen tuomat uudet koulutusohjelmat, jotka eivät myötäile vanhaa laitosrakennetta.

Rakennekysymys on opiskelijan kannalta kiinnostava, sillä on vielä epäselvää mikä on kolmikannan kohtalo tässä uudessa kaavaillussa rakenteessa. Rehtorin sanojen mukaan “kolmikantaa ei olla hävittämässä, vaan tulee tarkastella mille tasoille sitä tarvitaan”.

Yliopiston hallitus keskustelee laitoksettomuudesta useiden tiedekuntien kohdalla 9.6. ja toimintarakennetta laajemmin käsitellään kevään aikana.

 1. Tule mukaan vaikuttamaan koulutusuudistukseen ja vastaa kyselyyn!

Iso pyörä -koulutusuudistus on saanut opiskelijat liikekannalle sekä johtoryhmissä että ainejärjestöissä. Uudet koulutusohjelmat ovat luoneet opiskelijoille useita tapoja vaikuttaa ja päästä osallistumaan koulutusuudistuksen etenemiseen!

Useat koulutusohjelmat ovat ainejärjestövoimin järjestämässä Isoon pyörään liittyviä tapahtumia, joissa keskustellaan ja ideoidaan uusien koulutusohjelmien tulevaisuutta.

Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi

Näiden tapahtumien lisäksi koulutusohjelmat ovat luoneet yhteisiä ohjelmakohtaisia keskustelufoorumeita Facebookissa, joiden linkit löytyvät alta. Teetämme myös paraikaa kyselyitä johtoryhmien opiskelijaedustajien tueksi, joissa jokaisen koulutusohjelman opiskelijat pääsevät mielipiteillään vaikuttamaan johtoryhmissä käytävään keskusteluun. Linkin juuri sinun koulutusohjelmasi kyselyyn löydät myös alta:

Yhteiskunnallinen muutos (sosiaali- ja kulttuuriantropologia, yhteiskuntahistoriat, kehitysmaatutkimus):

Kysely: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69713/lomake.html &

Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/1723227081255093/?fref=nf

Politiikka ja viestintä (Valtio-oppi ja viestintä):

Kysely: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69729/lomake.html &

Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/1527997320829905/

Taloustiede:

Kysely: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69487/lomake.html &

Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/466991756839299/

Sosiaalitieteet (sosiologia, sosiaalipsykologia, yhteiskuntapolitiikka, sosiaalityö):

Kysely: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69683/lomake.html &

Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/979688292081105/

Filosofia (valtsika ja humanistinen tdk):

Kysely: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69643/lomake.html

Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/509991675854283/?fref=ts

Matemaattisten tieteiden ohjelma (valtsika ja MatLu):

Kysely: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69644/lomake.html &

Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/1761487684074584/

 1. Hae uusien maisteriohjelmien johtoryhmiin 8.4. mennessä!

Koulutusuudistuksen mukaisten koulutusohjelmien johtoryhmät ovat osin aloittaneet toimintansa. Valtsikan maisterivaiheen koulutusohjelmiin haetaan edelleen johtoryhmien opiskelijaedustajia täydennyshaussa!

Haku sulkeutuu seuraavan kerran 8.4. klo 12:00 ja opiskelijajäsenet valitaan HYYn hallituksen kokouksessa 14.4. Johtoryhmät on jo perustettu opintoasiainneuvostossa, joten ne saattavat aloittaa toimintansa ennen kuin opiskelijajäsenet on valittu.

Opiskelijaedustajien varajäseniä haetaan seuraavien maisteriohjelmien johtoryhmiin:

– Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma (valtio-oppi ja viestintä)

– Sosiaalitieteiden maisteriohjelma (sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaalityö ja yhteiskuntapolitiikka)

– Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma (poliittinen historia, talous- ja sosiaalihistoria, sosiaali- ja kulttuuriantropologia, kehitysmaatutkimus)

– Taloustieteen maisteriohjelma

– Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma (valtsika ja matlu)

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo(at)hyy.fi – lisätietoja johtoryhmätyöskentelystä ja koulutusuudistuksesta saat asiantuntija Janne Lardotilta (yliopistohallinto ja korkeakoulupolitiikka), puh. 050-543 8460, sähköposti janne.lardot(at)hyy.fi

——————————————————————————————————–

 1. Workshop day in the faculty of social sciences

On the 22nd of March the faculty of social sciences hosted a workshop day concerning the upcoming and ongoing educational reform. More specific questions concerning, for example, the time of choosing the focus direction in one’s studies, flexibility in transferring to master’s degree programs and the perspective of job markets were on the agenda.

The conversations held during the workshop set the direction for the underlying boundaries for our faculty’s future in terms of education. These common boundaries are to preserve our faculties common identity.

25 students signed up to take part in the workshop, thus making student representation rather satisfactory. To boost our representation, though, we made a survey concerning the workshop’s topics and 37 answers were received. These answers were processed and used to convey students’ opinions during the workshop, and they were later sent to our faculty staff.

 1. Structural reform in the university and the future of our faculty’s department structure

The university collegium has been presented with an idea for reforming our university structure. There is yet to be an official proposition, and the planning of this reform is still underway, but its driving ideas should be examined.

The new discussed structure would create a structural level of “a school” to each of the Helsinki campuses. Thus, the university would consist of the school of science in Kumpula, school of biosciences in Viikki, school of medicine in Meilahti and school of humanities and social sciences in the city centre. It is still unclear which responsibilities this new structure will oversee, since the school level does not necessarily replace our faculties.

Underlying reasons for bringing a reform into conversation are the ongoing changes with our new service organization and the educational reform. This new proposed structure should ease co-operation between subjects and fields and accommodate for our new services.

In the case of the faculty of social sciences, it can already be predicted that our faculty’s department structure will not continue to be as it exists at the moment. The department structure is challenged in many faculties do to the structural reform, but in our faculty the departments cease to exist mostly due to our new study programs that the educational reform brought with it; the programs do not go in line with the current division of subjects into two departments.

The structural reform is of interest from a student’s perspective due to the vague nature of statements concerning the students’ right of representation in this new school structure. The right for representation isn’t getting abolished, but rather “the need for it is examined” (sic).

The university board of directors will go over the future of departments and continue working on the structural reform later this spring.

 1. The educational reform is progressing

The educational reform is marching forward, and some executive groups for the new undergraduate programs have started working already. Pretty much all progress so far has been made with Finnish programs, and we still have to wait a while longer to be certain about our faculty’s English programs. In general, it can still be said that student organizations have already begun working together and having conversations about the future of our faculty and its students.

As soon as we get more information we will do our best to inform our English speaking students and work to ensure that students have their voices heard in the case of English programs as well. With time we will have more answers.

 1. Applying for the executive boards of new English master’s programs

As stated above, executive boards are enrolling student representatives and beginning to function as planned. However, this mainly applies to Finnish programs, and we are still waiting for a finalized list of upcoming English master’s degree programs. As soon as this information arrives, executive boards will be founded for developing these new programs and we will inform students how to apply for a student representative.