OPINTOUUTISKIRJE 4/16 / NEWSLETTER OF STUDY AFFAIRS 4/16

 

1. Mitkä opintoasiat? Mikä opintouutiskirje?
2. Tervetuloa syksyn ensimmäiseen opintotoimikunnan kokoukseen!
3. Iso pyörä -koulutusuudistuksen tilannekatsaus
4. Uusien koulutusohjelmien johtoryhmien kontaktilistaus
5. Yliopistopalvelut-organisaatiomuutos
6. Olethan jo kokeillut Opinderia?
7. Tutustu Demolaan, uuteen työelämäopintokokonaisuuteen!

—————- In English below —————-

1. What’s study affairs? And what’s newsletter of study affairs?
2. Welcome to fall’s first meeting of the study affair board!
3. Brief catch up on the Big Wheel
4. List of student representatives in executive boards of the upcoming study programs
5. University Services – organizational reform
6. You’re on Opinder, right?
7. Check out Demola, our new career study program!

______________________________________________________

1. Mitkä opintoasiat? Mikä opintouutiskirje?

Opintoasioilla tarkoitetaan yleisesti kaikkia opintoihin, opiskeluun ja koulutuspolitiikkaan liittyviä aihealueita. Valtsikassa opiskelijoiden toimintaa opintoasioiden parissa koordinoivat allekirjoittaneet, eli Kannunvalajien opintosihteerit Riikka Tähkävuori ja Mikki Wasara. Tämän lisäksi opintoasioiden parissa työskentelevään ydinporukkaan kuuluvat ainejärjestöjen opintovastaavat ja hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit (edustavat opiskelijoiden ääntä päätöksenteossa erinäisissä toimielimissä tiedekunnassa ja yliopistolla).

Opintoasioiden pariin ovat kaikki valtsikalaiset erittäin tervetulleita! Opintoasioiden tärkeimmät tiedotuskanavat ovat opintotoimikunta ja Kannu-opinto -Facebook-ryhmä jonka lisäksi polttavimmat opintoasiat kootaan noin kerran kuukaudessa opintouutiskirjeen muotoon. Jos haluat todella pysyä perillä siitä, mitä opintoasioissa tapahtuu, kannattaa ehdottomasti liittyä Kannu-opintoon! Meille opintosihteereille voi myös laittaa rohkeasti viestiä osoitteeseen opintovastaavat@kannunvalajat.fi, jos jokin mietityttää.

Lue lisää opintoasioista: https://www.kannunvalajat.fi/opintoasiat/

2. Tervetuloa syksyn ensimmäiseen opintotoimikunnan kokoukseen!

Valtsikan opintoasioiden virallinen keskustelufoorumi opintotoimikunta aloittaa syksyn myötä jälleen tapaamisensa. Syksyn ensimmäinen kokous on maanantaina 12.9. klo 18:00 kokoushuone Weberissä (Mannerheimintie 5 A). Opintotoimikunnassa ainejärjestöjen opintovastaavat, hallinnon opiskelijaedustajat, Kannunvalajien opintosihteerit sekä muut kiinnostuneet käyvät läpi ajankohtaista keskustelua opintosektorilla. Kaikkiin opintotoimikunnan kokouksiin ovat tervetulleita kaikki valtsikalaiset! Varsinkin fuksit, tervetuloa etsimään vastauksia päässä leijuviin kysymyksiin!

3. Iso Pyörä -koulutusuudistuksen tilannekatsaus

Yleisenä kertauksena: tänä syksynä aloittavat fuksit ovat viimeiset suoraan pääaineeseen hakeneet fuksit. Ensi syksynä aloittavat opiskelijat hakevat laajempiin koulutusohjelmiin ja aloittavat suoraan uusien tutkintovaatimusten mukaiset opinnot. Tulevaisuudessa valtiotieteellinen tiedekunta on vastuussa neljästä kandiohjelmasta ja noin kahdeksasta maisteriohjelmasta, ja on mukana useissa muissa ohjelmissa muiden tiedekuntien kanssa.

Uusissa koulutusohjelmissa kanditasolla opiskelijat erikoistuvat tiettyyn opintosuuntaan, joka muistuttaa nykyistä pääainetta. Opintosuunnan valinnan ajankohta vaihtelee koulutusohjelmittain, ja kaikista suurin erikoistuminen tiettyyn tieteenalaan tapahtuu konkreettisimmin maisterivaiheessa.

Koulutusuudistuksen työstäminen on siirtynyt tiedekuntatasolta koulutusohjelmakohtaisiin johtoryhmiin, joissa kaikissa istuu myös opiskelijaedustajia. Johtoryhmät elävät kukin omaa elämäänsä, ja ne etenevät eri vauhtia. Parhaan ja ajankohtaisimman kuvan omasta koulutusohjelmasta saa seuraamalla oman koulutusohjelman Facebook-ryhmää (löytyvät myöhemmin tästä uutiskirjeestä).

Syksyn aikana johtoryhmissä luodaan uusien koulutusohjelmien kuvauksia ja valintaperusteita opintopolku-korkeakouluhakujärjestelmää varten. Päätökset valintaperusteista tehdään lokakuun lopussa. Sen jälkeen agendalla on rakentaa koulutusohjelmille kehikot opintojen tarkemmista rakenteista ja sisällöistä. Näiden valmistuttua voidaan luoda siirtymäsäännöksiä ja vastaavuustaulukoita nykyisten ja tulevien tutkintovaatimusten välillä. Siirtymäsäädösten odotetaan valmistuvan vuodenvaihteen jälkeen.

Kevääseen saakka kuitenkin kaikki tieto on vielä suunnitelmatasolla, eikä mikään ole kiveen kirjoitettua ennen myöhempää kevättä. Opiskelijan ei kuitenkaan tarvitse stressata ylenpalttisesti uudistuksesta, sillä rehtorin päätöksen kirjauksista saakka on pidetty ensiarvoisen tärkeänä, ettei uudistus hankaloita nykyisten opiskelijoiden valmistumista.

Vuodenvaihteen lähestyessä ja siirtymäsäädösten valmistuttua valtsikassa aiotaan luoda hyvinkin seikkaperäiset kirjalliset materiaalit, joista opiskelijan on helppo jäsentää omaa tilannettaan ja päättää sen pohjalta haluaako hän valmistua vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti vai haluaako hän vaihtaa suoraan suorittamaan uusien koulutusohjelmien mukaista tutkintoa. Takaraja valmistumiselle vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti on vuonna 2020. Nyt kanditutkintoaan suorittavan opiskelijan kannattaa vastaavuustaulukoiden tultua käydä oma tilanteensa läpi ja tehdä siinä vaiheessa päätös kumpien tutkintovaatimusten piirissä aikoo valmistua. Yleisesti ottaen kuitenkin omaa tilannetta selkiyttää, että kaikkien jo opiskeltujen kokonaisuuksien (kuten sivuainekokonaisuuksien tai perusopintojen) kokonaisuusmerkinnän käy hakemassa tutkintoonsa mahdollisimman pian.

Lisää Isosta Pyörästä: https://flamma.helsinki.fi/fi/iso-pyora

4. Uusien koulutusohjelmien johtoryhmien kontaktilistaus

Jotta opiskelijalle olisi tarjolla ajankohtaisinta tietoa suoraan sieltä missä keskustelua käydään, hallinnon opiskelijaedustajat johtoryhmissä ovat luoneet Facebook-ryhmiä, joissa voi seurata johtoryhmän työskentelyn etenemistä ja ottaa osaa keskusteluun. Olemme koonneet tähän uutiskirjeeseen linkit näihin Facebook-ryhmiin sekä kandi- ja maisteriohjelmien johtoryhmien opiskelijaedustajien nimet. Heihin voi myös olla suoraan yhteyksissä mikäli oman pääaineen kohtalo tai koulutusuudistus omassa koulutusohjelmassa mietityttää.

Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma
Kandiohjelman johtoryhmä: Anki Sipilä (viestintä) ja Niko Ilomäki (valtio-oppi)
Maisteriohjelman johtoryhmä: Patrizio Laina (valtio-oppi) ja Juho Härkönen (viestintä)
Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/1527997320829905/

Sosiaalitieteiden koulutusohjelma
Kandiohjelman johtoryhmä: Antero Salminen (sosiaalipsykologia) ja Inka Laisi (sosiologia)
Maisteriohjelman johtoryhmä: Marianne Mäkelin (sosiologia) ja Henna Piilola (sosiaalityö)
Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/979688292081105/

Taloustieteen koulutusohjelma
Kandiohjelman johtoryhmä: Pyry Lehtonen (taloustiede) ja Oskar Lindman (taloustiede)
Maisteriohjelman johtoryhmä: Erika Karttinen (taloustiede) ja Ville Stålhandske (taloustiede)
Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/466991756839299/

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma
Kandiohjelman johtoryhmä: Ville Viitala (poliittinen historia) ja Meeri Tiensuu (kehitysmaatutkimus)
Maisteriohjelman johtoryhmä: Sonja Hyötylä (kehitysmaatutkimus) ja Mathilda Timmer (poliittinen historia)
Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/1723227081255093/

Filosofian koulutusohjelma
Kandi- ja maisteriohjelman johtoryhmät: Kim Keskiivari (teoreettinen filosofia) ja Jannika Lalu (käytännöllinen filosofia)
Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/509991675854283/

Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma
Kandiohjelman johtoryhmä: Topias Tolonen ja Joni Oksanen
Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelman johtoryhmä: Topias Tolonen ja Tommi Mäklin

Muut maisteriohjelmat (englanninkieliset, ruotsinkielinen ja monitieteiset)

Magisterprogram i samhällsvetenskaper: Christina Parviainen, Camilla Alperi
Contemporary Societies: Keshia D’Silva, Helin Kontulainen
Global Media and Politics: Tiina Rytty, Chau Meng Han
Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma: Aliisa Priha ja Emmirosa Ihalainen
Intercultural Encounters, Diversity and Integration (InDI): Jana Turk, Elina Pohjonen

5. Yliopistopalvelut-organisaatiomuutos

Valtsikan opintoneuvonta toimii nykyään Kruununhaan opintoneuvonnassa, ja toimipiste sijaitsee Social- och Kommunalhögskolanin tiloissa ensimmäisessä kerroksessa. Opintoneuvonnan toimipisteitä löytyy keskustakampukselta myös esimerkiksi Metsätalosta ja Siltavuorenpenkereeltä, mutta eniten valtsikalaisten opintoihin perehtynyttä neuvontaa on tarjolla Kruununhaan pisteessä. Muutoksen jälkeen nyt esimerkiksi virallisia todistuksia, apurahaneuvontaa, asumiseen liittyvää neuvontaa ja YTHS-neuvontaa saa kaikista toimipisteistä.

Yliopistopalveluiden uudistuminen viime lukuvuodesta on vielä jokseenkin kesken, ja tämä näkyy vielä hetken aikaa kunnes kaikki yliopiston työntekijät saavat varman otteen omista työtehtävistään. Monien työntekijöiden työtehtävät ja sijainti ovat vaihtuneet viime vuodesta, ja useita työtehtäviä on sumplittu ees ja taas henkilöiden välillä. Tuota pikaa syksyn mittaa kuitenkin jokaisen arki vakiintuu ja selkiytyy, eli opiskelijoilta pyydetään kärsivällisyyttä. Jokaiseen kysymykseen ja ongelmaan löytyy kyllä vastaus, eikä niiden kysymistä tarvitse arastella. Mikäli ei löydä suoraan henkilöä, jolla vastaus on, hän kyllä löytää jonkun joka asiasta vastaa.

Lisää yliopistopalveluista: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY352572

6. Olethan jo kokeillut Opinderia?

Opinder on Helsingin yliopiston opiskelijan päivittäisen työskentelyn mobiilipalvelu, joka tarjoaa kanavan tavoittaa samalla kurssilla olevat opiskelijat helposti ja nopeasti. Opinder hyödyntää kurssitiedoissa Oodin aikataulu- ja ilmoittautumistietoja. Opinderista voit löytää opiskelukaverisi ja sinua kiinnostavat opiskeluryhmät, aloita chatkeskustelun opiskelukaverisi tai opiskelijaryhmän kanssa, perusta avoimia ryhmiä ja liity muiden perustamiin ryhmiin sekä luoda tapahtumakutsuja samoilla kursseilla oleville kurssikavereille tai ryhmille. Ryhmätyöt on pelastettu! https://opinder.helsinki.fi/

7. Tutustu Demolaan, uuteen työelämäopintokokonaisuuteen!

Helsingin yliopisto ja Demola tarjoavat sinulle alkavana syksynä uudenlaisen työelämäopintokokonaisuuden. Kurssilla tulet työstämään Demolan osaavan sparraajan ja poikkitieteellisen tiimin kanssa mielenkiintoista projektia, jonka sinulle tarjoaa huippuyritys. Tämä kurssi tuo käytännön työelämän ongelmanratkaisutilanteen opiskelijan arkeen, tarjoaa mielettömiä mahdollisuuksia poikkitieteelliseen kommunikaatioon ja poikii ehkä jopa työpaikkoja! Jos haluat tarttua tilaisuuteen, lue lisää täältä: http://www.demola.net/

——————– In English ——————-

1. What’s study affairs? And what’s newsletter of study affairs

Study affairs is a common term we use to describe everything that concerns our education, studying and educational policy. In the faculty of social sciences, study affairs are co-ordinated by yours truly, a.k.a Riikka Tähkävuori and Mikki Wasara, the representatives of study affairs in Kannunvalajat. In addition, core people working with study affairs are the representatives in each student organization in our faculty and student representatives present in our faculty’s many boards and groups.

But of course everyone in the faculty is welcome to join us in study affairs! Most of our work and discussion is done in Finnish, but a good way to keep up with the latest news in our department is to read these newsletters, which summarize all relevant news from study affairs from roughly a month’s time. If you’re interested be sure to contact us via email at opintovastaavat@kannunvalajat.fi

2. Welcome to fall’s first meeting of the study affair board!

The study affair board kicks off the new semester with its first meeting held on the 12th of September. We meet in meeting room Weber at the new student house (Uusi Ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A). The board brings all core people from study affairs together to discuss current events and share information. Discussion is held in Finnish primarily, but if that is not a problem then by all means, join us on Monday!

3. Brief catch up on the Big Wheel

The educational reform – dubbed as “the Big Wheel” – is an ongoing change in our university and our faculty. Some basic information about the reform is here in English if you are interested, but for more information specifically about upcoming English programs and its effects on exchange students, please contact us or CISSI directly.

Simply and briefly summarized: this fall is the last year of students entering the faculty of social sciences as students of a certain discipline. Current disciplines will be replaced by larger study programs next fall, to which our future students will apply from this spring onwards. Students in each program will specify in a discipline later on in the program, and the time in which this specification of discipline is made varies from program to program. Our faculty will govern four undergraduate programs and eight master’s degree programs.

Development of these new programs is done in executive boards for each program respectfully. Each board has student representatives, and each board has their own detailed schedule and way of operating. To get the latest and most current information about the program you are interested in, it is best to contact a student representative present in that said programs executive board.

4. List of student representatives in executive boards of the upcoming study programs

As stated above, each executive board has student representatives present in meetings. Here we have listed the names of student representatives in executive groups. (Note: The English names of these programs may or may not be accurate or correct)

Philosophy
Undergraduate and master’s degree program: Representative: Kim Keskiivari (theoretical philosophy) and Co-Representative: Jannika Lalu (practical philosophy)

Politics and communication
Undergraduate program: Anki Sipilä (media and communication studies) and Niko Ilomäki (political science)
Master’s degree program: Patrizio Laina (political science) and Juho Härkönen (media and communication studies)

Social sciences
Undergraduate program: Antero Salminen (social psychology) and Inka Laisi (sociology)
Master’s degree program: Marianne Mäkelin (sociology) and Henna Piilola (social work)

Economics
Undergraduate program: Pyry Lehtonen (economics) and Oskar Lindman (economics)
Master’s degree program: Erika Karttinen (economics) and Ville Stålhandske (economics)

Societal change
Undergraduate program: Ville Viitala (political history) and Meeri Tiensuu (development studies)
Master’s degree program: Sonja Hyötylä (development studies) and Mathilda Timmer (political history)

Mathematical sciences
Undergraduate program: Topias Tolonen and Joni Oksanen
Master’s degree program: Topias Tolonen and Tommi Mäklin

Other master’s degree programs:

Magisterprogram i samhällsvetenskaper: Christina Parviainen, Camilla Alperi
Urban studies master’s degree program: Aliisa Priha, Emmirosa Ihalainen

International master’s degree programs:

Contemporary Societies: Keshia D’Silva, Helin Kontulainen
Global Media and Politics: Tiina Rytty, Chau Meng Han
Intercultural Encounters, Diversity and Integration (InDI): Jana Turk, Elina Pohjonen

5. University Services – organizational reform

Since the organizational reform took place last spring and it is still ongoing, some changes to last year have been made. Study counseling operates in Kruununhaka student services located in Soc&Kom. The Kruununhaka office is the most informed about our faculty, but similar services can be found on central campus from, for example, Metsätalo or Siltavuorenpenger.

In general, the reform is still underway, so for a while longer some positions are still settling in while tasks and work assignments are still getting swapped around in the faculty. As fall continues our staff will get used to their new everyday jobs and everything will run along more smoothly without a hassle, so we ask our students to be patient. All questions that require attention will be answered, but getting the answer might just take a few more steps than before. Don’t hesitate to ask any of our staff members for help, they’ll find the right person for sure.

6. You’re on Opinder, right?

Opinder is a brand new service that allows students to form study groups easier than ever before. Opinder uses the course information from Weboodi and can find students on the same courses as you are, and you can easily find a study partner, form a study circle, book and join events or chat with your coursemates. Group assignments just got heaps easier! https://opinder.helsinki.fi/

7. Check out Demola, our new career study program!
University of Helsinki and Demola are organizing a new concept of work related studies. During the course you will be working with students from different Faculties and the Demola staff will be there to guide you while you are solving a challenge provided by a top company. This course provides you with real-life company challenges, a possibility to do some communication and developing between different fields of study and perhaps give you a job! If you don’t want to miss this chance, read more from here: http://www.demola.net/