Opintouutiskirje 5/17 – Newsletter of study affairs 5/17

In English below

 

Tässä lukukauden ensimmäinen uutiskirje! Keskustelua voi jatkaa Kannu-opinto Facebook-ryhmässä: https://www.facebook.com/groups/542409445776107/?fref=ts

 

 1. Hae valtiotieteellisen tiedekunnan valintatoimikuntaan!
 2. Vastaavuustaulukot ja uusiin koulutusohjelmiin siirtyminen
 3. Opiskelijapalveluiden ajanvarauspilotti ja palveluaikojen muutokset
 4. JOO-haku 1.9. – 2.10.
 5. Laskennallista yhteiskuntatiedettä Helsingin yliopistolla

 

 1. Hae valtiotieteellisen tiedekunnan valintatoimikuntaan!

 

Pian alkaa haku hallinnon opiskelijaedustajien paikoista yliopiston kollegioon ja valtiotieteellisen tiedekuntaan. Lue täältä lisää, mistä onkaan kyse: www.hyy.fi/opiskelijaedustaja

 

Ennen sitä on käynnissä haku valintatoimikuntaan opiskelijaedustajien valintaa varten. Valintatoimikunta lukee hakemukset tiedekunnan opiskelijaedustajien tehtäviin tiedekuntaneuvostoon ja yliopistokollegioon ja tekee perustellut esitykset valittavista henkilöistä ylioppilaskunnan hallitukselle ja HYYn edustajistolle. Valintatoimikunnassa pääset vaikuttamaan tiedekuntasi opiskelijaedustukseen ja varmistamaan, että opiskelijoiden etua valvomaan valitaan motivoituneimmat hakijat.

Hakemukset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hyy.fi 11.9.2017 klo 12.00 mennessä. Lue lisää: https://hyy.helsinki.fi/fi/node/12714

 

 1. Vastaavuustaulukot ja uusiin koulutusohjelmiin siirtyminen

 

Vastaavuustaulukot löytyvät Weboodin opinto-oppaista oppaiden etusivulta ja wikistä: https://wiki.helsinki.fi/display/opetussuunnitelma/Valtiotieteellinen+tiedekunta

 

Taulukoissa on ilmennyt virheitä ja puutteita, mutta niitä ollaan korjattu. Mikäli tällaisia vielä ilmenee, kannattaa olla suoraan yhteydessä opintoneuvontaan ja koulutusohjelmasi johtoryhmän opiskelijaedustajaan puuttuvan tiedon päivittämiseksi.

 

Varteenotettava vaihtoehto vastaavuuksien katsomisen sijasta on siirtyä uuteen ohjelmaan. Uusiin koulutusohjelmiin siirtyvien ohjeet on julkaistu Flammassa, ja lomake julkaistaan syyskuun aikana. https://flamma.helsinki.fi/fi/HY365949

 

 1. Opiskelijapalveluiden ajanvarauspilotti ja palveluaikojen muutokset

 

Kruununhaan opiskelijapalvelut pilotoi ajanvarausta opiskelijaneuvontaan palvelutiskin ja puhelinpalvelun rinnalla.

Voit edelleen hoitaa palvelutiskillä nopeat ja yleiset asiat. Jos asiasi vie enemmän aikaa, on hyvä varata aika. Tällöin kysymyksesi myös ohjautuu suoraan oikealle vastaanottajalle ja saat asiasi hoidettua vaivattomammin. Lokakuun alusta lähtien voit varata aikoja myös Liikkuvuuspalveluille.

 

Voit varata ajan suoraan täältä: https://secure.vihta.com/public-ng/studenthelsinki/#/home

Linkki ajanvaraukseen löytyy myös opiskelijapalveluiden yhteystiedoista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/opiskelijaneuvonta

 

Huom! Tiskin ja puhelimen palveluajat muuttuvat ma 11.9. alkaen Kruununhaan osalta. Uudet ajat ovat ma ja ti klo 14-16, ke ja to klo 10-12. Liikkuvuuspalvelut ottavat vastaan Kruununhaassa ma klo 13-15 ja torstaisin klo 10-12, lokakuun alusta lähtien drop-in vastaanotto on ma klo 14-15 ja to klo 10-12.

 

 1. JOO-haku 1.9. – 2.10.

 

Joustava opinto-oikeus eli JOO-oikeus tarjoaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden hakea opinto-oikeutta toiseen yliopistoon; esimerkiksi valinnaisen (sivuaine)opintokokonaisuuden tai yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten.

 

Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana JOO-sopimuksessa, ja opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnäolevana Helsingin yliopistossa, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa.

 

Hakuaika kevätlukukauden alussa alkaviin opinto-oikeuksiin on 1.9. – 2.10.

 

Lisätietoa hakumenettelystä löydät osoitteesta https://confluence.csc.fi/display/JOO/Helsingin+yliopisto+kotiyliopistona

 

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä liikkuvuuspalveluihin (https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/yhteystiedot/liikkuvuuspalvelut).

 

 1. Laskennallista yhteiskuntatiedettä Helsingin yliopistolla

 

Laskennalliset menetelmät ovat herättäneet viimeaikoina laajasti mielenkiintoa niin kansainvälisesti kuin Suomessa. Uusista menetelmistä – kuten laajoja aineistoja helposti käsittelevästä koneoppimisesta, simulaatiomalleista sekä applikaatioiden luomisesta tiedon keräämiseen – on tällä hetkellä huutava pula työelämässä.

 

http://blogs.helsinki.fi/computationalsocialscience/

 

Kurssi: SOST-930 Introduction to Computational Science  (https://courses.helsinki.fi/fi/sost-930/119842848)

Kenelle: Laskennallisesta yhteiskuntatieteistä menetelmällisenä lähtökohtana kiinnostuneille.

Mitä: Eri laskennallisisia menetelmiä yleistasolla käsittelevä kurssi.

Koska: I periodi, perjantai-aamuisin

 

Kurssi: SOST-930b Programming in Social Science (https://courses.helsinki.fi/fi/SOST-930b/119842967)

Kenelle: Ohjelmoinnista kiinnostuneille yhteiskuntatieteilijöille. Kurssi ei odota aiempaa ohjelmointikokemusta.

Mitä: Paljon käytännön harjoittelua ohjelmoinnista (Python-kielellä)

Koska: III periodi, perjantai-aamuisin

 

****

 

 1. Apply to the Selection Committee of the Faculty of Social Sciences!
 2. Kruununhaka Student Services start to use appointments together with service desk and phone service
 3. Application round for flexible study rights (JOO) has begun
 4. Computional social science in University of Helsinki

 

 1. Apply to the Selection Commitee of the Faculty of Social Sciences!

 

New student representatives for the Faculty Council and the University Collegium will be chosen during autumn 2017. Read here what this is all about: https://hyy.helsinki.fi/en/influencing-university/student-representatives

 

We are looking for members for the Selection Committee of the Faculty of Social Sciences for the selection of student representatives in administration. The Selection Committee reads the applications for the positions of the faculty’s student representatives in administration in both the Faculty Council and the University Collegium. The Committee then makes justified proposals to the Board of the Student Union and HYY’s Representative Council on the persons to be selected.

 

Applications should be sent by email to kirjaamo@hyy.fi by noon on 11 September 2017. For more information: https://hyy.helsinki.fi/en/node/12740

 

 1. Kruununhaka Student Services start to use appointments together with service desk and phone service

 

You can still go to the service desk in general issues. If your study related issues takes a bit more time, please book an appointment. From the beginning of October you can book appointments also to International Exchange Services.

 

You can book appointments directly here: https://secure.vihta.com/public-ng/studenthelsinki/#/home

You can find the link also from the Student Service contact information pages: https://guide.student.helsinki.fi/en/article/student-services

 

Note! There will be changes in the service hours from September 11th. The new hours for both phone and service desk are Mon-Tue 2pm-4pm and Wed-Thu 10am-12noon. International Student Services are in Kruununhaka Mon 1pm-3pm and Thu 10am-12noon and from the beginning of October Mon 1pm-2pm and Thu 10am-12noon.

 

 1. Application round for flexible study rights (JOO) has begun

 

The flexible JOO study right enables graduate and postgraduate students to apply for a study right to another Finnish university, for example to complete a minor module or take individual courses.

 

All Finnish universities take part in JOO, and the studies are free of charge for the student. The student must be registered as attending at the University of Helsinki to be able to apply for a flexible study right and take courses at another university.

 

The application round for studies starting in spring is 1.9. – 2.10.2017

 

See application instructions here: https://confluence.csc.fi/display/JOO/University+of+Helsinki

 

For more information, please contact International Exchange Services (https://www.helsinki.fi/en/studying/contact-us/international-exchange-services)

 

 1. Computional social science in University of Helsinki

 

Computional methods have arousen broad interest both internationally and here in Finland. New methods – like machine learning, stimulation models and creating applications for data collection – are in huge demand in working life.

 

http://blogs.helsinki.fi/computationalsocialscience/

 

Course: SOST-930 Introduction to Computational Science  (https://courses.helsinki.fi/fi/sost-930/119842848)

Whom: For social scientists interested in computional methods

What: The course deals with different computional methods on general level.

When: 1st period, friday mornings

 

Course: SOST-930b Programming in Social Science (https://courses.helsinki.fi/fi/SOST-930b/119842967)

Whom: For social scientists interested in programming. The course doesn’t require previous experience in programming.

What: A lot of hands-on practising in programming (Python)

When: 3rd period, friday mornings