På Svenska

Kannstöparna

 

Kannstöparna (officiellt Statsvetenskapliga Fakultetens Studentorganisation Kannstöparna rf, på finska Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö Kannunvalajat ryär studentorganisationenvid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Organisationens uppgift är att bevaka politices studerandes intressen såväpå fakulteten och i studentkåren som utanför universitetssamfundet. Kannstöparna främjar också ett samarbete mellan ämnesföreningarna. Föreningens officiella språär finska, men var och en har rättighet att använda sig av svenska. Kannstöparna grundades 18.5.1945.

Kannstöparnas verkställande organ är föreningens styrelse som väljs för ett år i gången. Styrelsemedlemmarna deltar även under året i diverse kommittéer och utskott vid fakulteten och organisationen anser att det äviktigt att man lyssnar till studerandenas synpunkter i ovannämnda kommittéer och utskott. Enligt tradition har Kannstöparnas styrelsemedlemmar upprätthållit kontakter till övriga samarbetspartners. Under de senaste åren har speciellt samarbetet med Högskoleutbildade samhällsvetare (YKA), samt dess studerandesektion Samhällsvetenskapernas Studenter i Finland (SYY) och särskilt med dess lokalförening i Helsingfors SYY-HY blivit allt mer omfattande.

En mycket viktig del av Kannstöparnas verksamhet är att vara takorganisation föämnesföreningarna inom Statsvetenskapliga fakulteten. Genom samarbete mellan föreningarna klarar man bäst av de största projekten och evenemangen och alla studerande vid fakulteten drar nytta av samarbetet.

Kannstöparna ger ut en egen tidning som heter Tutkain. Prepkurser för inträdesprovet till Statsvetenskapliga fakulteten ordnas på finska av Kannustin Oy. VÄKI är en rekryteringsservice som för samman de bästa studerandena vid Statsvetenskapliga fakulteten och de intressantastearbetsgivarna. Både Kannustin och VÄKI ägs helt och hållet av Kannstöparna, det vill säga av studerande vid Statsvetenskapliga fakulteten

Kannstöparna upprätthåller två allmänna e-post listor: kaapelin-valajat (skicka meddelandet subscribe kaapelin-valajat” till majordomo@helsinki.fi ) och en på engelska, främst för utbytesstuderande (skicka meddelandet subscribe cissi-news” till majordomo@helsinki.fi ) (CISSI är en förening vid Statsvetenskapliga fakulteten för alla internationella studerande och utbytesstuderande). Nästan allt på kaapelin-valajat är också på engelska. 

Kannstöparnas finskspråkiga webbsidor är betydligt mer omfattande: där kan du hitta bland annaten presentation av nuvarande styrelsen, Kannstöparnas historia, samt aktuell information om vad som händer inom Kannstöparna och ämnesföreningarna.

 

Kontaktuppgifter:

Kannstöparna rf

E-post: hallitus (at) kannunvalajat.fi

Adress: Kannunvalajat ry, Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki.