TGE: Schlagerfebern stiger / Brace yourself: Eurovision is coming

Tutkain goes Eurovision is a series of articles about the legendary song contest written by social scientists.
In English below.

Schlagerfebern stiger

I början av maj riktas Europas blickar mot Ukrainas huvudstad Kiev och den 62 upplagan av Eurovision Song Contest (ESC). Eurovisionsexperten Thomas Lundin funderar över hurdant schlagerland Finland är och berättar vad musikspektaklet betyder för honom.

Text: Henni Purtonen

Bilder: Cata Portin

Thomas Lundin har rest Europa runt med hjälp av frågor och schlagrar i frågesporten På resande not på Yle Fem. Att lagra låtarna i minnet började som ett partytrick men utvecklades till ett musikprogram. Lundins egen programidé, där kändisar tävlar mot varandra i Europakunskap med utgångspunkt i ESC, gick i uppfyllelse för några år sedan.

– Musik, schlagrar och frågesporter av alla slag ligger nära mitt hjärta. Jag har en konstig hjärna som lagrar alla möjliga fakta som jag läser, ser och hör. På samma sätt kommer jag ihåg så gott som alla låtarna från åttio- och nittiotalet i ESC. Och många äldre och nyare låtar också, skrattar Lundin.

Han tror att intresset för schlagrar uttryckligen berodde på att han är född i mitten av sjuttiotalet, några år innan Music Television kom till Norden. På den tiden var det mesta som sändes i finsk TV dokumentärer och nyheter. Det visades inte så många musikprogram under Urho Kaleva Kekkonens tid som president. Direktsända sångtävlingar med glamour, glitter och färgstarka scenshower var ännu mer sällsynta.

– När Eurovisionen sändes en gång i året var det fest och glädje. Det var internationellt med olika språk och flaggor. Det var något som var lite främmande och spännande och därför jag blev så tagen, beskriver Lundin med ett stort leende.

 

Roliga och svidande analyser om tävlingsbidrag

För en stor publik har Lundin varit mest synlig som ESC-kommentator, programledare, scenartist och nuförtiden också som musiker. Till en början jobbade han med nyheter och samhällsprogram, men så småningom började han göra musik- och underhållningsprogram på TV. Den vägen kom han också att bli ett känt ansikte i Eurovisionssammanhang både i Finland och Sverige.

– Musiken är min allra käraste hobby som kom att bli mitt yrke, fastän det inte alls var meningen. Jag jobbade som kommentator av schlagerlåtarna i Inför Eurovision Song Contest i Sveriges TV efter att jag hade medverkat som Svenska YLE:s ESC-kommentator åren 2002–2008. Med tiden fick jag mer och mer lust att jobba med musik på heltid, säger Lundin.

 

Hemligheten bakom succén

Efter andra världskrigets slut var Europa splittrat i två politiska block, väst- och östblocket. För att etablera en europeisk identitet ordnades 1956 sångtävlingen, vars syfte var att binda ihop denna sargade kontinent genom musik. Eurovision Song Contest har således varit en viktig identitetsskapande faktor i Europa.

– Man bör inte underskatta ESC:s betydelse när det gällde att få folk att intressera sig för andra länder, andra kulturer och andra språk i det efterkrigstida Europa. Fortfarande tror jag att ESC är en av få gånger om året då den genomsnittlige finländaren hör musik från Island, Litauen eller Portugal, säger Lundin.

Genom åren har antalet medlemmar vuxit från sju till årets 42 medlemsländer, men tävlingen har inte förändrats så mycket under årets lopp. Detaljer har slipats, förändrats och moderniserats, men den ursprungliga idén, där länder tävlar mot varandra medan folket och juryn röstar finns kvar.

– Jag tror att tävlingens tidlöshet intresserar folket år efter år. Tävlingen har kunnat ta intryck av den tid vi lever i på det sättet att den alltid har känts aktuell, tänker Lundin.

 

Bättre schlagerland

När Eurovisionen instiftades sades det att sångerna skulle spegla de enskilda ländernas kultur och sedvänjor. Enligt Lundin har få andra länder tagit sin Eurovisionskarriär på lika stort allvar som Finland. Sverige har emellertid räknat ut riktigt bra vad som går hem i Europa.

Skillnaderna mellan Finland och Sverige när det handlar om Eurovisionen har blivit tydliga. Finland har vunnit tävlingen en enda gång och varit sist tio gånger medan Sverige har varit sist bara en gång och vunnit hela tävlingen så mycket som sex gånger. Trots detta föredrar Lundin Finlands mera passionerade och äkta inställning till tävlingen.

– Jag hävdar att Finland är ett roligare schlagerland än Sverige. Det finns inget annat land som har varit så mångsidigt i den här tävlingen som Finland! Vi har bland annat tävlat med disco, flamenco, reggae, folk, etno, techno, ballader, hårdrock och popdängor. Det har varit sånger om döden, livet och kärleken, berättar Lundin.

 

Lätt musik var länge oseriöst i Finland

Populärkultur blev mycket tidigare fint i Sverige än i Finland, där det dröjde flera decennier innan det blev godtagbart att uppskatta schlager. Bland forskarna tyckte man länge att det på något sätt är finare att utforska t.ex. finsk tango än dansbandsmusik eller schlager.

– På den tiden hade vi fullt upp med att bearbeta kriget i Finland; bygga upp landet helt konkret och bygga upp en nationell självkänsla. Då blev det viktigt med Sibelius och klassisk musik samt folkmusik och tango. Inom de här genrerna har vi många världsstjärnor, konstaterar Lundin. 

Den lätta musiken och populärkulturen fick en helt annan tyngd i Sverige. Den togs tillvara, man skapade utbildning kring den och den utvecklades. Sveriges öppna inställning till populärkulturen i form av den lättare musikstilen har bidragit till att grannlandet håller sig väl framme i den internationella musikindustrin. 

– Många europeiska länder organiserar öppna schlagertävlingar, där vem som helst kan skicka in låtar. Speciellt många svenska låtskrivare har ofta gjort låtar för andra länder, säger Lundin.

Men hurdan låt skulle Thomas Lundin skriva för Eurovisionen?

– Jag tycker allra bäst om sådana låtar som inte känns specialskrivna för tävlingen. De känns naturliga och levande. Inte så plastiga och beräknande. Om jag ändå skulle specialskriva en ESC-låt skulle jag inleda hela sången med refrängen, och ha minst två modulationer, berättar Lundin full av iver.

 

Lundin anser att det alltid finns låtar som växer mycket och låtar som rasar som korthus i stormen på ESC-scenen.

”Det känns som en kortfilm”

Sloganen för årets officiella Eurovision Song Contest lyder Celebrate diversity (på svenska fira mångfald). Eurovisionen är en mycket visuell tävling och under åren har vi sett allt från ormmänskor och konstnärer som gått på styltor eller åkt skridskor på scenen. Det viktigaste enligt Lundin är att låten ser ut som den låter.

– Annars blir det bara en tomt ekande cirkus, säger han.

Indiebandet Norma John representerar Finland på ESC-scenen i år och bandets stämningsfulla ballad Blackbird tävlar i den första semifinalen. Eurovisionsexperten Lundin är helt övertygad om att Finland går till final.

– Det är en snygg och enkel komposition. Avskalad, utan att vara slätstruken. Ett värdigt nummer som känns ärligt och äkta. Har vi lite tur med startnummer och annat så tror jag faktiskt att Finland kan nå en plats någonstans mellan 9–12 och finalen. Det är ju väldigt bra. Heja Finland!

 

Vem vinner Eurovision Song Contest 2017?

– Efter att ha lyssnat igenom alla låtar, är jag rätt säker på att Italien vinner. Belgien kommer på andra plats och Estland blir tredje. De här tre sångerna sjungs alla av artister med bra röster och stark karisma. Det känns som att de har något att säga och som att de vill att man ska lyssna. Då blir det också angeläget – även om det i grunden ”bara” är en kärlekssång, analyserar Lundin.

Eurovisionen 2017 ordnas i Kiev, Ukraina med start 9 maj klockan 22.00 på YLE. Finalen sänds lördagen 13 maj.

 

Tutkain rapporterar om Eurovisionen på sociala medier:

På Twitter får man gärna prata om serien Tutkain Goes Eurovision med hashtaggen #TutkainGoesEurovision https://twitter.com/tutkainlehti

Följ också Tutkain Goes Eurovision på Facebook:

https://fi-fi.facebook.com/tutkain/

 

Brace yourself: Eurovision is coming

In the beginning of May it is time for music and international glory when the 62nd Eurovision Song Contest (ESC) will be held in Ukraine’s capital Kiev. Eurovision expert Thomas Lundin shares his opinion about what kind of music country Finland is and tells what the music spectacles’ “grand-old-lady” means to him.

Text: Henni Purtonen

Photos: Cata Portin

On the stage visions become reality. Thomas Lundin started his career as a journalist and little by little he has become more and more enthusiastic about working full time with music and theatre. Through his work as a Eurovision commentator on TV he has become a well-known face in Finland and Sweden.

Music, pop, and quizzes of all sorts are close to my heart. I have a weird brain that stores all sorts of facts that I read, see, and hear. Similarly, I remember almost all the songs from the 80’s and 90’s in the ESC. And many older and newer songs as well”, Lundin says and laughs.

Lundin believes that he got interested in pop music because he was born in the mid-seventies, some years before the Music Television was introduced into Scandinavia. At the time, most of the programs broadcasted on Finnish television were documentaries and news. There were only few music programs on TV during Urho Kaleva Kekkonen’s presidency. Broadcasting live singing competitions with glamour, glitter, and colourful stage shows was even more rare.

When the Eurovision was broadcasted once a year, it was time for celebration and joy. The competition was international with different languages and flags. It was little strange and exciting, and that is the reason why I was so into it”, describes Lundin with a big smile on his face.

 

Chameleon of the ESC

After the Second World War, Europe was divided into two political blocs, Western and Eastern. To establish a European identity, a singing contest was organised in 1956, which aimed to tie together this ravaged continent through music. Eurovision Song Contest has thus been a major identity factor in Europe.

One should not underestimate the ESC’s importance in terms of getting people interested in other countries, cultures, and languages in post-war Europe. Still, I believe that ESC is one of the few times a year when an average Finn hears music from Iceland, Lithuania or Portugal”, says Lundin.

When Eurovision was introduced for the first time, it was said that songs should reflect each country’s culture and customs. According to Lundin, few other countries have taken its Eurovision career as seriously as Finland.

I claim that Finland is a more interesting and fun than Sweden in terms of ESC. There is no other country that has been so versatile in this competition as Finland! We have been competing with disco, flamenco, reggae, folk, ethno, techno, ballads, hard rock, and pop. There have been songs about death, life and love”, Lundin tells.

 

”It feels like a short film”

The official slogan for this year’s Eurovision Song Contest is Celebrate Diversity. Indie band Norma John will represent Finland in ESC 2017 with their atmospheric ballad Blackbird. The band will compete in the First Semi-Final on Tuesday the 9th of May. Eurovision expert Lundin is convinced that Finland will go to the Grand Final.

It is a neat and simple composition. Stripped without being undistinguished. A decent number that feels honest and genuine. If we have a bit of luck, I actually believe that Finland can reach a place somewhere between 9-12 and the final. It’s very good. Go Finland!”

 

Who will win the Eurovision Song Contest 2017?

After listening to all ESC-songs I am pretty sure that Italy will win. Belgium will probably take the second and Estonia the third place. Artists with a good voice and strong charisma sing these three songs. It feels like they have something to say and they really want that people listen to them”, Lundin says.

 

The First Semi-Final will take place on Tuesday 9th May, the Second Semi-Final on Thursday 11th and the Grand Final on Saturday 13th. You can watch the live broadcast on YLE.

 

Follow Tutkain and Eurovision Song Contest on social media:

Twitter: https://twitter.com/tutkainlehti #TutkainGoesEurovision
Facebook: https://fi-fi.facebook.com/tutkain/