Toiminta

Toiminta

Kannunvalajat järjestää vuosittain kymmeniä erikokoisia tapahtumia kahvihetkistä vuosijuhliin ja urheilutapahtumista sitseihin. Tapahtumia järjestetään paljon yhdistyksen hallinnoimissa opiskelijatiloissa Kuppalassa ja Kannuklusterilla.

Tapahtumatoiminnan lisäksi keskeinen osa yhdistyksen arkea on opiskelijoiden edunvalvonta. Pääasiassa tämä tapahtuu tiedekunnan sisällä esimerkiksi pitämällä yhteyttä tiedekunnan johtoon, osallistumalla eri toimikuntiin sekä ottamalla kantaa ajankohtaisiin asioihin.

Opiskelijoiden etua edistetään myös työmarkkinoilla vaikuttamalla yhteiskuntatieteilijöiden ammatilliseen tunnettuuteen sekä pitämällä yhteyttä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:hyn ja Suomen yhteiskunta-alan ylioppilaiden Helsingin yhdistykseen, SYY-HY:yn.

Yhteistyö tiedekunnan viidentoista ainejärjestön kanssa ja niiden välisen yhteydenpidon edistäminen ovat myös olennainen osa toimintaa. Lisäksi Kannunvalajat pitää yhteyttä ylioppilaskuntaan, muihin opiskelijajärjestöihin Suomessa sekä tekee yhteistyötä monien muiden vuosittain vaihtuvien kumppaneiden kanssa. Kannunvalajat myös julkaisee omaa lehteään, Tutkainta. Tästä Tutkaimen omille sivuille.

Kuva: Mikko Virta

Kuva: Mikko Virta