Vain kaukaa näet lähelle

Teksti: Aino Salmi

Helsingin yliopisto tarjoaa opiskelijalle laajan valikoiman erilaisia mahdollisuuksia kansainvälistyä. Vaihto-opiskelun ohella ulkomailla on mahdollista opiskella pienempiä osia tutkinnosta tai tehdä kesäkursseja. Viime kesänä tartuin tällaiseen mahdollisuuteen ja lähdin kurssille Hyberabadin yliopistoon Intiaan.

Contemporary India -kesäkurssin järjesti yhteistyössä Hyberabadin yliopiston kanssa pohjoismaalaisten yliopistojen yhteenliittymä Nordic Center in India. Vain kuukauden mittainen kurssi riitti avaamaan monia uusia näkökulmia ja auttoi löytämään motivaatiota omalle urapolulle.

Kuten järjestäjät, myös opiskelijat olivat pääasiassa pohjoismaalaisia. Kuukauden aikana opimme intialaisesta yhteiskunnasta ja tapasimme Hyberabadin yliopiston väkeä.

”Näinkin lyhyen jakson aikana Intiassa opin paljon uutta paikallisesta yhteiskunnasta ja ihmisistä, mikä on auttanut minua ymmärtämään paremmin myös omaa yhteiskuntaani ja sen ilmiöitä”, kertoo Kööpenhaminan yliopistossa politiikan tutkimusta opiskeleva Johan Jacobsen.

”Erityisesti valtiotieteiden opiskelijana on palkitsevaa lähteä opiskelemaan ulkomaille ja saada siten ensikäden tietoa paikallisesta yhteiskunnasta”, Jacobsen jatkaa.

Hyderabadin yliopisto on yksi Intian suurimmista yliopistoista ja kurssimme ajoittui mielenkiintoiseen aikaan, sillä kampuksella käytiin juuri kamppailua kastien välisestä epätasa-arvosta yliopistolla. Kaikki sai alkunsa erään kastittoman dalit-opiskelijan itsemurhasta, minkä taustalla oli hänen kokemansa huono kohtelu yliopistolla.

Dalit-opiskelija oli pyytänyt väitöskirjansa ohjaajaksi erästä korkeimpaan brahman-säätyyn kuuluvaa tunnettua professoria. Professori oli kuitenkin kieltäytynyt ohjaamasta opiskelijaa, joka edusti niin alhaista väestönosaa. Opiskelijan itsemurha oli laukaissut avoimen riidan eri kasteja edustavien opiskelijoiden välillä ja tämä näkyi kampuksella esimerkiksi mielenosoituksina, joita järjesti erityisesti dalitien opiskelijajärjestö Dalit Student Union.

Suhteet paikallisiin opiskelijoihin jäivät lopulta kuukauden aikana melko pinnallisiksi, mutta yksi kurssin suurimmista anneista oli sen sijaan tutustuminen muihin pohjoismaalaisiin valtiotieteilijöihin. Oli kiinnostavaa seurata, miten näkemykset yhteiskunnasta ja valtiotieteiden opiskelusta erosivat eri maista tulevien keskuudessa.

Muiden pohjoismaalaisten kanssa keskustellessa huomasi oman kuplautuneisuutensa. Oslon yliopistossa sosiologiaa opiskeleva Ingalil Herstad myös kertoi kurssin syventäneen hänen ymmärrystään norjalaisesta yhteiskunnasta, tietenkin intialaisen yhteiskunnan lisäksi.

”Kurssilla opiskeltiin pitkälti samoja asioita esimerkiksi luokkajärjestelmästä, taloudesta ja prostituutiosta, joihin olen syventynyt jo opinnoissani Oslossa. Sain samoihin teemoihin kuitenkin aivan uutta perspektiiviä täällä ja oli virkistävää kuulla teorioista, jotka tulivat läntisen maailman ulkopuolelta”, maisteriopintojaan viimeistelevä Herstad pohtii.

”Kesäkurssi myös innosti minua hakemaan väitöskirjaani varten ulkomaille ja laajentaa omaa näkökulmaani Norjan yliopistomaailman ulkopuolelle”, Herstad toteaa.

Kehitysmaatutkimuksessa puhutaan paljon toiseuttamisesta ja erityisesti globaalista etelästä tulevan tiedon ja tutkimuksen toisarvoisesta asemasta. Kehitysmaatutkimuksen opiskelijana koin kuukauden Intiassa siksi erityisen tärkeäksi tilaisuudeksi päästä kuulemaan Intian yhteiskunnan ongelmista ja mahdollisuuksista paikallisilta tutkijoilta ja aktivisteilta. Samalla huomasin ongelmat ja mahdollisuudet konkreettisesti osana kampuksen elämää esimerkiksi kastien välistä taistelua seuraamalla.

Luennot avasivat Intian yhteiskuntaa aivan uudella tavalla. Kuulimme joka päivä vierailevan luennoitsijan pitämän luennon jostakin Intian yhteiskunnalle merkittävästä teemasta, kuten kastijärjestelmästä, naisten asemasta tai hindulaisesta filosofiasta. Luentojen lisäksi kaikki kurssilaiset valmistelivat myös henkilökohtaisen esitelmän, jonka kautta jokainen sai syventyä valitsemaansa teemaan.

Opiskelutahti oli kurssilla tiivis. Luennot ja Intian akateemiseen maailmaan tutustuminen antoivat maasta erilaisen kuvan, kuin pelkästään matkustelemalla olisi voinut saada. Tällöin käytännön elämää pääsisi seuraamaan läheltä, mutta teoreettinen näkökulma jäisi uupumaan.

Lisätietoa Nordic Centre in Indian  opinto-ohjelmista ja kursseista löydät osoitteesta  nordiccentreindia.com.