Opiskelijavalintavetoomus

Korkeakouluhakijoiden yhdenvertainen kohtelu turvattava koronatilanteessa – todistusvalintaa ei tule laajentaa

Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöt jakavat valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen huolen korkeakouluhakijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta koronatilanteen vuoksi muuttuvissa valintaperusteissa.

Yliopistot ovat linjanneet, ettei perinteisiä valintakokeita järjestetä niihin liittyvien riskien vuoksi, ja kevään 2020 valinnat järjestetäänkin fyysistä kontaktia välttävillä vaihtoehtoisilla tavoilla.

Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöt painottavat hakijoiden tasapuolisen kohtelun tärkeyttä opiskelijavalinnoissa. Laajennettua todistusvalintaa on vältettävä, jotta jokaisella hakijalla olisi tosiasiallinen mahdollisuus tulla valituksi haluamaansa hakukohteeseen. Valintatapana laajennetettu todistusvalinta rajaa tietyn osan hakijoista ulos.

Nykytilanteessa olisi toivottavaa hyödyntää muita valtiotieteellisen tiedekunnan
valintatarpeisiin soveltuvia valintatapoja (etäkokeet, verkkokurssit). Näiden vaihtoehtoisten valintatapojen hyödyntäminen olisi erityisen toivottavaa politiikan ja viestinnän, yhteiskunnallisen muutoksen, sosiaalitieteiden sekä filosofian koulutusohjelmissa, joissa valintakokeella on perinteisesti ollut vahva asema.

Helsingissä 19.4.2020
Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöt

Kannunvalajat ry
Desistanssi ry
Dilemma ry
Kansantaloustieteen opiskelijat ry
Keho ry
Konstruktio ry
Kontakti ry
Kumous ry
Mana ry
Media ry
Polho ry
Status ry
Stigma ry
Taso ry
Valta ry
Valtio-opin opiskelijat ry