Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöt

Opiskelijajärjestöt

Kannunvalajat ry on koko valtsikayhteisön yhteinen opiskelijajärjestö. Se toimii myös linkkinä tiedekunnan 19 eri opiskelijajärjestön välillä ja edistää näiden yhteistyötä. Lisää tietoa muista valtsikan opiskelijoiden ainejärjestöistä:

 • Taloustiede: KTTO
 • Kehitysmaatutkimus: Keho
 • Filosofian opiskelijat: Dilemma
 • Poliittinen historia: Polho
 • Sosiaali- ja kulttuuriantropologia: Väki ry (entinen Mana ry)
 • Yhteiskuntapolitiikka: Stigma
 • Sosiaalipsykologia: Status
 • Sosiaalityö: Stydi
 • Sosiologia: Kontakti
 • Talous- ja sosiaalihistoria: Taso
 • Tilastotiede: Moodi
 • Valtio-oppi: VOO
 • Viestintä: Media
 • Föreningen för svenskspråkiga studerande: Politicus
 • Organization of International students: CISSI
 • Sosiaalitieteiden koulutusohjelma: Konstruktio
 • Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma: Valta
 • Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma: Kumous
 • Kriminologia: Desistanssi