VTM-messut/ Social Scientists’ Work Fair / VTM-MÄSSAN 2022

*In English and Swedish below!*

🎉 VTM-messut ovat taas tulossa, pistä päivämäärä muistiin! 🎉

Saavatko maailmantilanteet ja jatkuva epävarmuus sinut pohtimaan, mitä voit tehdä tulevaisuudessa? Kiinnostaako, millaista tuleva työelämäsi voisi olla? Ei huolta, sillä VTM-messuilla kaikki selviää!
Messuilla on puhujina alalta valmistuneita henkilöitä, jotka kertovat työelämämahdollisuuksista, omista urapoluistaan ja monesta muustakin! Lisäksi messuilla on erilaisia työpajoja, joilla on mahdollista saada vinkkejä esimerkiksi työnhakuun 💼📃

Tänä vuonna VTM-messut ovat entistä erityisempiä, sillä ne järjestetään yhdessä Suomen yhteiskunta-alan ylioppilaat ry:n SYYspäivien, eli kaikkien valtio-, yhteiskunta- ja hallintotieteiden opiskelijoiden työelämämessujen kanssa!

Tule siis mukaan oppimaan työelämästä ja saamaan vinkkejä omalle urallesi! Lisäksi messut ovat oiva paikka verkostoitua toisten alan opiskelijoiden kanssa, joten kannattaa tulla! 😎

Lisätietoa messuista tulee lisää messujen eri kanavilla:
Instagram / Facebook / LinkedIn / Nettisivut

MITÄ? VTM-messut 2022 x SYYspäivät 2022 💼
MISSÄ & MILLOIN? Helsingissä, Tiedekulmassa 21.10.2022 📅
MIKSI? Työelämä, verkostoituminen ja oma ala 👥

🎉 The Social Scientists’ Work Fair is coming soon, save the date! 🎉

Do uncertainty and things that happen in the world make you wonder, what to do in the future? Would you like to know what careers will be like in the future? Don’t worry, you’ll find out all that soon at the Social Scientists’ Work Fair!

On the fair we will have graduates from our field talk about their careers, the future of social sciences work possibilities and many other things! There will also be some workshops that offer things such as tips for job hunting 💼📃

This year the fair is even more special, since it is happening at the same time as SYYspäivät, the work fair of Finland’s social sciences’ student association!

So come along to learn about work life and get some tips for your career! The fair is also a great way for networking with other students and graduates, so you should totally come! 😎

More information about the fair will be available soon on our other social media channels:
Instagram / Facebook / LinkedIn / Website

WHAT? Social Scientists’ Work Fair 2022 x SYYspäivät 2022 💼
WHEN AND WHERE? Helsinki, Think Corner, 21st October, 2022 📅
WHY? Working life, networking and our own field 👥

🎉 VTM-mässan är tillbaka, spara datumet! 🎉

Är du bekymrad över allt som händer i världen? Får den ständiga osäkerheten dig att fundera på vad du kan göra i framtiden? Är du intresserad av hur ditt framtida arbetsliv ser ut? På VTM-mässan klarnar allt det här! På mässan får du höra talturer från gäster som blivit examinerade från branschen. De berättar om olika möjligheter inom arbetslivet, hur deras karriärstigar sett ut och om mycket mer!

Dessutom kommer det att finnas olika workshops där man kan få tips som hjälper i arbetssökandet
💼📃

I år är VTM-mässan speciellt unik då den ordnas i samband med Samhällsvetenskapernas studenter i Finland rf:s arbetslivsmässa ”SYYspäivät”. På mässan kommer det alltså att finnas studenter som studerar stats-, samhälls- och förvaltningsvetenskap.

Kom med och lär dig nya saker om arbetslivet och få tips inför din egna karriär!
Mässan är också ett ypperligt tillfälle att skapa nya nätverk inom den egna branschen, det är en av många orsaker att besöka mässan! 😎

Mera information om mässan kommer senare så håll koll på våra kanaler:
Instagram / Facebook / LinkedIn / Hemsidan

VAD? VTM-mässan 2022 x SYYspäivät 2022 💼
VAR & NÄR? I Helsingfors, Tankehörnan 21.10.2022 📅
VARFÖR? Arbetsliv, networking och den egna branschen 👥