Yhdistys

Meistä

Kannunvalajat ry on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö. Kannunvalajat saattaa eri opintosuunnissa ja pääaineissa opiskelevat valtiotieteilijät yhteen, valvoo opiskelijoiden etua tiedekunnassa ja sen ulkopuolella sekä järjestää vuoden suurimmat tapahtumat kaikille tiedekunnan opiskelijoille. Noin 3000 opiskelijan yhteinen tiedekuntajärjestö Kannunvalajat toimii myös linkkinä tiedekunnan 19 eri opiskelija- ja ainejärjestön välillä ja edistää näiden yhteistyötä.

Hallitus

Kannunvalajat ry:n toiminnan arjesta päättää ja vastaa joka vuosi valittava yhdistyksen hallitus. Hallituksen jäsenet toimivat vuoden aikana myös erilaisissa tiedekunnan toimikunnissa, osallistuvat HYYn valiokuntien toimintaan sekä pitävät yllä suhteita eri kumppaneihin.

Jäsenistön ohella hallituksen toimintaa valvoo yhdistyksen inspehtori, joka nimetään tiedekunnan henkilöstön piiristä. Tällä hetkellä Kannunvalajien inspehtorina toimii dosentti, varadekaani Juhana Aunesluoma. Hallituksen tukena ja jatkuvuuden edistäjänä toimii kahden vuoden välein valittava kuraattori, joka valitaan vanhempien opiskelijoiden tai hiljattain valmistuneiden joukosta.

Kannunvalajien toiminnan raamit määrää sääntöjen ohella muutaman vuoden välein uusittava strategia sekä vuosittain julkaistava toimintasuunnitelma.

Tämänhetkisen hallituksen kokoonpanon sekä yhteystiedot löydät tiivistetysti yhteystiedoista. Inspehtoriin ja kuraattoriin pääset tutustumaan täällä.