Kannunvalajat | Valtiotieteellisen opiskelijajärjestö
kannunvalajat,valtiotieteellinen, valtsikka, valtiotieteellinen tiedekunta,kannu
182
home,page-template-default,page,page-id-182,do-etfw,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 
Kalenteri
Instagramissa
Facebookissa

www.facebook.com/events/172139500172363/ ... LisääVähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

*About a workshop in Finnish*

YKAn opiskelijajäsenet huomio! YKA järjestää mielenkiintoisen workshopin tämän viikon torstaina, ja osallistujille luvassa myös leffalippu. Lue lisää alta!
... LisääVähemmän

Hei YKAn opiskelijajäsen! Sinä juuri! Tule palvelumuotoilemaan itsellesi sopivaa liittoa. YKA järjestää workshoppeja, joissa opiskelijat pääsevät haastamaan nykyisiä palveluja ja toimintaa se...

Lue Facebookissa
·Jaa

In English below!

Valtsikan oma tanssiklubi toivottaa kaikki tanssista kiinnostuneet ja innostuneet valtsikalaiset mukaan treenailemaan! 💃🕺 Kerhon tavoitteena on ylläpitää tanssiharrastusta sekä treenailla yhdessä matalin kustannuksin. Toiminta perustuu vertaisoppimiseen ja avoimuuteen.

Tanssitunnit ja -tyylit vaihtelevat kerrasta toiseen, joten jokaiselle löytyy varmasti jotain uutta ja mielekästä osaamisesta ja tanssitaustasta riippumatta! Kokeneille tanssijoille tanssiklubi tarjoaa lisäksi mahdollisuuden päästä vetämään tanssitunteja rennon porukan kanssa matalin kynnyksin

Tanssiklubin tunnit ovat ilmaisia tai kustantavat osallistujille muutaman euron. Kannunvalajat ry tukee kerhotuella Valtsikan tanssiklubin toimintaa vuonna 2018. Kerhotuen edellytys on, että tuki menee jäsenten toimintaan. Mikäli liityt tanssiklubiin, varmistathan myös että olet Kannunvalajien jäsen. Jäsenyys on ilmainen ja voit liittyä jäseneksi täältä: elomake.helsinki.fi/lomakkeet/81347/lomake.html

Lisätietoja saat Facebook-ryhmästä Valtsikan tanssiklubi (www.facebook.com/groups/167628840411892/) sekä Priska Niemi-Sampanilta (priska.niemi-sampan@helsinki.fi).
---
Valtsika has their own dance club! The aim of the club is to practice dancing and to train together with low costs. The club is based on learning from each other and openness.

The styles of dance will vary every time, so everyone can find something they can enjoy regardless of their dance experience or skills. For experienced dancers the club offers an opportunity to teach others as well.

The lessons of the dance club are free or cost a few euros. Kannunvalajat ry supporst the dance club in 2018 according to our club protocol. The aim of the support is to help our members with the costs, so please sign up as a member if you will join the dance club. The membership is free and you can sign up here:
elomake.helsinki.fi/lomakkeet/81347/lomake.html

For more info, you can find the club from here www.facebook.com/groups/167628840411892/ or contact Priska Niemi-Sampanilta (priska.niemi-sampan@helsinki.fi).
... LisääVähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

Kannunvalajien opintosihteerit matkustivat taannoin Tampereelle kansalliseen yhteiskunnallisen alan varadekaanien ja opintoasianpäälliköiden kokoukseen ottamaan kantaa yhteiskunnallisen alan opiskelijavalintoihin. Tässä päivityksessä avaamme tulevia muutoksia siinä määrin kuin se on tässä vaiheessa mahdollista.

Mitä nyt?

Pisteytystaulukkoa on muokattu oikeudenmukaisemmaksi ja siitä on korjattu aritmeettisia virheitä. Todistusvalinnan pisteytys määräytyy nyt suoraan lukion kurssimäärien mukaan. Lyhyesti tämä tarkoittaa esimerkiksi pitkän matematiikan ylivallan vähenemistä sekä filosofian painoarvon nostamista.

Tällä hetkellä tieteenalat pyrkivät rakentamaan kansallisia malleja, joita tieteenalakohtaisesti hyödynnettäisiin koko Suomen laajuudella. Yhteiskunta-alalla vallitsee konsensus kansallisen mallin luomisesta, sillä sen nähdään helpottavan lukiolaisten jo muutenkin haastavaa asemaa ja vähentävän taktikointia ylioppilaskirjoituksissa. Toisaalta yhteiskunnallisten tieteiden ambitioiden ollessa jossain määrin eriäviä, saattaa yhteiskunta-alan sisälle muodostua erilaisia todistusvalintamalleja. Esimerkiksi taloustiede saattaa haluta painottaa valintakriteereissään historia-aineita enemmän matematiikkaa. Näissäkin tapauksissa pyrkimyksenä on kansallinen yhteistyö.

Uudistettu pisteytystyökalu on paradigma ja toiminnan lähtökohta - se ei tule enää muuttumaan, ja sen sisällä toimitaan. Pisteytystyökalua on kuitenkin mahdollista soveltaa monilla tavoilla, sillä tieteenalat saavat itse määrätä esimerkiksi pisteytyksessä käytettävien lukion oppiaineiden määrän, painotettavat eli enemmän pisteitä tuovat oppiaineet sekä myös sen, mitä aineita todistusvalinnassa ylipäätään halutaan hyödyntää. Tämä mahdollistaa meille joustavan ja yhteiskunta-alalle sopivan mallin luomisen. Yhteiskunta-alalle on tärkeätä opiskelijoiden heterogeenisyys sekä meille tärkeän substanssiosaamisen ja reaaliaineiden painoarvon turvaaminen. Myös kielten osaaminen nähtiin alallemme keskeisenä.

Tästä oli Tampereen tapaamisessa kyse. Tapaamisessa keskusteltiin siitä, mistä aineista tulee tulevaisuudessa saamaan pisteitä valtiotieteellisen tiedekuntaan haettaessa.

Mitä seuraavaksi?

Tieteenaloja on pyydetty ilmoittamaan huhtikuun loppuun mennessä tiedot siitä, miten todistusvalinnalla valittavat opiskelijat tulevaisuudessa valitaan. Tällä hetkellä suoritetaan simulaatioajoja Tampereella ehdotetuista malleista. Tarkoituksena on kartoittaa, miten ehdotetut mallit olisivat toteutuneet nykyisillä opiskelijoillamme.

Kannunvalajat seuraa tiiviisti opiskelijavalintauudistuksen etenemistä sekä on edelleen mukana vaikuttamassa yhteiskunta-alan linjauksiin opiskelijavalinnoista. Toimintaamme ohjaa aikaisemmin julkaistu kannanotto sekä Valtsikan muilta opintotoimijoilta kerätty palaute. Haluamme olla uudistuksessa aktiivisia toimijoita tuoden opiskelijoiden äänen mukaan prosessiin.

Pidämme opiskelijat ajan tasalla muutoksista ja tiedotamme aiheesta lisää heti, kun se on mahdollista. Lopulliset mallit todistusvalinnasta tulevat julki toukokuussa.

Linkki uudistettuun pisteytystaulukkoon:

oha-forum.fi/public_html/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/pistetaulukot_nettiin.pdf
... LisääVähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

Kannunvalajien kevätkokouksessa myönnettiin vastuuvapaus edelliselle hallitukselle sekä valittiin yhdistykselle uudet syksyllä aloittavat inspehtori ja kuraattori. Inspehtoriksi valittiin varadekaani Juhana Aunesluoma, ja kuraattoriksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin äänestyksen jälkeen Laura Wathén. Kannunvalajat onnittelee valittuja ja toivottaa heidät tervetulleeksi mukaan toimintaan!

The AGM of Kannunvalajat was just held, and above all, we have a new inspector and a new curator whose posts will begin in the fall. The new inspector is vice dean Juhana Aunesluoma, and the new curator is Laura Wathén. Kannunvalajat gives the warmest of congratulations to both!
... LisääVähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

Opintouutiskirje 1/18 - Newsletter of study affairs 1/18

*IN ENGLISH BELOW*

Tässä lukukauden ensimmäinen uutiskirje! Keskustelua voi jatkaa Kannu-opinto Facebook-ryhmässä: www.facebook.com/groups/542409445776107/?fref=ts

1. TVT-jatkokurssi muuttuu valinnaiseksi opintojaksoksi
2. Tapaa rehtori
3. Läsnäolopakot yleisopetuksessa
4. Kannanotto opiskelijavalintojen uudistuksesta ja tilannekatsaus uudistukseen
5. Rehtorin vaalit 25.4
6. Toimenpiteet Sue Scottin raportin pohjalta
7. Yliopistokollegio 2018-2022 on valittu

1. TVT-jatkokurssi muuttuu valinnaiseksi opintojaksoksi

Tiedekuntaneuvosto on päättänyt, että vuosien 2014-17 tutkintovaatimusten mukaan VTK-tutkintoa suorittavilta ei enää vaadita TVT-jatkokurssin (2 op) suorittamista, vaan se muutetaan valinnaiseksi opintojaksoksi siirtymäajan päättymiseen 31.7.2020 saakka. Hallintojargon suomennettuna: ennen syksyä 2017 aloittaneet ja vielä “vanhoja pääaineita” opiskelevat voivat korvata TVT-jatkokurssin millä tahansa haluamillaan kahdella opintopisteellä. Mikäli kurssi on jo suoritettu, toimenpiteille ei ole tarvetta. Opintosihteereiden vahvoja suosituksia ovat esimerkiksi kosmologia tai arkeologia. Tarjoamme myös tässä asiassa laadukasta opintoneuvontaa, mikäli Kruununhaan palveluiden taso ei vastaa odotuksia.

2. Tapaa rehtori

Haluaisitko vaihtaa pari sanaa Jukka Kolan kanssa? Nyt siihen on mahdollisuus! Rakas aurinkokuninkaamme ja suuri johtaja Jukka Kola laskeutuu norsunluutornistaan tarkastelemaan opiskelijoiden ahdinkoa seuraavina ajankohtina:

Rehtorin kampustapaamisten aikataulu keväällä 2018
Viikki 1.3. klo 10.30–11.30 (Infokeskus Korona, 1.krs aula)
Kumpula 5.3. klo 15.30–16.30 (Physicumin aula)
Meilahti 8.3. klo 9–10 (kampuskohtaamispaikka Biomedicum 1, pohjakerros)
Keskusta 8.3. klo 16–17 (Päärakennus, 1. krs, opiskelijatori kahvilan edessä)

3. Läsnäolopakot yleisopetuksessa

Valtsikan opintotoimijat ovat alkuvuoden ja viime syksyn aikana saaneet paljon kriittistä palautetta koskien yleisopetuksessa lisääntyneitä läsnäolopakkoja. Palautetta ovat antaneet erityisesti työssäkäyvät ja perheelliset opiskelijat. Kannunvalajien vuoden -2018 kanta on se, että erityisesti massaluentojen läsnäolopakkoihin pyritään saamaan muutos. Kannunvalajat ei näe lisääntynyttä lähiopetusta itsessään ongelmana, vaan kritiikki allokoituu massaluentojen läsnäolopakollisuuteen. Kannunvalajat tekee asian tiimoilta yhteistyötä johtoryhmien edustajien kanssa, koska päätökset läsänolopakkojen valvomisesta tehdään johtoryhmien tasolla.

4. Kannanotto opiskelijavalintojen uudistuksesta ja tilannekatsaus uudistukseen

Kannunvalajat teki yhdessä TYT:in, Pykälän, Conduksen, Humanisticumin ja Codexin kanssa kannanoton yliopistojen opiskelijavalintoihin liittyen, keskittyen erityisesti valintaperusteisiin. Kannanoton tiimoilta kävimme myös keskustelemassa Opetus- ja kulttuuriministeriössä Sanni Grahn-Laasosen erityisavustajan kanssa. Kannanotto on lähetetty kaapelin-valajien sähköpostilistalle ja se on myös luettavissa Kannunvalajien Facebook-sivuilta.

Opiskelijavalintauudistus on edennyt tilanteeseen, jossa hankkeen työryhmä on muokannut todistusvalintamallia yliopistojen lausuntokierroksen sekä muun palautteen perusteella. Keskeisimmät muutokset ovat pisteytystyökalun muokkaaminen tasa-arvoisemmaksi (matemaattisten aineiden ylivaltaa on pienennetty ja filosofian painoarvoa nostettu) sekä aikaisemmasta korimallista, jossa reaaliaineet oli jaettu kahteen koriin on luovuttu. Seuraavaksi tiedealat aloittavat tieteenalakohtaisen suunnittelun, miten haluavat mallia soveltaa. Kannunvalajat seuraa tiiviisti prosessia ja on mukana valmistelemassa yhteiskunta-alan linjauksia.

Uudistettu pisteytystyökalu löytyy hankkeen omilta sivuilta: oha-forum.fi/hankkeet/karkihanke/ylioppilastutkinnon-hyodyntaminen-opiskelijavalinnassa/ylioppila...

5. Rehtorin vaalit 25.4

Yliopistolle valitaan 25.4 uusi rehtori 5-vuotiskaudeksi. Rehtorin valitsee yliopiston hallitus. Rehtori rehtoriksi haki yhteensä 14. Henkilöä. Hakijat ovat:

Bijan Coobineh, Jukka Kola, Liisa Laakso, Lasse Lehtonen, Tuomas Lehtonen, Jari-Pekka Louhelainen, Sari Lindblom, Mikko Myyryläinen, Jari Niemelä, Kimmo Nuotio, Jussi Pakkasvirta,
Risto Renkonen, Juha Tuominen ja Kimmo Vehkalahti.

Lisätietoa hakijoista (poislukien Renkonen ja Tuominen, keiden hakemukset saapuivat virallisen hakuajan jälkeen) löydät täältä: www.helsinki.fi/fi/uutiset/korkeakoulu-tiedepolitiikka/helsingin-yliopiston-rehtoriksi-hakenut-12...

Yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 14.2., että se kutsuu tässä vaiheessa seuraavat henkilöt haastatteluun yliopiston rehtorin tehtävää varten: Jukka Kola, Liisa Laakso, Lasse Lehtonen, Sari Lindblom ja Risto Renkonen. Haastattelukierros ei vielä tässä vaiheessa rajaa ketään hakijoista lopullisesti pois. Lisätietoa tästä:

flamma.helsinki.fi/portal/home/fh?_nfpb=true&_pageLabel=view&contentId=HY372573&placeId=HYMIGR_A4...

6. Toimenpiteet Sue Scottin raportin pohjalta.

Yliopisto on päättänyt toimenpiteistä liittyen syksyllä 2017 julkaistuun, riippumattomaan, Sue Scottin vetämän arviointiryhmän raporttiin, joka keräsi yliopiston henkilökunnalta ja opiskelijoilta kokemuksia viime vuosien muutoksista yliopistossa.

Toimenpiteissä keskitytään muun muassa yliopistoyhteisön osallistamiseen päätöksenteon valmistelussa, muutosten parempaan johtamiseen sekä viestinnän parantamiseen. Lue lista toimenpiteistä täältä:

flamma.helsinki.fi/portal/home/fh?_nfpb=true&_pageLabel=viewpage&_nfls=true&contentId=HY372286

7. Yliopistokollegio toimikaudelle 2018-2022 on nyt valittu!

Helsingin yliopiston 50-jäseninen yliopistokollegio kaudelle 1.3.2018–28.2.2022 on valittu. Kollegiossa professoreilla on 20 jäsentä ja varajäsentä, yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstöllä sekä muulla henkilöstöllä 15 jäsentä ja varajäsentä ja opiskelijoilla 15 jäsentä ja varajäsentä. Opiskelijajäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Uudet jäsenet näet seuraavasta linkistä:
flamma.helsinki.fi/portal/home/fh?_nfpb=true&_windowLabel=content&contentId=HY372717&lang=fi&_pag...

1. TVT-follow up course isn’t anymore mandatory and it can be replaced by any other 2 credits
2. Meet rector
3. Obligatory attendances
4. Statement about nationwide student selection reform and snapshot about current situation
5. Elections of new rector 25.4
6. Procedures that are made based on Sue Scott’s report
7. University collegium 2018-2022 elected

1. TVT-follow-up course is no more mandatory

Faculty council has decided that TVT-follow-up course (2 credits) is no more mandatory and it can be replaced by any other 2 credits from a course of student choice. This information is only for students who are studying with old qualification structure aka has started their studies before last fall. Our strong recommendations are cosmology and archeology

2. Meet rector

Would you like to speak with our beloved rector Jukka Kola? Well, now you have a chance! Our lovely leader Jukka Kola leaves his castle and comes to meet us mortals following times:

Viikki 1.3. klo 10.30–11.30 (Infocenter Korona, 1. floor lobby)
Kumpula 5.3. klo 15.30–16.30 (Physicumin lobby)
Meilahti 8.3. klo 9–10 (Meeting up place of campus Biomedicum 1, groundfloor)
Keskusta 8.3. klo 16–17 (Main building, 1. floor, on the front of cafeteria)

3. Obligatory attendance on mass lectures

During this year and past fall student representatives have received plenty of critical feedback about increased obligatory attendance on mass lectures. This year Kannunvalajat aims to reduce obligatory attendance on courses. We don’t think that contact teaching itself is bad and the critisism is located towards obligatory attendance on mass lectures. We are working in cooperation with student representatives of executive groups to reach this goal (decisions considering obligatory attendances are made in executive groups).

4. Statement about nationwide student selection reform and snapshot about current situation

Kannunvalajat made a statement with TYT, Pykälä, Condus, Humanisticum and Codex. Statement included criticism to nationwide student selection reform. We also visited Ministry of Education and Culture and delivered our concerns to special adviser of Sanni Grahn-Laasonen. Statement has been sent via email (kaapelin-valajat) and it’s also posted on our Facebook-site.

Nationwide student selection reform has now advanced and it’s in stage where working committee of project has modified student selection model based on feedback.
Most central changes are making rankingtool more equal (mathematics are not anymore as emphasized and example philosophy has more weight in model) and earlier basketmodel where general studies (history, philosophy etc.) were on two baskets is now given up. Next all branches of science start planning how they want use new model. Kannunvalajat will follow how process is progressing and is going to make sure that students are listened.

You can find new rankingtool from this website (sadly it’s just in Finnish): oha-forum.fi/hankkeet/karkihanke/ylioppilastutkinnon-hyodyntaminen-opiskelijavalinnassa/ylioppila...

5. Elections of new rector 25.4

The university will have a new rector! Rector elections are coming on 25.4. University’s board will select the rector. There are 14 candidates:

Bijan Coobineh, Jukka Kola, Liisa Laakso, Lasse Lehtonen, Tuomas Lehtonen, Jari-Pekka Louhelainen, Sari Lindblom, Mikko Myyryläinen, Jari Niemelä, Kimmo Nuotio, Jussi Pakkasvirta, Risto Renkonen, Juha Tuominen ja Kimmo Vehkalahti.

More information about the candidates (site only in finnish):

www.helsinki.fi/fi/uutiset/korkeakoulu-tiedepolitiikka/helsingin-yliopiston-rehtoriksi-hakenut-12...

Board has decided to call 5 candidates for interviews. Interviews won’t yet block anyone out from the race. Called candidates are Jukka Kola, Liisa Laakso, Lasse Lehtonen, Sari Lindblom and Risto Renkonen.

6. Procedures that are made based on Sue Scott’s report

University has decided it’s actions according to Sue Scott’s research groups raport, which gathered feedback from both staff and students, about reforms made in the university over past years.

To summarise: cord wants now to take entire universal community to inner circle and in the tables where decisions are made. They also wish to develop leadership and communication.

flamma.helsinki.fi/portal/home/fh?_nfpb=true&_pageLabel=viewpage&_nfls=true&contentId=HY372286

7. University collegium 2018-2022 elected

The University of Helsinki’s 50-member University Collegium for the term 1 March 2018 - 28 February 2022 has been elected. In the Collegium, 20 members and their deputies represent professors, 15 members and their deputies represent teaching and research staff as well as other staff, and 15 members and their deputies represent students. The student members are elected for a two-year term.

You can check new members from this website:
flamma.helsinki.fi/portal/home/fh?_nfpb=true&_windowLabel=content&contentId=HY372723&lang=en&_pag...
... LisääVähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

Kannunvalajat lisäsi 52 uutta kuvaa. ... LisääVähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

--This post is about the action plan of Kannu for 2018. The document is in Finnish and can be found from the event of the annual spring meeting--

Kaikkea sitä kuuleekin, mutta ihan kaikkea ei kuitenkaan kannata uskoa. Jäsenistön on ollut mahdollista lukea ja kommentoida vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa tähän päivään asti, ja linkki siihen löytyy kevätkokouksen kuvauksesta. Hallitus ei ole muokannut toimintasuunnitelmaa kommentointiajan aikana.
... LisääVähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

Twitterissä
Kannunvalajat's Twitter avatar
Kannunvalajat
@Kannunvalajat

Olipahan hyvä vaalikokous! Kiitos osallistuneille #kannu2018

Kannunvalajat's Twitter avatar
Kannunvalajat
@Kannunvalajat

HOX HOX KOKOUSJATKOJEN PAIKKA VAIHTUNUT: nähdään Thirsty Scholarissa Fabianinkadulla! #kannu2018

Kannunvalajat's Twitter avatar
Kannunvalajat
@Kannunvalajat

Vaalikokouksen päätöksellä valitaan 12 muuta hallituksen jäsentä: Erkka Silvennoinen, Saimi Vesalainen, Laura Kuok… t.co/qQy9mzN62G

Kannunvalajat's Twitter avatar
Kannunvalajat
@Kannunvalajat

VUODEN 2018 TUTKAIMEN PÄÄTOIMITTAJA ON JANNE SUUTARINEN!! Onnea Janne! #kannu2018

Yrityksemme
 kannustin logo kannulla
Yhteistyössä