Kannunvalajat on valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö, jonka jäseniä ovat kaikki tiedekunnan opiskelijat opintosuunnasta tai koulutusohjelmasta riippumatta. Kannunvalajat ei kuitenkaan ole tiedekunnassa toimivien muiden ainejärjestöjen kattojärjestö, vaan tehtävämme on saattaa kaikki valtiotieteilijät yhteen, valvoa heidän etuaan keskitetysti sekä tiedekunnassa että sen ulkopuolella, järjestää kaikille tiedekunnan opiskelijoille avointa toimintaa sekä edistää yhteistyötä sekä ainejärjestöjen välillä että tiedekunnan ulkopuolella.

Nimi Kannunvalajat juontaa juurensa vuoteen 1722 ja Tanskan ja Norjan yhteisen kansalliskirjailijan Ludvig Holbergin näytelmään Valtioviisas kannunvalaja. Näytelmässä pilkataan politiikan harrastelijoita, jotka pohdiskelevat poliittisia tapahtumia vähäisin tiedoin. Kannunvalanta on siis ennen kaikkea poliittista keskustelua, jota vielä keskenkasvuiset valtsikan opiskelijat käyvät keskenään. Itseironia on hyve.

”Kannunvalanta on poliittista keskustelua vähäisin tiedoin.”

Kannunvalajat omistaa myös kokonaan tiedekunnan pääsykokeisiin valmistavia kursseja järjestävän Kannustin Oy:n, joka on useille fukseille ensimmäinen kosketuspinta Kannunvalajiin.

Kannunvalajien toimikunnat ja tiimit ovat täysin avoimia kaikille tiedekunnan opiskelijoille ja tarjoavat helpon tavan lähteä mukaan järjestämään monenlaista toimintaa. Toimikuntien ja tiimien agendat vaihtelevat kulttuurista opintoihin ja työelämästä ympäristö- ja tasaarvoasioihin.

Kannunvalajien toiminta saattaa alkuun vaikuttaa sekavalta ja monimutkaiselta, mutta aluksi kannattaakin painaa lähinnä mieleen, että jokaiselle löytyy oma tapansa vaikuttaa ja päästä mukaan toimintaan. Lähde siis rohkeasti mukaan!

Uudistamme nettisivujamme. Pahoittelemme siitä aiheutuvaa häiriötä! :- )

Yhteistyössä