Kannunvalajat | Asiakirjat & lomakkeet
kannunvalajat,valtiotieteellinen, valtsikka, valtiotieteellinen tiedekunta,kannu
550
page-template-default,page,page-id-550,do-etfw,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 

Asiakirjat & lomakkeet

Asiakirjat

Kannunvalajat pyrkii toiminnassaan ja päätöksenteossaan avoimuuteen erityisesti jäsenistön suuntaan. Niinpä iso osa yhdistyksen kirjallisista dokumenteista tulee kaikkien nähtäväksi Google Docs -palveluun. Google Docsiin laitetaan esille myös kokousten esityslistat sekä kokouspöytäkirjat.

Klikkaamalla alla olevia linkkejä pääsee tarkastelemaan Kannunvalajien dokumenttijakelua.

Lomakkeet

JÄSENREKISTERISELOSTE

Kannunvalajat ry

 

Tietosuojaseloste – jäsenrekisteri

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

Laatimispäivämäärä 25.5.2018. Viimeisin muutos 5.6.2018.

1.    Rekisterinpitäjä

Valtiotieteellisen Tiedekunnan Opiskelijajärjestö Kannunvalajat ry, ruotsiksi käännettynä Statsvetenskapliga Fakultetens Studentorganisation Kannstöparna rf (myöhemmin Kannunvalajat ry)

 

Mannerheimintie 5 A 2.krs, 00100 Helsinki

2.    Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sihteeri Erkka Silvennoinen

sihteeri@kannunvalajat.fi

3.    Rekisterin nimi

Kannunvalajat ry:n jäsenrekisteri

4.    Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) 11§ vaatima jäsenrekisterin ylläpito, sekä ylläpitää yhdistyksen jäsenien yhteystietoja.

5.    Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • Täydellinen nimi
  • Kotipaikkakunta
  • HYY:n jäsenyys
  • Sähköpostiosoite
  • Opintojen aloitusvuosi
  • Koulutusohjelma/pääaine
  • Puhelinnumero (vapaaehtoinen)

 

Rekisterissä ei säilytetä yhdistykseen kuulumattomien henkilöiden tietoja, vaan nämä poistetaan välittömästi mikäli jäsenyys puretaan.

6.    Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan yhdistykseen liittyviltä ja jo liittyneiltä jäseniltä www-lomakkeella.

7.    Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei luovuteta eikä säilytetä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8.    Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja kerätään vain sähköisessä muodossa luotettavalla ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavalla kolmannen osapuolen internet-palvelimella (Helsingin yliopiston e-lomake), josta ne poistetaan sen jälkeen, kun tiedot on siirretty rekisterinpitäjälle erilliseen tiedostoon. Tiedot sisältävä tiedosto on salattu. Tiedot eivät ole luettavissa muiden kuin Kannunvalajat ry:n vastuuhenkilöiden toimesta.

 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

9.    Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisterissä säilytetään vain niiden henkilöiden tietoja, jotka ovat Kannunvalajat ry:n jäseniä. Yhdistyksestä eronneiden tai erotettujen henkilöiden tiedot poistetaan rekisteristä kohtuullisen ajan kuluessa viimeistään kuukauden päästä eroamis- tai erottamispäätöksestä.