Kannunvalajat | Mitä opintovastaavat tekevät?
kannunvalajat, valtiotieteellinen, valtsikka, valtsika, valtiotieteellinen tiedekunta, kannu, kannunvalajat ry
128
post-template-default,single,single-post,postid-128,single-format-standard,do-etfw,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 

Mitä opintovastaavat tekevät?

15 syys Mitä opintovastaavat tekevät?

Kannunvalajien hallitus teki kevään 2011 lopuksi jäsenpalautekyselyn. Kyselyyn vastanneiden määrä ei ollut valtava, mutta silti paljon arvokasta palautetta saatiin. Myös opintosektoria tylytettiin.

Vaikka useimmat vastaajat kokivat, että yksittäisen opiskelijan on tiedekunnassa helppo saada äänensä kuuluviin, hyvin harva osasi sanoa, onko Kannunvalajat onnistunut parantamaan yksittäisten jäsentensä asemaa kevään aikana. Harva toisaalta oli sitä mieltä, että asemaa ei oltaisi parannettu, mutta noin 80 % totesi ettei osaa vastata kysymykseen.

Mitä opintovastaavat tekivät keväällä 2011?

Kannun hallituksessa on suurlaitosaikakaudella kaksi opintovastaavaa, yksi kummallekkin laitokselle. Kahden luulisi saavan aikaankin jotain, vaikka kukaan ei ole sellaista huomannut. Ongelma onkin kenties tiedotuksessa: opintoasiat ovat pieniä ja hitaita prosesseja toisin kuin vaikkapa vuosijuhlien järjestäminen, ja siksi niistä on hankala tiedottaa jäsenille, jotka eivät käy esimerkiksi opintovaliokunnan kaikille avoimissa kokouksissa.

Lieneekin syytä listata, minkälaisten asioiden parissa opintovastaavat puuhastelivat ja mitä saatiin aikaan.

  • Professorien ym. työhönotot: Kannunvalajat lähestyi tiedekunnan kaikkia oppiaineiden vastuuhenkilöitä (ent. laitosjohtaja) ja velvoitti heitä ottamaan työhönottojen valmisteluryhmiin opiskelijaedustajat, dekaanin suosituksen mukaisesti. Useimmat vastasivat erittäin myönteisesti, ja käytäntöä on noudatettu oppiaineissa vuoden aikana.
  • Laadukkaan opetuksen tukeminen: Keväällä Kannun opintovastaavat kannustivat tiedekunnan opintotoimistoa tukemaan päteväksi todetun tuntiopettajan pestin jatkoa. Työsopimusta jatkettiin.
  • Opintovastaavien ja hallopedien yhteistyö: Vuoden alusta valtsikan opintopoliittisten toimijoiden yhteistyötä tiivistettiin yhteisellä kannu-opinto -sähköpostilistalla ja yhteisillä kokouksilla (nk. opintovaliokunta). Seurauksena ainakin osa opintovastaavista ja hallopedeista tuntee toistensa naamat.
  • Kommentit palautejärjestelmään, opintojen ohjaukseen, Flammaan ja OodiOppaaseen: Kannun opintosektori kommentoi myös useita tiedekunnan uudistusprosesseja suoraan opintotoimistolle. Palautejärjestelmän ja ohjauksen suhteen työ on vielä kesken ja pitkälti hallopedien käsissä, mutta Flamma-intranetin ja OodiOppaan suhteen opiskelijoiden mielipiteet on huomioitu kohtuullisesti. Tosin viimeksimainittu herätti suoranaista vastustusta joidenkin opiskelijoiden taholta, ja meni silti läpi. Toisaalta uudistus on ollut vireillä jo vuosia.
  • Kokoukset HYY:n ja tiedekunnan kanssa: Opintovastaavat ovat myös pitäneet yhteyttä ylioppilaskuntaan ja tiedekuntaan istumalla kevään mittaan yhteensä ainakin parissa kymmenessä eri kokouksessa saamassa tietoa ja nostamalla valtsikalaisopiskelijan näkökulmaa esiin. Vaikutukset ovat tyyppillistä kokoustasoa: katsotaan nyt.
  • Esitykset Kannunvalajien hallitukselle: opintovastaavat ovat saaneet läpi Kannun hallituksessa mm. esitykset jäsenpalautekyselystä sekä Vapaan ja kriittisen yliopiston puolesta -allekirjoituksesta.
  • Lisäksi opintovastaavat ovat pyrkineet avoimuuteen ja tiedonkulkuun olemalla esillä mm. Tutkaimessa, Aimo Annoksessa, tutorkoulutuksessa, tiedekunnan fuksiluennolla, kopoblogissa ja Kannun nettisivuilla.

Entäs yksittäisen opiskelijan asema?

Asioita on siis tehty monella suunnalla, mutta jälleen on kysyttävä, miten tehty työ parantaa yksittäisen opiskelijan asemaa tiedekunnassa. Oman näkemykseni mukaan tärkein työ on työhönottoryhmien opiskelijajäsenten ja hyvien opettajien tukeminen, sillä se näkyy suoraan opetuksessa jokaiselle opiskelijalle. Toisena tulee kommentit eri uudistusprojekteihin, sillä vaikka prosessit ovat pitkiä, aina jotain näkökulmaa tarttuu papereihin. Kolmantena lienee kokoukset eri toimijoiden kesken, joissa edellä mainituista asioista saadaan tietoa.

Syksyllä riittää tekemistä näillä samoilla aloilla. Lisäksi tulee monta uutta vaikuttamisen mahdollisuutta, joihin on syytä tarttua yksittäinen, riutuva perustutkinto-opiskelija (tai oman kandityön eteneminen) mielessä.

Palautekyselyn (joka btw oli opintovastaavien tekosia) opetuksena on kuitenkin, että viestintää näistä ja kenties muistakin Kannun toiminnoista on vielä paljon parannettava. Korostan kuitenkin, että parhaiten asioista saa tietää tulemalla kokouksiin. Seuraava opintovaliokunna kokous on 20.9. klo 18 klusterilla ja hallituksen kokous 21.9. klo 19 niin ikään klusterilla.

syysterveisin

Akseli Huhtanen